W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

27.11.2020

Na wniosek ówczesnego komendanta wojewódzkiego płk. Stefana Lisa Wojewoda Bydgoski decyzją nr 38/76 z dnia 7 kwietnia 1976 r. w sprawie utworzenia komend rejonowych i komend zawodowych straży pożarnych oraz ich zasięgu działania powołał do życia Komendę Zawodowych Straży Pożarnych w Tucholi, która przejęła na swe barki ciężar gaszenia pożarów oraz opiekę nad sprzętem i budynkami po dotychczas działającej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Na czele nowej komendy stanął Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Tucholi mjr poż. Henryk Sławatycki. Siedziba komendy znajdowała się w Tucholi przy ul. Sępoleńskiej 20.

 

 

Strażacy do dyspozycji mieli następujące samochody gaśnicze i sprzęt:

GBAM 2/8+8 Star,

GBM 2/8 Star,

GLM 8 Żuk,

samochód operacyjny Dacia,

trzy motopompy,

dwa motocykle MZ.

 

 

Rejon działania obejmował wówczas obszary następujących gmin: Tuchola, Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lniano, Lubiewo, Osie, Śliwice. Obszary leśne i produkcja z nimi związana była głównym zagrożeniem pożarowym. Od 1 września 1978 r. funkcję Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Tucholi obejmuje kpt. poż. Włodzimierz Marasz i pełni tę funkcję nieprzerwanie do kolejnych zmian organizacyjnych czekających straż pożarną tj. do 1992 roku. funkcjonariusze z KRSP i ZSP w Tucholi w dniu strażaka w 1991 r.

Ważnym momentem w rozwoju straży pożarnej w całym regionie było rozpoczęcie w 1982 r. budowy Rejonowego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego w Cekcynie.

 

W nowopowstającym obiekcie siedzibę swoją uzyskała również jednostka OSP z Cekcyna. Wydatny wkład czynem społecznym wnieśli w jego powstanie funkcjonariusze komendy rejonowej SP z Tucholi, junacy OC pełniący służbę w tut. komendzie oraz członkowie OSP z Cekcyna.

1 lipca 1992 r. powstała Państwowa Straż Pożarna, która została zorganizowana jako formacja zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz miejscowymi zagrożeniami. Z tym samym dniem powołano Komendę Rejonową PSP i Jednostkę Ratowniczo-Gaśnicza w Tucholi.

Komendantem został mł. bryg. mgr inż. Jerzy Pietrzak, a dowódcą JRG został mł. asp. Waldemar Kierzkowski. Dotychczasowy Komendant KR SP w Tucholi awansował i został Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Komendzie podlegały Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Tucholi, z liczbą 42 etatów  i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Sępólnie Krajeńskim, z liczbą 33 etatów. Faktyczne zatrudnienie wynosiło: KP PSP-11 osób, JRG Tuchola -37 osób, JRG Sępólno -33 osoby. Dowódcą JRG w Sępólnie został  st. asp. Antoni Ferensztajn. Zasięg działania Komendy Rejonowej PSP w Tucholi obejmował obszar 10 gmin z tego: JRG w Tucholi chroniła gminy Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Tucholę i Śliwice, a JRG  w Sępólnie Krajeńskim  gminy Kamień Krajeński, Sępólno Krajeński, Sośno i Więcbork.

Od 7 listopada 1995 r. rozpoczęto cykl spotkań, w sprawie włączania jednostek OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ostatecznie Komendant Rejonowy PSP złożył swoje podpisy na umowach i wnioskach do Komendanta Głównego PSP  o włączenie do KSRG 7 jednostek z rejonu działania. Były to: OSP Bysław, OSP Cekcyn, OSP Kęsowo, OSP Kamień Kraj. OSP Lubiewo, OSP Śliwice i OSP Więcbork.

Kolejny etap tucholskiego pożarnictwa zaczął się od dnia 01 stycznia 1999 r., spowodowane to było wprowadzeniem reformy administracyjnej kraju.  Na mocy ustawy z dnia 13 października 1998 r. wprowadzającej przepisy ustawy reformującej administrację publiczną utworzono powiaty, a jednostki organizacyjne mające siedziby w mieście będącym siedzibą władz powiatu stają się jednostkami organizacyjnymi stanowiącymi aparat pomocniczy. I tak po prawie 24 latach przerwy tworzy się ponownie powiat tucholski, a tym samym Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej przekształca się w Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Nie jest to jedyna zmiana. Zmniejsza się także obszar działania. Z dotychczasowego rejonu sępoleńskiego powstaje powiat i zadania KR PSP w Tucholi   i JRG w Sępólnie na tym terenie przejmuje KPPSP w Sępólnie Krajeńskim. Natomiast rejonem działania nowej  KP PSP w Tucholi staje się obszar sześciu gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Tuchola, Śliwice, tworzące powiat tucholski. Teren działania obejmuje 1075 km2, natomiast liczba mieszkańców powiatu wynosiła 48 tysięcy. Od tego momentu zacieśnia się współpraca PSP z samorządem powiatowym, a ściślej ze starostą jako odpowiedzialnym za bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.

