W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja-dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • może brakować niewielkiej części opisów alternatywnych
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Rykert.
 • E-mail: dariusz.rykert@gmail.com
 • Telefon: 523888350

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim
 • Adres: Sekretariat Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Sienkiewicza 54, 89-400 Sępólno Krajeńskie, mgr Sylwia Wolerman
 • E-mail: sepolno@kujawy.psp.gov.pl
 • Telefon: 52 388 83 80

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren komendy znajduje się przy ul. Sienkiewicza 54 gdzie również znajduje się główna brama wjazdowa dla pojazdów i osób pieszych.  Teren jest utwardzony, a budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Sienkiewicza. Przed wejściem na teren komendy należy zadzwonić bramofonem (bez Braille'a) znajdującym się przy drzwiach wejściowych do budynku komendy do dyżurnego na stanowisku kierowania. Dostęp wewnątrz budynku jest ograniczony barierami architektonicznymi.  Dyżurny na stanowisku kierowania wraz z funkcjonariuszami komendy zapewnią niezbędną pomoc.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2020 20:17 mł. ogn. Dariusz Rykert
Wytwarzający/ Odpowiadający:
sekcja Organizacyjno- Kadrowa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja-dostępności 1.0 05.12.2020 20:17 mł. ogn. Dariusz Rykert

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP