W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zadania do realizacji

Komendant Powiatowy PSP wykonuje zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu żuromińskiego o zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.1123 j.t.), przy pomocy Komendy Powiatowej PSP:

 1. ​​​kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej;
 2. organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych;
 3. organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 4. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania;
 5. kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;
 6. analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 7. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej;
 8. współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie; 
  8a)  współdziałanie z komendantem gminnym związku ochotniczych straży pożarnych;
 9. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 10. opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;
 11. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 12. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;
 13. wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;
 14. organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;
 15. szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych;
 16. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;
 17. wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.


Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy:

 1. współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego związku ochotniczych straży pożarnych;
 2. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 3. realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 12:44 Joanna Łukasiak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Joanna Łukasiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zadania do realizacji 4.0 23.12.2020 14:34 Joanna Łukasiak
Zadania do realizacji 3.0 23.12.2020 14:33 Joanna Łukasiak
Zadania do realizacji 2.0 23.12.2020 14:32 Joanna Łukasiak
Zadania do realizacji 1.0 27.11.2020 12:44 Joanna Łukasiak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}