W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część zdjęć nie posiada opisów. Opisy będą stopniowo dodawane do zdjęć.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: st. sekc. mgr inż. Piotr Kaszany.
 • E-mail: kpustrzyki@podkarpacie.straz.pl
 • Telefon: 13 461 10 48

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych
 • Adres: ul. 1 Maja 22
  38-700 Ustrzyki Dolne
 • E-mail: kpustrzyki@podkarpacie.straz.pl
 • Telefon: 13 461 10 48

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek mieści się przy ul. 1 Maja 22, 38-700 Ustrzyki Dolne. Zjazd bezpośrednio z drogi krajowej.
 • W odległości ok. 300 metrów od wejścia głównego do urzędu znajduje się przystanek przystanek autobusowy.
 • W rozkładzie jazdy autobusów wskazane są kursy realizowane przez pojazdy.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. 1 Maja. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.
 • Urząd posiada miejsca parkingowe dla petentów. Nie zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta dla interesantów znajduje się na 1 piętrze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed schodami wejścia głównego znajduje się oznakowany i opisany przycisk dla osób o szczególnych potrzebach. Użycie przycisku wzywa służbę dyżurną, która podejdzie i udzieli indywidualnej pomocy w wejściu do budynku.
 • Służba dyżurna pomaga w dotarciu osoby ze szczególnymi potrzebami do pomieszczenia służbowego na piętrze budynku, gdzie będzie możliwa pomoc (funkcjonariusza) pracownika merytorycznego w danej sprawie. Po załatwieniu sprawy służba dyżurna pomaga w wyjściu na zewnątrz osobie ze szczególnymi potrzebami.
 • Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku urzędu. Warunkiem jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 • W tutejszej komendzie brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W tutejeszej komendzie nie ma pochylni dla osób niepełnosprawnych.
 • W tutejeszej komendzie nie ma wind.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2020 01:06 kpt. Tomasz Dacko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Koordynator do spraw dostępności
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 28.04.2021 10:35 kpt. Tomasz Dacko
Deklaracja dostępności 1.0 18.11.2020 01:06 kpt. Tomasz Dacko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP