W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dostępność

Koordynator do spraw dostępności

Zastępca Komendanta Powiatowego

st. bryg. mgr inż. Andrzej Rafalski

52 33 11 444 w. 12

arafalski@kppspswiecie.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.12.2020 10:19 st. kpt. Łukasz Hołody
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Kwatermistrzowsko - Organizacyjno - Kadrowy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Koordynator do spraw dostępności 3.0 04.12.2020 22:55 st. kpt. Łukasz Hołody
Koordynator do spraw dostępności 2.0 04.12.2020 10:25 st. kpt. Łukasz Hołody
Koordynator do spraw dostępności 1.0 04.12.2020 10:19 st. kpt. Łukasz Hołody

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwisu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Rafalski.
 • E-mail: arafalski@kppspswiecie.pl
 • Telefon: 47 7514112

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu
 • Adres: ul. Mieczysława Petelskiego 1
  86-100 Świecie
 • E-mail: swiecie@kujawy.psp.gov.pl
 • Telefon: 47 7514110

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa PSP w Świeciu zlokalizowana jest przy ul. Mieczysława Petelskiego 1 w Świeciu. Na teren komendy można wjechać samochodem przez ogólnodostępną bramę wjazdową zabezpieczoną szlabanem.

Wejście do budynku dla interesantów znajduje się od strony ul. Petelskiego. Drzwi zabezpieczone kontrolą dostępu - możliwe wejście wyłącznie w asyście strażaka dyżurnego.

Budynek nie spełnia wymagań dostępności architektonicznej, brak zamontowanej windy umożliwiającej wejście na I piętro budynku.

Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest parter obiektu, gdzie można załatwić wszystkie sprawy urzędowe.

Dla interesantów wyznaczono toaletę na parterze obiektu.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2020 15:54 st. kpt. Łukasz Hołody
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st. bryg. Andrzej Rafalski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 5.0 07.03.2022 14:07 st. bryg. Andrzej Rafalski
Deklaracja dostępności 4.0 21.12.2020 13:09 st. kpt. Łukasz Hołody
Deklaracja dostępności 3.0 21.12.2020 13:07 st. kpt. Łukasz Hołody
Deklaracja dostępności 2.0 21.12.2020 13:05 st. kpt. Łukasz Hołody
Deklaracja dostępności 1.0 29.11.2020 15:54 st. kpt. Łukasz Hołody

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Poniżej zamieszczamy raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.09.2021 17:12 st. kpt. Łukasz Hołody
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2.0 29.09.2021 22:00 st. kpt. Łukasz Hołody
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 1.0 17.09.2021 17:12 st. kpt. Łukasz Hołody

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poniżej zamieszczamy plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2021 rok w Komendzie Powiatowej PSP w Świeciu.

Materiały

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2021 rok w Komendzie Powiatowej PSP w Świeciu
plan.pdf 0.39MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.09.2021 22:05 st. kpt. Łukasz Hołody
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st. bryg. Andrzej Rafalski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 1.0 29.09.2021 22:05 st. kpt. Łukasz Hołody

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}