W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Podmiotem niniejszej deklaracji jest

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wielkopolskiej

adresstrony

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-24

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-24

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia strony internetowej: 2020-09-24

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-24 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest

Daniel Pawłowski

adres poczty elektronicznej daniel.pawlowski@psp.wlkp.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

+48 47 77 19413

Koordynator ds. dostępnosci - mł. ogn.  Joanna Szulc, tel. 47 77 19 400

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żadania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Libelta 2a, 63-000 Środa Wielkopolska

Do budynku prowadzi wejścia od ul. Libelta pozbawione przeszkód dla osób niepełnosprawnych od strony placu za budynkiem

Przy bramie wjazdowej oraz drzwiach do budynku znajduje się domofon do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wielkopolskiej 

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Komendy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W Kancelarii Ogólnej i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.09.2020 15:06 Daniel Pawłowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Joanna Szulc
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 1.0 30.09.2020 15:06 Daniel Pawłowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP