W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (środa w godz. 16.00 - 18.00 ), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego tel. (71) 312 07 88.

W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PRZYJMOWANIEM ORAZ ROZPATRYWANIEM SKARG I WNIOSKÓW ZAJMUJE SIĘ SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00-15.00. TELEFON KONTAKTOWY (71) 312 07 88

Skargi/wnioski można składać:

 listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,                               ul. Głowackiego 12, 55-100 Trzebnica
– osobiście w Sekretariacie KP PSP przy ul. Głowackiego 12 w godz. 8.00-15.00
– za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/
 za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kptrzebnica@kwpsp.wroc.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
– ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekretariatem pod nr. tel. (71) 312 07 88

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
– imię i nazwisko wnoszącego,
– dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.12.2020 12:12 Paula Szczepańska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paula Szczepańska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 1.0 22.12.2020 12:12 Paula Szczepańska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP