W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dla niepełnosprawnych

Zasady obsługi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu (KP PSP) osób uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zmianami)

Zasady obsługi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu (KP PSP) osób uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zmianami)

1. Zasady określają sposób realizacji zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zwana dalej ustawą.

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:

  • strony internetowe KP PSP,
  • pocztę elektroniczną,
  • faksy (numery faksów dostępne w szczególności na stronach internetowych)

3. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

4.KP PSP zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

5.KP PSP zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumaczy PJM, SJM lub SKOGN wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, na zasadach określonych w art. 12 ustawy.

6.Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą, niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zmianami).

7.Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się do KP PSP, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

8.Zgłoszenia można dokonać:

Koordynator do spraw dostępności

st. str. Adrian ROGOZIA

  • elektronicznie na adres: kppsptomysl@psp.wlkp.pl
  • faksem na nr: 61 44 27 728,
  • osobiście na piśmie w Sekretariacie KP PSP.

 Zasady wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia.

Dokument wprowadzający zasady

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.10.2020 15:45 Damian Żukrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
kpt. Damian ŻUKROWSKI
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dla niepełnosprawnych 5.0 24.10.2020 13:13 Damian Żukrowski
Dla niepełnosprawnych 4.0 24.10.2020 13:01 Damian Żukrowski
Dla niepełnosprawnych 3.0 13.10.2020 11:36 Damian Żukrowski
Dla niepełnosprawnych 2.0 01.10.2020 16:09 Damian Żukrowski
Dla niepełnosprawnych 1.0 01.10.2020 15:45 Damian Żukrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP