W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli (37-450 Stalowa Wola, al. Jana Pawła II 27, tel.15 842 65 11, fax. 15 842 65 11, e-mail: kpstwola@podkarpacie.straz.pl).

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Urszula RĘDZINIAK (35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4, tel.17 7470224 e-mail: iod@podkarpacie.straz.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania,
a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Materiały

obowiązek-informacyjny
obowiązek-informacyjny.pdf 0.14MB
Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP
Odpowiedzialność-i-zadania-innych-niż-PSP-jednostek-ochrony-przeciwpożar.pdf 0.11MB
Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów
Zakres-odpowiedzialności-oraz-podział-zadań-współadministratorów.pdf 0.14MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 15:13 st. kpt. Krystian Bąk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. bryg. Marcin Wróblewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna (RODO) 2.0 27.11.2020 15:16 st. kpt. Krystian Bąk
Klauzula informacyjna (RODO) 1.0 27.11.2020 15:13 st. kpt. Krystian Bąk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP