W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dawid Śliżewski.
 • E-mail: slizewskid@kujawy.psp.gov.pl
 • Telefon: 605 181 998

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi
 • Adres: ul. Sępoleńska 20
  89 - 500 Tuchola
 • E-mail: tuchola@kujawy.psp.gov.pl
 • Telefon: 52 336 12 27

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren komendy znajduje sie przy ul. Sępoleńskiej 20, gdzie również znajduje się główna brama wjazdowa dla pojazdów i osób pieszych.  Teren jest utwardzony i dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Sępoleńskiej.  Przed wejściem na teren komendy należy zadzwonić domofonem (bez Braille'a) znajdującym się przy drzwiach wejściowych do budynku komendy  do dyżurnego na stanowisku kierowania. Dostęp wewnątrz budynku jest ograniczony barierami architektonicznymi.  Dyżurny na stanowisku kierowania wraz z funkcjonariuszami komendy zapewnią niezbędną pomoc.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.12.2020 14:31 mł. asp. Dawid Śliżewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dawid Śliżewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 16.12.2020 14:40 mł. asp. Dawid Śliżewski
Deklaracja dostępności 1.0 16.12.2020 14:31 mł. asp. Dawid Śliżewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP