W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Bezpieczeństwo pożarowe w okresie żniwnym

16.07.2021

Zdjęcie wykonano porą dzienną w pełnym słońcu na polu kombajn zbożowy marki rostselmash kosi zboże.

W związku z zbliżającym się okresem żniw, zbioru płodów rolnych oraz ich magazynowania, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim przypomina i apeluje do wszystkich osób wykonujących prace polowe, aby podczas tegorocznych żniw zachowali szczególną ostrożności i przestrzegali zasad, które mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa pożarowego. Aby zminimalizować zagrożenie, stosuj się do poniższych zasad:

Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

  1. Stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem, nie eksploatować urządzeń i maszyn niesprawnych technicznie.
  2. Zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier.
  3. Ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od materiałów palnych.
  4. Wyposażyć miejsca wykonywania prac polowych w gaśnicę oraz w razie potrzeby, np. w ciągnik z pługiem, w celu oborania miejsca pożaru.
  5. Materiały pędne przechowywać w pojemnikach do tego przeznaczonych oraz w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych.

Przypominamy…

  1. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione!!!
  2. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione!!!
  3. Wielkość stogów, stert lub brogów z palnymi produktami rolnymi nie może przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.
  4. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione!!!
  5. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
 

 1)       od budynków wykonanych z materiałów:

a)         palnych - 30 m,

b)        niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;

2)        od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;

3)        od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;

4)        od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;

5)        od lasów i terenów zalesionych - 100 m;

6)        między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.

            Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

 

Opracował: asp. Krystian Szwarc