W celu zaś szybszego i efektywniejszego zarządzania służbami ratowniczymi utworzono w 2001 roku Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR). Było to jedno z pierwszych w kraju. Zadaniem CPR-u było koordynowanie działań służb ratowniczych z całego powiatu, na bazie lokalowej komendy utworzono również Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Niestety, z przyczyn finansowych, po rocznej działalności zlikwidowano Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Z dniem 26 listopada 2001 roku pożegnał się z czynną służbą dotychczasowy Komendant Powiatowy st. bryg. mgr inż. Jerzy Pietrzak. Zwolnione stanowisko objął dotychczasowy zastępca kpt. mgr Włodzimierz Dębicki. Pełnił on służbę do dnia 17 lutego 2006 r., a następnie przeszedł w stan spoczynku. Obowiązki szefa tucholskiej komendy przejął pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego kpt. mgr Waldemar Kierzkowski, który następnie został z dniem 22 maja 2006 r. powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego. W okresie od powołania na wymienione stanowisko do dnia 27 sierpnia 2007 r. , z powodu braku zastępcy, pracę Komendanta wspierał Dowódca JRG mł.kpt. Leszek Grugel (następnie przeniesiony do KP PSP w Sępólnie Kraj.). Z dniem 01 czerwca 2008 r. na stanowisko Zastępcy Komendanta powołano mł. bryg. mgr inż. Jacka Sławatyckiego, którego przeniesiono z KM PSP w Bydgoszczy.

W dniu 20 marca 2006 r. odbyło się spotkanie założycielskie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla KP PSP w Tucholi. Udział w spotkaniu wzięło 22 inicjatorów powyższego przedsięwzięcia. Do prezydium Komitetu wybrano Starostę Tucholskiego Andrzeja Wegnera, Komendanta Powiatowego PSP kpt. Waldemara Kierzkowskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Woziwoda Zbigniewa Grugel oraz przedstawiciela OSP  w Cekcynie Edwarda Chmarę. Inicjatywa ufundowania sztandaru powstała w wyniku 30 rocznicy funkcjonowania Straży Pożarnej w Tucholi jako formacji zawodowej.  O nadanie sztandaru, w imieniu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi, wystąpił Starosta Powiatu Tucholskiego – Andrzej Wegner . W dniu 14 lipca 2006 roku, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji   Ludwika Dorna – st. specjalista Wiesław Bałdyga z Departamentu Zarządzania Kryzysowego, przekazał na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Tucholi sztandar dla tutejszej komendy.

 

W latach 2000-2008 dokonano szeregu inwestycji i modernizacji w obiektach tutejszej komendy, gdzie znaczący był wkład pracy miejscowych strażaków:

-2002 r. - wymiana bram garażowych

-2003 r. -  wykonanie nowej posadzki w garażu głównym

-2004 r. - wykonano nowe wyciągi spalin w garażu głównym

-2005 r. - modernizacja kotłowni oraz części  c.o.

-2000-2008 r. - remont wszystkich pomieszczeń socjalnych i biurowych  w komendzie.

Ciągłą bolączką jest brak sprzętu specjalistycznego, ale dzięki dotacjom z budżetu państwa, lokalnych samorządów i zakładów pracy jest to problem coraz mniej dokuczliwy. Stan sprzętu na wyposażeniu KP PSP w Tucholi przedstawia się następująco:

-GCBA 5/32 Scania,

-GBA 2,5/16 Renault,

-GBA 2/24  Mercedes Unimog,

-GCBAM 18/32+8  Jelcz,

-SLRt Volkswagen,

-PMT 210 D Volvo,

-SRw Magirus,

-SLOr Suzuki Grand Vitara,

-SLOp Skoda Octawia,

-SLKw Lublin,

-motopompa  M8/8 szt. 2,

-pompa pływająca szt.2,

-pompa szlamowa szt.2,

-przyczepka p.gaz. ,

-przyczepka wężowa

-ponton i łódź z silnikami zaburtowymi,

-zastawy hydrauliczne Weber i Lukas,

-zestaw korków i poduszek uszczelniających,

-zastaw poduszek podnoszących niskiego i wysokiego ciśnienia,

-ubrania płetwonurka  szt.12,

-ubrania gazoszczelne szt. 3,

-pilarki do drewna szt.5,

-piły do stali i betonu szt.2,

-agregaty prądotwórcze do 5 kV szt.4.

 

Na terenie powiatu oprócz jednostek Państwowej Straży Pożarnej działa ponadto 29 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych typu „M” , oraz 28 typu „S” w tym 7 włączonych  do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Łącznie funkcjonuje 57 jednostek OSP.

 

W naszej pamięci najbardziej zapisały się akcje:

- 03.02.2001 roku – gasiliśmy pożar budynku kina „Sokół” w Tucholi, pożar wybuch w czasie projekcji filmu, szybkie zauważenie dymu i ognia pozwoliło na sprawną akcje ewakuacyjną, nikt w pożarze nie ucierpiał, jednak budynku nie udało się uratować, sala wypaliła się doszczętnie, a metalowa konstrukcja dachu runęła pod wpływem wysokiej temperatury.

