W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część zdjęć nie posiada opisów. Opisy zdjęć będą dodawane sukcesywnie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Oleniacz.
 • E-mail: goleniacz@straz.sanok.pl
 • Telefon: 134658900

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku
 • Adres: Wincentego Witosa 60, 38-500 Sanok
 • E-mail: kpsanok@podkarpacie.straz.pl
 • Telefon: 134658900

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Komendy Powiatowej Państowowej Straży Pożarnej w Sanoku znajduje się od strony południowej. Na placu manewrowym przed budynkiem nie wydzielono miejsca parkingowego dla osób o szczególnych potrzebach, ale układ placu umożliwia dojazd samochodu w pobliże głównych drzwi wejściowych. Z placu parkingowego do wejścia głównego nie prowadzą schody. Od wejscia głównego do biur Komendy prowadzą schody nieprzystosowane dla osób szczególnych potrzebach. Przed wejściem głównym znajduje sie wiedeodomofon, za pomocą któego można zawiązać kontakt z służbą dyżurną, która podejdzie i udzieli indywidualnej pomocy w holu. Służba dyżurna pomaga w dotarciu osoby ze szczególnymi potrzebami do wybranego pomieszczenia biurowego, gdzie będzie możliwa pomoc funkcjonariusza, pracownika merytorycznego w danej sprawie. Po załatwieniu sprawy słuzba dyżurna pomaga w wyjściu na zewnątrz osobie ze szczególnymi potrzebami.
W budynku Komendy nie ma wind.
W budynku Komendy brak jest dostosowań architektonicznych takich jak: platformy.
Nie przewiduje się wejścia osobom z psem przewodnikiem.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.11.2020 14:26 kpt. Paweł Giba
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Operacyjno - Rozpoznawczy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 4.0 03.03.2022 12:19 kpt. Paweł Giba
Deklaracja dostępności 3.0 08.06.2021 12:28 kpt. Paweł Giba
Deklaracja dostępności 2.0 20.11.2020 11:43 kpt. Paweł Giba
Deklaracja dostępności 1.0 19.11.2020 14:26 kpt. Paweł Giba

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}