W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Wąbrzeźnie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/kppsp-wabrzezno zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Wąbrzeźnie

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-12-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest ogn. Piotr Witkowski, adres poczty elektronicznej witkowskip@kujawy.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 6890900 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie ul. św. Floriana 6, 87-200 Wąbrzeźno

Teren komendy powiatowej PSP w Wąbrzeźnie znajduje się przy ul. św. Floriana 6 (dojazd skręcając z ulicy Kętrzyńskiego pomiędzy numerami 47 i 53) gdzie znajduje się główne wejście do budynku dla osób pieszych. Brama wjazdowa dla pojazdów znajduję się na drugim końcu obiektu, wjazd również od ulicy św. Floriana. Teren jest utwardzony i dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Istnieje możliwość wjazdu na plac wewnętrzny Komendy poprzez bramę dla pojazdów po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyżurnego stanowiska kierowania, kontaktując się telefonicznie lub przy użyciu domofonu zamontowanym na bramie wjazdowej. W momencie wjazdu na plac wewnętrzny odwiedzający oczekuje na funkcjonariusza pełniącego dyżur podoficera w danym dniu, lub osobę wyznaczoną do kontaktu z odwiedzającym.
Budynek Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie posiada dwie kondygnacje i jest częściowo przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Szerokość korytarzy pozwoli osobie niepełnosprawnej na swobodne przemieszczanie, jednak bariera architektoniczna w postaci schodów może okazać się problemem. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu głównym. Dyżurny na stanowisku kierowania wraz z funkcjonariuszami komendy zapewnią niezbędną pomoc.
Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.12.2020 12:10 ogn. Piotr Witkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
ogn. Piotr Witkowski/st.bryg. Ireneusz Wiśniewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 4.0 20.01.2021 17:59 ogn. Piotr Witkowski
Deklaracja dostępności 3.0 20.01.2021 17:55 ogn. Piotr Witkowski
Deklaracja dostępności 2.0 16.12.2020 13:02 ogn. Piotr Witkowski
Deklaracja dostępności 1.0 16.12.2020 12:10 ogn. Piotr Witkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP