W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Klauzule informacyjne

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje że:


1.    Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Rawiczu (63-900 Rawicz, ul. Scherwentkego 13, tel.: 47 771 90 00, fax 65 322 43 18, e-mail: kppsprawicz@psp.wlkp.pl).
2.    W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, (63-900 Rawicz, ul. Scherwentkego 13, tel.: 47 771 61 89, kontakt elektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iod/ ).
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.  
4.    Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców  obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
5.    Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
6.    Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
7.    Przysługuje Pani/Panu prawo do:
    żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 

Monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny w KP PSP w Rawiczu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach  Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu (63–900 Rawicz,
  ul. Scherwentkego 13, tel. 47 771 90 00, fax. 65 322 43 18,
  e – mail: kppsprawicz@psp.wlkp.pl).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (63-900 Rawicz, ul. Scherwentkego 13, tel. 47 771 61 89, kontakt elektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iod/).
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogą być przetwarzane w celu
  i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Okres ich przechowywania wynosi od 7 do 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Po tym okresie dane są nadpisywane.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
  e-mail: 
  kancelaria@giodo.gov.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.10.2020 14:29 Krzysztof Skrzypczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st. sekc. Jolanta Maćkowiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzule informacyjne 5.0 01.02.2022 13:29 Krzysztof Skrzypczak
Klauzule informacyjne 4.0 02.09.2021 11:02 Krzysztof Skrzypczak
Klauzule informacyjne 3.0 02.07.2021 10:29 Krzysztof Skrzypczak
Klauzule informacyjne 2.0 02.07.2021 09:46 Krzysztof Skrzypczak
Klauzule informacyjne 1.0 09.10.2020 14:29 Krzysztof Skrzypczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}