W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zajęcia edukacyjne i kontrole miejsc letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

21.07.2021

Zdjęcie przedstawia grupę młodzieży siedzącą po okręgu wokół strażaka prowadzącego pogadankę. Strażak ma na sobie ubranie specjalne oraz hełm. Przed nim widać gaśnice, które będą wykorzystane do pokazów gaszenia ognia w specjalnie przygotowanym miejscu. W oddali widać drzewa oraz namioty.

Od początku wakacji strażacy z KPPSP w Tucholi szczególną opieką objęli formy wypoczynku narażone na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi tj. obozy harcerskie. Na terenie powiatu tucholskiego corocznie odbywa się kilka obozów harcerskich. Zgodnie z zapisami „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” z czerwca 2019 r. strażacy wizytują obozy harcerskie. W dokumencie uzgodnione zostały zasady i procedury postępowania, które obejmują etap przygotowania do obozowej akcji letniej, czas trwania obozu, a także sytuacje zagrożenia życia i zdrowia. Nakładają konkretne obowiązki na komendę obozu harcerskiego, Państwową Straż Pożarną i Policję.

Wizyty strażaków odbywają się zawsze na początku każdego turnusu i mają na celu rozpoznanie terenu obozu pod kątem wdrożenia i spełnienia warunków bezpieczeństwa, a ponadto: zapoznanie uczestników obozu ze sposobem alarmowania, postępowania na wypadek zagrożenia oraz sprawdzenie działania łączności pomiędzy komendantem obozu a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP. Uczestnicy obozów zapoznają się z funkcjonowaniem leśnego obozowiska, w tym rozpoznają wyznaczone miejsca zbiórki do ewakuacji w przypadku zagrożenia, drogi dojazdowe dla ekip ratowniczych oraz miejsca bezpiecznego schronienia.

Podczas takich spotkań prowadzimy również działania edukacyjne w ramach prewencji społecznej. Strażacy prowadzą zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa w lesie czy nad wodą, a także sposobów udzielania pierwszej pomocy.

Oprócz w/w działań KPPSP w Tucholi wspólnie z PPIS w Tucholi oraz KPP w Tucholi, kontroluje pozostałe miejsca zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży zgłoszonych do bazy letniego wypoczynku MEN na terenie powiatu.

Tekst: mł.bryg. Arkadiusz Kroll

Zdjęcia: KP PSP w Tucholi

Zdjęcia (4)