- 13.03.2002 roku – gasiliśmy pożar mieszkania w budynku dworca kolejowego w Tucholi, udało się ewakuować z palących się pomieszczeń dwoje mieszańców, szybka, sprawna akcja gaśnicza zapobiegła przeniesieniu się ognia na całym piętrze, pożar strawił całkowicie jedno mieszkanie oraz część drewnianej konstrukcji dachowej, pozostała część mieszkalna poddasza budynku została wyłączona z użytku do czasu wyremontowania pogorzeliska.

- 04.07.2002 roku – ten lipcowy poranek dla wielu wczasowiczów z Sokole Kuźnicy długo pozostanie  w pamięci, po godz. 4:00 zerwała się straszna wichura, wiatr osiągnął taką siłę, że łamał drzewa, przewracał przyczepy campingowe, zniszczonych zostało kilka samochodów
i przyczep, a uszkodzeniu uległy budynki ośrodka (świetlica, sanitariaty, stołówka), nikt na szczęście nie odniósł poważniejszych obrażeń.

- 12.08.2002 roku – tego dnia PSK w Tucholi otrzymało zgłoszenie o wypadku na terenie gminy Lubiewo, jednak zastęp jadący         z pomocą nie dotarł do celu, na jednym z zakrętów
w Rudzkim Moście samochód gaśniczy wpadł w poślizg i dachował, ratownikom na szczęście nic się nie stało, ale nie mogli już kontynuować jazdy.

- 13.01.2005 roku – na trasie Tuchola – Mąkowarsko w okolicach wybudowań Gostycyna zdarzyły się dwa samochody osobowe, oba natychmiast stanęły w płomieniach, po ugaszeniu pożaru okazało się, że w Fiacie 126p znajdują się zwłoki 3 osób, kierowca drugiego pojazdu zdołał opuścić swój pojazd o własnych siłach, tego samego dnia doszło jeszcze do jednego tragicznego zdarzenia na drodze z Tucholi do Raciąża, kierujący samochodem osobowym stracił nad nim panowanie i uderzył w drzewo, sam zginął na miejscu, a po kilku dniach
w szpitalu zmarł syn kierującego pojazdem.

- 29.10.2005 roku – w pożarze spłonęła całkowicie drewniana dacza stojąca na śródleśnej działce, budynek miał już swoją historię, można go było uznać za zabytkowy, ze względu na bardzo późne zauważenie pożaru, drewnianą konstrukcję oraz trudny dojazd budynku nie udało uratować, spłonął całkowicie.

-28.03.2006 roku – w miejscowości Lubiewo spłonęła stodoła znajdująca się w kompleksie zabudowań gospodarczych, w czasie prac rozbiórkowych na pogorzelisku znaleziono zwęglone zwłoki.

-11.04.2006 roku – Piastoszyn - spłonął całkowicie budynek mieszkalny tzw. czworak., budynek posiadał starą konstrukcję opartą na drewnie i trzcinie wskutek czego ocalały wyłącznie  resztki ścian.

-08.09.2006 roku – Lubierzyn gm. Tuchola – wskutek pożaru budynku mieszkalnego bez dachu nad głową pozostały cztery rodziny, akcję utrudniała droga gruntowa w bardzo złym stanie oraz duża ilość dymów pożarowych, pożar zgłosił kilkuletni chłopiec.

-20.08.2007 roku – Tuchola ul. Karasiewicza – pożar komisu meblowego znajdującego się
w kompleksie budynków magazynowo-handlowych,  wystąpiło duże zagrożenie dla sąsiadujących obiektów, spłonęły wszystkie meble oraz konstrukcja dachu, prawdopodobnie było to podpalenie.

-12.09.2007 roku – Tuchola ul. Nowodworskiego – pożar stodoły kompleksie zabudowań gospodarczych, spaleniu uległ obiekt wraz ze zgromadzonymi płodami rolnymi oraz inwentarzem hodowanym w części budynku, przyczyną było prawdopodobnie podpalenie przez sprawcę jak przy poprzednim zdarzeniu.

-12.11.2007 roku – Łąski Piec gm. Śliwice całkowitemu spaleniu uległ budynek mieszkalny
o konstrukcji drewnianej, wystąpiły trudności z ustaleniem właściciela oraz istniało podejrzenie, że w budynku mogą znajdować się ludzie, w trakcie akcji mieszkaniec lokalu się odnalazł i obyło się bez ofiar.

-15.06.2008 roku – w Okoninach Nadjeziornych Minikowie miały miejsce pożary budynków gospodarczych, całkowicie spłonęły stodoły wraz ze zgromadzonymi płodami rolnymi
i maszynami, prawdopodobne przyczyny pożarów to wyładowania atmosferyczne.

- 29.06.2008 roku – miejscowość Sucha – pożar murowanego domu letniskowego, prawdopodobnie pożar przeniósł się ze stojące przy ścianie przyczepy kempingowej, zniszczeniu uległa konstrukcja dachu, część pomieszczeń została zalana wodą.