W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dostępność

Koordynator do spraw dostępności

Zastępca Dowódcy JRG

st. kpt. inż. Adam Gwizdała

+48 47 75141162

agwizdala@kujawy.straz.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.12.2020 10:19 st. kpt. Łukasz Hołody
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Kwatermistrzowsko - Organizacyjno - Kadrowy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Koordynator do spraw dostępności 4.0 08.02.2024 13:36 bryg. Paweł Puchowski
Koordynator do spraw dostępności 3.0 04.12.2020 22:55 st. kpt. Łukasz Hołody
Koordynator do spraw dostępności 2.0 04.12.2020 10:25 st. kpt. Łukasz Hołody
Koordynator do spraw dostępności 1.0 04.12.2020 10:19 st. kpt. Łukasz Hołody

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwisu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Gwizdała.
 • E-mail: agwizdala@kujawy.straz.gov.pl
 • Telefon: 47 7514162

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu
 • Adres: ul. Mieczysława Petelskiego 1
  86-100 Świecie
 • E-mail: swiecie@kujawy.straz.gov.pl
 • Telefon: 47 7514110

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa PSP w Świeciu zlokalizowana jest przy ul. Mieczysława Petelskiego 1 w Świeciu. Na teren komendy można wjechać samochodem przez ogólnodostępną bramę wjazdową zabezpieczoną szlabanem.

Wejście do budynku dla interesantów znajduje się od strony ul. Petelskiego. Drzwi zabezpieczone kontrolą dostępu - możliwe wejście wyłącznie w asyście strażaka dyżurnego.

Budynek nie spełnia wymagań dostępności architektonicznej, brak zamontowanej windy umożliwiającej wejście na I piętro budynku.

Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest parter obiektu, gdzie można załatwić wszystkie sprawy urzędowe.

Dla interesantów wyznaczono toaletę na parterze obiektu.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2020 15:54 st. kpt. Łukasz Hołody
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st. kpt. Adam Gwizdała
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 8.0 08.03.2024 11:08 st. kpt. Adam Gwizdała
Deklaracja dostępności 7.0 02.03.2023 11:55 st. bryg. Andrzej Rafalski
Deklaracja dostępności 6.0 02.03.2023 11:49 st. bryg. Andrzej Rafalski
Deklaracja dostępności 5.0 07.03.2022 14:07 st. bryg. Andrzej Rafalski
Deklaracja dostępności 4.0 21.12.2020 13:09 st. kpt. Łukasz Hołody
Deklaracja dostępności 3.0 21.12.2020 13:07 st. kpt. Łukasz Hołody
Deklaracja dostępności 2.0 21.12.2020 13:05 st. kpt. Łukasz Hołody
Deklaracja dostępności 1.0 29.11.2020 15:54 st. kpt. Łukasz Hołody

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Poniżej zamieszczamy raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.09.2021 17:12 st. kpt. Łukasz Hołody
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2.0 29.09.2021 22:00 st. kpt. Łukasz Hołody
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 1.0 17.09.2021 17:12 st. kpt. Łukasz Hołody

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poniżej zamieszczamy plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2021 rok w Komendzie Powiatowej PSP w Świeciu.

Materiały

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2021 rok w Komendzie Powiatowej PSP w Świeciu
plan.pdf 0.39MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.09.2021 22:05 st. kpt. Łukasz Hołody
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st. bryg. Andrzej Rafalski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 1.0 29.09.2021 22:05 st. kpt. Łukasz Hołody

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}