W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa PSP w Żurominie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/kppsp-zuromin zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego gov.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-15
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 2. niektóre multimedia zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Łukasiak, adres poczty elektronicznej j.lukasiak@kppspzuromin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. 23 657 27 98 wew. 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia  na teren KP PSP w Żurominie przy ul. Warszawskiej 25

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Warszawskiej. Do wejścia budynku prowadzą kilkustopniowe schody. Przed wejściem głównym znajduje się domofon obsługiwany całodobowo przez służbę dyżurną. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, gdzie w godzinach pracy komendy strażak dyżurny weryfikuje wszystkich interesantów oraz wskazuje właściwe wydziały celem załatwienia danej sprawy. Większość biur w komendzie znajduje się na piętrze.  Na piętro prowadzą schody.

Architektura budynku komendy uniemożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych z uwagi na klatki schodowe, brak podjazdów, wind oraz nie ma łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. W budynku komendy nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Komendzie Powiatowej PSP w Żurominie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Materiały

Raport o stanie dostępności - dostępny cyfrowo
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_dostępny​_cyfrowo.docx 0.02MB
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.11MB
Plan działania Komendy Powiatowej PSP w Żurominie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osób ze szczególnymi potrzebami na 2022- 2023- dostępny cyfrowo
Plan​_działania​_Komendy​_Powiatowej​_PSP​_w​_Żurominie​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osob​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_na​_2022-2023​_-​_dostępny​_cyfrowo.docx 0.02MB
Plan działania Komendy Powiatowej PSP w Żurominie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osób ze szczególnymi potrzebami na 2022- 2023
Plan​_działania​_Komendy​_Powiatowej​_PSP​_w​_Żurominie​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osob​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_na​_2022-​_2023.pdf 0.23MB
Tekst łatwy do czytania ETR- KP PSP Żuromin
Tekst​_łatwy​_do​_czytania​_ETR-​_KP​_PSP​_Żuromin.pdf 0.38MB
Tekst odczytywany maszynowo - KP PSP Żuromin
Tekst​_odczytywany​_maszynowo​_-​_KP​_PSP​_Żuromin.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.10.2021 14:16 Joanna Łukasiak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Joanna Łukasiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 5.0 19.04.2022 09:20 Joanna Łukasiak
Deklaracja dostępności 4.0 30.03.2022 14:21 Joanna Łukasiak
Deklaracja dostępności 3.0 15.10.2021 09:35 Joanna Łukasiak
Deklaracja dostępności 2.0 14.10.2021 15:14 Joanna Łukasiak
Deklaracja dostępności 1.0 14.10.2021 14:16 Joanna Łukasiak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}