W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zalecenia MKiDN w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

06.03.2020

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rekomenduje instytucjom kultury oraz innym instytucjom, dla których Minister KiDN jest organizatorem lub współorganizatorem, podjęcie działań profilaktycznych, które mają na celu zmniejszenie potencjalnego ryzyka epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-CoV-2.  

Zestaw naczyń toaletowych, zbiory Muzeum – Zamek w Łańcucie

Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (art. 3) wydarzenia organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach nie są imprezami masowymi i mogą odbywać się zgodnie z harmonogramem. Decyzje w sprawie organizacji poszczególnych wydarzeń należą do kompetencji dyrektorów instytucji kultury.

Rekomendacje w zakresie bieżącej działalności instytucji:

- wprowadzenie – tam, gdzie to możliwe i uzasadnione – komunikacji elektronicznej jako alternatywy dla bezpośredniego kontaktu pracownik - użytkownik

- regulowanie frekwencji, które umożliwi utrzymywanie bezpiecznego dystansu między odwiedzającymi

- uwrażliwienie pracowników na stosowanie się do zaleceń GIS w kwestii konsultacji medycznych w przypadku występowania takich objawów jak: gorączka, kaszel, duszność lub inne wskazane w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia

- umieszczenie w ogólnodostępnych miejscach informacji o właściwym sposobie korzystania ze środków higieny oraz właściwym zachowaniu w przypadku wystąpienia objawów chorobowych swoistych dla koronawirusa SARS-CoV-2 (katar, kaszel, podwyższona temperatura)

- zapewnienie podstawowych środków higieny – mydła i środków dezynfekujących do rąk przy umywalkach i w miejscach ogólnodostępnych

- rozszerzenie utrzymania czystości pomieszczeń przy zastosowaniu substancji odkażających - zapewnienie większej częstotliwości sprzątania, dezynfekowania sanitariatów, klamek itp., zwłaszcza w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi gości zewnętrznych

- przeszkolenie wszystkich pracowników z zakresu zachowania podstawowych środków ochronnych i sposobu postępowania i weryfikacja znajomości instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego

- śledzenie bieżących komunikatów właściwych miejscowo ośrodków sanitarno-epidemiologicznych; wskazanie osób do bezpośredniego kontaktu z tymi ośrodkami

- stosowanie się do zaleceń lokalnych władz i miejscowych służb sanitarno-epidemiologicznych w szczególności w przypadku wzrostu zagrożenia na terenie działania instytucji.

 

W zakresie podejmowanych aktywności i podróży: 

- dokonanie analizy kalendarza wydarzeń pod kątem oceny ryzyka dla bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników i pracowników

- daleko idącą ostrożność i rozwagę w planowaniu wyjazdów zagranicznych indywidualnych i grupowych, ograniczenie zbędnych wyjazdów  

- odwołanie podróży do krajów, do których MSZ nie zaleca podróżowania z uwagi na zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2 (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/)

- rozważenie ograniczenia przyjmowania gości oraz organizacji wydarzeń z udziałem obywateli państw, w których występuje duża liczba potwierdzonych przypadków zakażenia

- bieżące monitorowanie zaleceń MSZ w tym zakresie i konsultacje z MKiDN odnośnie szczegółowych rozwiązań związanych z planowanym udziałem w wydarzeniach kulturalnych

Inne: 

- bieżące śledzenie komunikatów i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych zamieszczanych na stronach internetowych:

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/zdrowie

www.gov.pl/web/dyplomacja

- zachowanie zdrowego rozsądku i krytycznej oceny sytuacji.

Na dzień dzisiejszy MKIDN nie rekomenduje zamykania lub znaczącego ograniczenia działalności instytucji kultury pod warunkiem zachowania niezbędnych środków ostrożności.

Zdjęcia (1)