W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • Pochodzą z różnych źródeł.
 • Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Oświadczenie sporządzono dnia 10.12.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mł. asp. mgr inż. Bartłomiej Kozicki.
 • E-mail: kozicki-bartlomiej@straz-swidwin.pl
 • Telefon: 94 365 24 81

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie
 • Adres: ul. Armii Krajowej 23
  78-300 Świdwin
 • E-mail: kp.swidwin@szczecin.kwpsp.gov.pl
 • Telefon: 94 365 24 81

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie nie pozwala na swobodny dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do obiektu. Wejście do budynku znajduje się od ulicy Armii Krajowej. Do budynku od strony głównej ulicy prowadzi utwardzony chodnik. Uwarunkowania techniczne uniemożliwiają wyposażenie budynku w windę, dlatego dla osób na wózkach dostępny jest hol i pomieszczenie na parterze (świetlica).

Przed wejściem do siedziby komendy znajduje się dzwonek, zgłaszający konieczność obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami, w szczególności osoby z ograniczeniami ruchowymi. W przypadku użycia dzwonka funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku kierowania niezwłocznie powiadamia stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych lub służbę dyżurną komendy w celu załatwienia sprawy z osobą niepełnosprawną. Jeżeli charakter sprawy wymaga obecności pracownika merytorycznej komórki organizacyjnej, wówczas pracownik właściwy merytorycznie w załatwianej sprawie schodzi na parter do osoby zainteresowanej.

Drzwi do budynku nie są otwierane automatycznie. Przed wejściem znajduje się stopień. Pomoc w pokonaniu stopnia do budynku udzieli służba dyżurna komendy. Wyznaczony funkcjonariusz wprowadzi osobę zainteresowaną do miejsca spotkania z pracownikiem komendy.

Na parterze budynku komendy znajduje się toaleta, która nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma  wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna korzystająca z pomocy psa asystującego lub psa przewodnika możne wejść do budynku komendy i wszystkich jego pomieszczeń.

W budynku komendy:

- nie ma pętli indukcyjnych,

- nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

- nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

- nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 6.45MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_na​_2021​_r.PDF 0.62MB
Koordynator ds. dostępności
Koordynator-informacja.docx 0.01MB
Informacje o Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie - ETR
ETR​_informacje​_o​_KP​_PSP​_Świdwin.docx 0.77MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.12.2020 20:55 mł. asp. Bartłomiej Kozicki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział operacyjno-szkoleniowy mł. asp. inż. Bartłomiej Kozicki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 9.0 02.11.2021 13:42 mł. asp. Bartłomiej Kozicki
Deklaracja dostępności 8.0 28.10.2021 10:56 mł. asp. Bartłomiej Kozicki
Deklaracja dostępności 7.0 28.10.2021 10:49 mł. asp. Bartłomiej Kozicki
Deklaracja dostępności 6.0 11.10.2021 09:08 mł. asp. Bartłomiej Kozicki
Deklaracja dostępności 5.0 11.10.2021 09:06 mł. asp. Bartłomiej Kozicki
Deklaracja dostępności 4.0 11.10.2021 09:04 mł. asp. Bartłomiej Kozicki
Deklaracja dostępności 3.0 11.10.2021 09:00 mł. asp. Bartłomiej Kozicki
Deklaracja dostępności 2.0 04.06.2021 08:47 mł. asp. Bartłomiej Kozicki
Deklaracja dostępności 1.0 02.12.2020 20:55 mł. asp. Bartłomiej Kozicki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}