W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Mistrz Rzemiosł Artystycznych

Tytuł honorowy „Mistrz Rzemiosł Artystycznych” nadawany jest rzemieślnikom posiadającym znaczący i uznany dorobek zawodowy w zakresie wytwarzania lub odtwarzania przedmiotów o charakterze artystycznym lub zabytkowym, naprawy i konserwacji takich przedmiotów, naprawy  i konserwacji zabytkowych obiektów budowlanych oraz świadczenia usług związanych  z artystycznym zdobieniem obiektów budowlanych, na mocy art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r., poz. 1267) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadawania tytułu „Mistrz Rzemiosł Artystycznych” przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje tytuł z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  • organu administracji publicznej;
  • władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji prowadzących  statutową działalność kulturalną;
  • kierownika placówki dyplomatycznej lub konsularnej RP;
  • Związku Rzemiosła Polskiego.

W celu zgłoszenia kandydata, do tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”,  należy złożyć do ministerstwa następujące dokumenty :

  • wniosek o nadanie tytułu honorowego „mistrz rzemiosł artystycznych”; (pobierz)
  • dokumentację fotograficzną przedstawiającą różne wyroby własne, świadczące o kunszcie artystycznym kandydata, na podstawie których dokonywana będzie ocenia (15-30 szt.);
  • dyplom mistrzowski;
  • kopie dyplomów z wystaw, konkursów, dokumentów mówiących o społecznym uznaniu i innych istotnych dla oceny;
  • oświadczenie o byciu rzemieślnikiem. (pobierz)

UWAGA! Brak jednego z powyższych dokumentów traktowany jest jako błąd formalny i taki wniosek nie będzie rozpatrywany.

Wnioski należy kierować na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Narodowych Instytucji Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071
Warszawa

Dodatkowych informacji udziela:
Paulina Rutkowska
tel.: (22) 42 10 177
e-mail: prutkowska@mkidn.gov.pl

Materiały

Wzór wniosku o nadanie tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosła Artystycznych”
20191211​_wniosek​_o​_MRA.docx 0.01MB
Oświadczenie o byciu rzemieślnikiem.
20191211​_Oświadczenie​_o​_byciu​_rzemieślnikiem​_MRA.docx 0.01MB
Rozporządzenie Ministra
20191211​_Rozporządzenie​_o​_MRA.pdf 0.69MB