W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest: Krystian Bąk.
 • E-mail: krystian.bak.85@gmail.com
 • Telefon: 792200321
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • zgłosić żądanie udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.,
 • Żądanie powinno zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu,
  • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, Aleje Jana Pawła II 27, 37-450 Stalowa Wola

  Budynki Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli znajdują się na terenie zamkniętym.

  Obiekt nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Wejście do Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli znajduje się po lewej stronie fasady budynku.

  Przed wejściem do obiektu należy skorzystać z domofonu. Sekretarka kieruje do wyznaczonego miejsca spotkania.

  Sekretariat KP PSP w Stalowej Woli znajduje się na pierwszym piętrze budynku i jest czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30. 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.11.2020 09:33 st. kpt. Krystian Bąk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sekcja Kadrowo-organizacyjna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 13.12.2020 02:05 st. kpt. Krystian Bąk
Deklaracja dostępności 1.0 26.11.2020 09:33 st. kpt. Krystian Bąk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP