W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.gov.pl/web/kppsp-nowy-tomysl

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-08
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Damian ŻUKROWSKI
 • Adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

64-300 Nowy Tomyśl
ul. Powstańców Wlkp. 2a

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku od ul. Powstańców Wielkopolskich. W budynku brak jest pętli indukcyjnych, informacji głosowych lub w języku brajla. Do wszystkich pomieszczeń w komendzie mogą wejść osoby z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W budynku komendy nie można skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.10.2020 08:01 Damian Żukrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
kpt. Damian ŻUKROWSKI
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 5.0 24.10.2020 13:14 Damian Żukrowski
Deklaracja dostępności 4.0 24.10.2020 13:04 Damian Żukrowski
Deklaracja dostępności 3.0 13.10.2020 11:34 Damian Żukrowski
Deklaracja dostępności 2.0 12.10.2020 17:34 Damian Żukrowski
Deklaracja dostępności 1.0 09.10.2020 08:01 Damian Żukrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP