W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie

LATA 1945 - 1950

Świdwin oraz jego okoliczne osiedla miejskie i miasto Połczyn Zdrój doczekały się wyzwolenia w pierwszych dniach marca 1945 r. W latach 1945 - 1955 cały teren obecnego powiatu świdwińskiego należał administracyjne do powiatu białogardzkiego.
Ochronę przeciwpożarową na ziemi świdwińskiej jak i w samym Świdwinie tworzyli przesiedleńcy, osadnicy oraz przymusowi robotnicy przywiezieni w czasie wojny.
Miasto Świdwin zostało wyzwolone w dniu 03.03.1945 r.. W nocy z 4 na 5 marca w centrum miasta powstał pożar, który swoim zasięgiem objął ulice(wg. dzisiejszych nazw) 1 Maja, Plac Konstytucji 3 Maja, Orląt Lwowskich, Niedziałkowskiego, Lekarską; całkowicie niszcząc zwartą XVIII i XIX wieczną zabudowę. Prawie całkowitemu spaleniu uległ również kościół (jedyny odbudowany obiekt po wojnie).
W dniu 08.03.1945 r. odbyło się pierwsze nieformalne posiedzenie rady miejskiej, na którym to funkcję burmistrza miasta powierzono Panu Janowi Górskiemu. Na tym samym posiedzeniu rady, Pan Górski upoważnił restauratora Pana Follehera do zorganizowania ochrony p. pożarowej w mieście.
Pierwszymi członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdwinie byli:

dh Jan Górski - burmistrz
dh Paweł Folleher - restaurator
dh Stanisław Kwieciński - szewc
dh Paweł Barów - kominiarz
dh Edward Gałosz - piekarz
dh Stanisław Wabich - rzemieślnik
dh Franciszek Miazek - kowal

W roku 1950 na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Koszalinie mjr poż. Michała Liszenkowskiego zostaje utworzona Komenda Powiatowa Straży Pożarnych, a jej pierwszym Komendantem zostaje przeniesiony służbowo z KPSP w Człuchowie asp. poż Wiglarz. Niestety po dwóch tygodniach opuszcza stanowisko, a obowiązki Komendanta pełni przez rok mł. ogn. Stanisław Kubis również oddelegowany z KPSP w Człuchowie.

Obsadę etatową Komendy stanowili:
Komendant, podoficer i sekretarka (pani Zofia Grzybowska) oraz trzech kierowców zawodowych. W 1953 r. OSP otrzymuje samochód gaśniczy GM-8 na podwoziu Stara 20. Jest on dumą i chlubą świdwińskich strażaków.
W latach 1954 - 1958 w KPSP dochodzi do częstych zmian na stanowiska komendanta i tak: w pierwszej połowie 1954 roku Komendantem zostaje asp. poż. Antoni Stawicki z KPSP Międzyrzeczu oraz str. Ciołek, Po około pół roku obaj opuszczają Świdwin, a na Komendanta powołano asp. poż. Soszyńskiego, który swoje obowiązki sprawuje raptem przez parę dni. Z braku etatowego komendanta ponownie obowiązki pełni ogn. poż. Stanisław Kubiś.
Pod koniec roku 1954 do KPSP w Świdwinie skierowany zostaje str. Antoni Usewicz z KPSP w Kołobrzegu, który to obejmuje obowiązki Komendanta.
Na miejsce Pani Zofi Grzybowskiej zatrudniony zostaje Alfred Radzikowski, który w roku 1956 przejmuje obowiązki Komendanta, a str. Usewicz powraca do KPSP w Kołobrzegu.
W tym samym czasie ogn. Kubiś Stanisław wyprowadza się ze Świdwina i powraca w swoje rodzinne strony.
W 1957 r. Komendant Wojewódzki przenosi Alfreda Radzikowskiego do KPSP w Sławnie. Alfred Radzikowski z chwilą podjęcia nowych obowiązków służbowych podejmuje naukę w Łódzkim Technikum Pożarniczym. Po ukończeniu nauki na krótko powraca do Świdwina, skąd zostaje przeniesiony służbowo do Koszalina, a z Koszalina do Świdwina przeniesiony służbowo zostaje st. asp. poż Lucjan Bugalski, który piastuje funkcję Komendanta do 15.05.1965 r,. kiedy to przekazuje obowiązki podporucznikowi poż. Antoniemu Barów. Pan Lucjan Bugalski odchodzi ze służby w pożarnictwie, by po kilku latach powrócić do munduru. W styczniu 1971 r. zaczyna pełnić obowiązki Zastępcy Komendanta w KPSP w Łobzie, skąd odchodzi na rentę chorobową w 1978 r. Ponownie powraca do munduru w roku 1981 na stanowisko dyspozytora RSK, a następnie instruktora d/s operacyjno-szkoleniowych, by w dniu 31 grudnia 1984 r. ostatecznie odejść w stan spoczynku w stopniu podporucznika poż.
W 1968 r. ppor. Barów zostaje przeniesiony do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Koszalinie, a jego miejsce zajmuje absolwent Szkoły Oficerskiej ppor. poż. Józef Szczęśniak, który funkcję Komendanta pełni do 1973 r.  Następcą jest st. ogn. Zygmunt Podgórski, który pełni obowiązki Komendanta do lata 1974 r., tj. do chwili tragicznej śmierci.
Po nim obowiązki obejmuje na okres dwóch lat ppor. poż Włodzimierz Marasz; po czym odchodzi do KWSP w Słupsku. 
W latach 1950 - 1975 przy Komendzie Powiatowej SP działa jednostka OSP, która jest najprężniej działająca organizacją nie tylko w mieście, ale również w powiecie świdwińskim.
Wśród bardzo wielu pożarów z jakimi przyszło się zmierzyć świdwińskim strażakom należy zwrócić uwagę na przynajmniej dwa bardzo duże pożary, które w tamtych latach odbiły się głębokim echem nie tylko w mieście i powiecie ale i całym województwie, a były to:

 • pożar zamku świdwińskiego w 1953 r. w czasie którego prawie całkowitemu spaleniu uległo północne i wschodnie skrzydło zamku,
 • pożar nowo wybudowanych warsztatów Państwowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa 1961 r.

LATA 1975 - 1992

Rok 1975 przyniósł nowe zmiany nie tylko w podziale administracyjnym kraju, ale także znaczne zmiany w ochronie przeciwpożarowej. Przestaje funkcjonować Komenda Powiatowa Straży Pożarnych, a istniejąca przy niej jednostka ochotnicza zostaje rozwiązana.
Ich miejsce zajmują Komenda Rejonowa Straży Pożarnych oraz jednostka Zawodowej Straży Pożarnej kat. C.
Pierwszym komendantem zostaje chor. poż. Wiesław Szwałek a od 1976 r. obowiązki obejmuje rodowity świdwinianin mł. chor. poż Zbigniew Czajkowski.
Przez dziesięć lat dowodzenia Komendą Rejonową przez Zbignniewa Czajkowskiego zachodzą znaczne zmiany:

 • w związku z utworzeniem jednostki zawodowej, w której w systemie zmianowym pełnią obowiązki zawodowi strażacy rozwiązanych zostaje szereg jednostek OSP typu M na terenie rejonu działania,
 • siedziba Komendy rozbudowuje się o kolejne boksy garażowe i zaplecze techniczne, jednakże ze względu na ograniczenia architektoniczne oraz większe liczby pojazdów jak i zatrudnionych funkcjonariuszy, obiekt zaczyna być „za ciasny” i nie spełnia norm bhp. Na jednej sali śpi 10 strażaków, a cała administracja i RSK mieszczą się w trzech ciasnych pokojach. Na uwagę zasługuje fakt,  że znaczną część prac remontowych i budowlanych wykonują sami strażacy,
 • jednostka zawodowa wzbogaca się o następujące samochody GBA 2,5/16,  GCBA 6/32, SH-18, samochód gospodarczy Star 200,.

Kontynuując tradycje rozwiązanej w 1974 r. jednostek OSP w dalszym ciągu jednostka wiedzie prym pod względem organizacji imprez kulturalnych i sportowych. Jest inicjatorem ufundowania książeczek mieszkaniowych dla wychowanków Świdwińskiego Domu Dziecka.
Część kadry oraz strażnicy z podziału biorą czynny udział przy gaszeniu pożaru szybu naftowego w Karlinie w 1980 r.

