W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-11.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 

Treści niedostępne 

Załączniki w postaci skanów dokumentów w formacie .pdf mogą nie być dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z ustawy 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-11 

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: młodszy aspirant Mariusz Palka.
 • E-mail: m.palka@straz.lodz.pl
 • Telefon: (+48) 44 685 94 25

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku
 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Żeromskiego 19
 • E-mail: kppsp14@straz.lodz.pl
 • Telefon: (+48) 44 685 94 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku znajduje się przy ulicy Żeromskiego 19. 

 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku i jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Radomsku znajdują się w tym samym budynku.

  Budynek komendy koloru szarego z czerwonymi elementami i bramami. Przed budynkiem maszt z flagą państwową.

 2. Wejście główne do budynku znajduje się od parkingu na ul. Żeromskiego. Wejście jest na poziomie gruntu. 

  Na głównym planie znak zakaz wjazdu z tabliczkami: nie dotyczy pojazdów straży pożarnej oraz nie dotyczy pracowników Straży Pożarnej i osób niepełnosprawnych. W tle budynek komendy koloru szarego z czerwonymi elementami. Wejście do budynku.

 3. Za drzwiami głównymi znajduje się stanowisko Podoficera Dyżurnego, odpowiedzialnego za organizację wejścia do budynku osobom postronnym, który udzieli wszelkiej pomocy w załatwieniu sprawy. W przypadku nieobecności Podoficera Dyżurnego można skorzystać z dzwonka. Brak domofonu.

  Otwarte drzwi do budynku komendy. Po lewej stronie drzwi przycisk dzwonka. W głębi widać biurko Podoficera dyżurnego.

 4. W obiekcie nie ma toalety dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 5. Budynek nie posiada windy. 
 6. Za pomieszczeniem Podoficera Dyżurnego znajdują się schody prowadzące na parter i piętro budynku.
 7. Przed budynkiem wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  Parking z namalowanym na niebiesko miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnością. W tle budynek komendy szary z czerwonymi elementami.

 8. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
 9. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych. 
 10. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 11. W budynku istnieje możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego przez wykorzystanie zdalnego dostępu online za pomocą aplikacji komputerowej.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.02.2021 17:24 Mariusz Palka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Koordynator do spraw dostępności
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 15.0 30.03.2022 10:57 Mariusz Palka
Deklaracja dostępności 14.0 22.02.2022 19:47 Mariusz Palka
Deklaracja dostępności 13.0 07.09.2021 17:59 Mariusz Palka
Deklaracja dostępności 12.0 07.09.2021 16:57 Mariusz Palka
Deklaracja dostępności 11.0 07.09.2021 16:55 Mariusz Palka
Deklaracja dostępności 10.0 07.09.2021 16:54 Mariusz Palka
Deklaracja dostępności 9.0 06.09.2021 23:00 Mariusz Palka
Deklaracja dostępności 8.0 06.09.2021 22:58 Mariusz Palka
Deklaracja dostępności 7.0 06.09.2021 22:51 Mariusz Palka
Deklaracja dostępności 6.0 06.09.2021 22:27 Mariusz Palka
Deklaracja dostępności 5.0 06.09.2021 18:40 Mariusz Palka
Deklaracja dostępności 4.0 06.09.2021 18:39 Mariusz Palka
Deklaracja dostępności 3.0 06.09.2021 18:38 Mariusz Palka
Deklaracja dostępności 2.0 09.03.2021 15:31 Mariusz Palka
Deklaracja dostępności 1.0 27.02.2021 17:24 Mariusz Palka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}