W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • Część zdjęć nie posiada dokładnych opisów. Opisy będą stopniowo uzupełniane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mł.asp. Piotr Witkowski.
 • E-mail: witkowskip@kujawy.psp.gov.pl
 • Telefon: + 48 47 751 43 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie
 • Adres: ul. św. Floriana 6, 87-200 Wąbrzeźno
 • E-mail: wabrzezno@kujawy.psp.gov.pl
 • Telefon: +48 47 751 43 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie ul. św. Floriana 6, 87-200 Wąbrzeźno

Teren Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie znajduje się przy ul. św. Floriana 6 (dojazd skręcając z ulicy Kętrzyńskiego pomiędzy numerami 47 i 53) gdzie znajduje się główne wejście do budynku dla osób pieszych. Brama wjazdowa dla pojazdów znajduję się na drugim końcu obiektu, wjazd również od ulicy św. Floriana. Teren jest utwardzony i dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Istnieje możliwość wjazdu na plac wewnętrzny Komendy poprzez bramę dla pojazdów po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyżurnego stanowiska kierowania, kontaktując się telefonicznie lub przy użyciu domofonu zamontowanym na bramie wjazdowej. W momencie wjazdu na plac wewnętrzny odwiedzający oczekuje na funkcjonariusza pełniącego dyżur podoficera w danym dniu, lub osobę wyznaczoną do kontaktu z odwiedzającym.
Budynek Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie posiada dwie kondygnacje i jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Szerokość korytarzy pozwoli osobie niepełnosprawnej na swobodne przemieszczanie, jednak bariera architektoniczna w postaci schodów może okazać się problemem. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu głównym. Dyżurny na stanowisku kierowania wraz z funkcjonariuszami komendy zapewnią niezbędną pomoc.
Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.12.2020 12:10 ogn. Piotr Witkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł.asp. Piotr Witkowski/kpt. Robert Stasiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 8.0 04.03.2022 22:22 mł.asp. Piotr Witkowski
Deklaracja dostępności 7.0 04.03.2022 22:20 mł.asp. Piotr Witkowski
Deklaracja dostępności 6.0 25.02.2022 11:11 mł.asp. Piotr Witkowski
Deklaracja dostępności 5.0 02.04.2021 07:15 ogn. Piotr Witkowski
Deklaracja dostępności 4.0 20.01.2021 17:59 ogn. Piotr Witkowski
Deklaracja dostępności 3.0 20.01.2021 17:55 ogn. Piotr Witkowski
Deklaracja dostępności 2.0 16.12.2020 13:02 ogn. Piotr Witkowski
Deklaracja dostępności 1.0 16.12.2020 12:10 ogn. Piotr Witkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}