W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-01-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Jończy.
 • E-mail: m.jonczy@psposwiecim.pl
 • Telefon: 33 844 89 41

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu
 • Adres: Zatorska 2, 32-600 Oświęcim
 • E-mail: kppsposwiecim@straz.krakow.pl
 • Telefon: 33 844 89 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku komendy posiada wjazd przystosowanany dla wózków inwalidzkich. 

Komenda Powiatowa posiada toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
RAPORT​_O​_STANIE​_ZAPEWNIENIA​_DOSTĘPNOŚCI​_STAN​_01012021.pdf 0.85MB
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - dostępny cyfrowo
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_-​_dostępny​_cyfrowo.pdf 0.15MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 -2022 w KP PSP w Oświęcimiu
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobą​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_na​_lata​_2021​_-2022​_​_w​_KP​_PSP​_w​_Oświęcimiu.pdf 1.85MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 -2022 w KP PSP w Oświęcimiu
⬆​_Powyższy​_dokument​_w​_wersji​_dostępnej​_cyfrowo​_-​_Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobą​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_na​_lata​_2021​_-2022​_​_w​_KP​_PSP​_w​_Oświęcimiu.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}