W roku 1986 st. chor. poż Zbigniew Czajkowski decyzją Komendanta Wojewódzkiego płk.  poż Witolda Kazimierczaka przeniesiony zostaje do KWSP w Koszalinie, a z dniem 01.05.1986 r. na stanowisko Komendanta mianowany zostaje st. chor. poż. Krzysztof Warszawski.
Dzięki jego staraniom w 1990 r. Komenda Rejonowa zmienia swoją siedzibę i przenosi się z ul. Rolnej na ul. Armii Krajowej (dawniej Armii Czerwonej) do obiektów po rozwiązanym Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego. Po częściowej modernizacji magazynów na boksy garażowe wdniu 15 kwietnia 1991 r. przeniesiony zostaje również podział bojowy.
W przejętym budynku administracyjnym każda komórka organizacyjna posiada własną kancelarię, a strażacy podziału bojowego mają dwu- trzy- osobowe pokoje odpoczynku, świetlicę, siłownię, przestronne garaże, duży plac manewrowy oraz plac do ćwiczeń.
Opuszczone obiekty strażnicy przy ul. Rolnej (obecnie Orląt Lwowskich) po modernizacji zostają przeznaczone na halę targową i miejski bazar  (weterani służby do dnia dzisiejszego spotykają się na ławeczce przy swojej remizie).
W początku lat dziewięćdziesiątych jednostka wzbogaca się o dwa ciężkie samochody gaśnicze GCBA 6/32, które zastępują wysłużonego Jelcza GCBA 6/32, przez co wzrasta siła bojowa jednostki.

W roku 1992 decyzją KG PSP zostaje rozwiązana Komenda Rejonowa Straży Pożarnej i powołana z dniem 1 lipca 1992 r. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP. Stan etatowy stanowi:

 • D-ca JRG - st. asp. Krzysztof Warszawski
 • Z-ca d-cy JRG - st. asp. Marian Domka
 • Technik - ogn.  Tadeusz Krukowski

oraz trzy zmiany służbowe po 13 etatów każda. JRG PSP w Świdwinie podporządkowana jest Komendzie Rejonowej PSP w Drawsku Pomorskim, w której Komendantem jest st. kpt. Zbigniew Marek.
Rok 1992 jest również rokiem, w którym wielu doświadczonych funkcjonariuszy po wieloletniej służbie odeszło na emerytury, jest to również rok, w którym po raz pierwszy w historii w miesiącu marcu wizytował jednostkę Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Feliks Dela.
Dowództwo jednostki, jak również cała załoga dokłada wszelkich starań aby odziedziczony po PBRolu zaniedbany obiekt, doprowadzić do jak najlepszego stanu technicznego. Tak zaczęły niekończące się  remonty:
- na pierwszy ogień poszły łazienki, korytarze, klatka schodowa i mała świetlica, następnie zadbano o otoczenie i doprowadzenie gazu do kotłowni. Jednocześnie strażacy walczą z licznymi pożarami na obszarach leśnych, usuwają skutki coraz częstych zagrożeń i wypadków komunikacyjnych.
W roku 1993 jednostka ratownicza wzbogaca się o lekki samochód ratownictwa technicznego SLRt na podwoziu VW T-4, a w roku 1994 w samochód cysternę GCBM- 18/8 - cysterna zakupiona została przez Nadleśnictwo Świdwin przy bardzo dużym zaangażowaniu D-cy JRG asp. sztab. Krzysztofa Warszawskiego i Nadleśniczego Wiesława Kostrzewy oraz Komendanta Wojewódzkiego PSP st.brg. Ryszarda Korzeniowskiego.

W roku 1992 powraca z Komendy Wojewódzkiej asp. Zbigniew Czajkowski, by po 26-ciu latach służby w straży odejść na zasłużoną emeryturę.
Rok 1998 w historii świdwińskiej straży zapisał się jako rok, w którym po wieloletniej służbie w stan spoczynku przeszli wspaniali strażacy społecznicy i sportowcy a wśród nich:
st. ogn. Jan Haptar
st. ogn. Marek Wojtaś
st. ogn. Andrzej Barański
st. ogn. Roman Kur
st. ogn. Tadeusz Krukowski
asp. sztab.  Roman Mikułko
st. ogn. Stanisław Kosiorek
oraz najdłużej pełniący obowiązki dowódcy w świdwińskiej straży - asp.  sztab. Krzysztof Warszawski.
Z dniem 1.12.1998r. d-cą jednostki rozkazem Komendanta Wojewódzkiego zostaje kpt. Roman Artyński.
1 stycznia 1999 r. kolejna reforma administracji publicznej - Świdwin zostaje miastem powiatowym, a na bazie JRG powołana zostaje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.
Początki były bardzo trudne, nowe zadania, nowe obowiązki i bez mała całkowity brak kadry. Przez prawie cztery miesiące Komenda funkcjonuje bez etatowego Komendanta. Z końcem kwietnia na stanowisko Komendanta zostaje mianowany mł. bryg. Jarosław Jasiakiewicz.
W czerwcu 1999 r. jego zastępcą zostaje mianowany asp. sztab. Marian Domka i to on             w zasadzie kieruje Komendą do kwietnia 2001 r., gdyż mł. bryg. J. Jasiakiewicz ulega chorobie i w czerwcu 2000 roku odchodzi na emeryturę.
Stan etatowy Komendy to 51 funkcjonariuszy i jeden etat cywilny.
Obsada etatowa to:

 • jeden oficer,
 • dziewięciu aspirantów,
 • trzydziestu podoficerów,
 • dziesięciu szeregowych,
 • jeden pracownik cywilny.

Brakuje mebli biurowych, komputerów i wielu innych niezbędnych rzeczy ale jest zapał i chęć do działania. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza otrzymuje nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2/20 na podwoziu Renault co pozwala wycofać z eksploatacji mocno wysłużonego bo 20 letniego GBA 2,5/16. Świdwińscy strażacy szkolą się, ratują, pracują.
Dzięki uzyskanym środkom finansowych z odpisu prewencyjnego PZU i licznym sponsorom oraz wsparciu Komendy Wojewódzkiej i Komendy Głównej PSP w strażnicy wykonano częściowy remont pomieszczeń administracyjnych i podziału bojowego, wymieniono w całym obiekcie stolarkę okienną, zmodernizowano instalację CO, docieplono budynek, przeprowadzono remonty pokryć dachowych.

W kwietniu 2001 r. na stanowisko Komendanta Powiatowego powołany został st. kpt. Roman Artyński dotychczasowy d-ca JRG, a d-cą JRG został asp. sztab. Dariusz Bloch. Tak jak w poprzednich latach tak i obecnie Świdwińska Straż Pożarna bierze czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym, byliśmy współorganizatorami wielu imprez na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
W 1996 r. organizowaliśmy Mistrzostwa Wojewódzkie w sporcie pożarniczym, zajmując w klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce.

Pierwsze wojewódzkie święto strażackie woj. Zachodniopomorskiego odbyło się w Połczynie- Zdroju przy naszym współudziale. Braliśmy czynny udział przy organizacji regionalnego i centralnego przeglądu strażackich orkiestr dętych. Jesteśmy współorganizatorem wojewódzkiego turnieju w tenisie stołowym o Puchar Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego. W latach dziewięćdziesiątych organizowaliśmy turnieje w piłce ręcznej.

Przy KP PSP w Świdwinie od 2001 r. działa klub HDK, który liczy 15 członków. Członkowie Klubu łącznie oddali ok. 40 l. krwi. Jesteśmy współorganizatorem powiatowych spartakiad klubów HDK.
W dowód uznania jako symbol najwyższego wyróżnienia na wniosek komitetu honorowego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w roku 2001 nadał Naszej Komendzie sztandar.
Sztandar, który jest naszą dumą i chlubą, jest również dowodem na to, że praca wielu wspaniałych pożarników została należycie doceniona, a zasłużyli na to między innymi:
śp. Lucjan Bugalski
śp. Mieczysław Ziental
Paweł Szot
Włodzimierz Marasz
Stanisław Kubiś
Antoni Barów
Henryk Majewski
śp. Wacław Małkowski
Zbigniew Czajkowski
Krzysztof Warszawski
Zbigniew Marek
Marian Domka
Jan Haptar
Bronisław Paciorek
Jerzy Mycko
Roman Majkowski
Stanisław Gulbas
Kazimierz Can
Marek Sękalski
oraz wielu innych.
Świdwińscy strażacy zawsze kultywowali tradycję, od wielu lat organizowane są spotkania opłatkowe, w których biorą udział emeryci i renciści.
Uroczyste obchody Dnia Strażaka od 2001 r. mają rangę obchodów powiatowych, mają bardzo uroczysty charakter, a udział w nich biorą delegacje ze wszystkich jednostek OSP z terenu powiatu.

Od 1975 r. prowadzona jest kronika .
Wielu funkcjonariuszy aktywnie działa strukturach OSP zajmując odpowiedzialne i zaszczytne stanowisko.


Materiał opracowano wykorzystując materiały zawarte w kronice Komendy , dokumenty akt personalnych najstarszych pracowników Komendy oraz wspomnienia weteranów służby (Paweł Szot, Krzysztof Warszawski, Zbigniew Czajkowski)