W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

W Wielkim Księstwie Luksemburga obowiązuje drugi stopień zagrożenia terrorystycznego. Skala jest tu czterostopniowa. Oznacza to, że istnieje prawdopodobieństwo zamachu. Alert terrorystyczny może się wiązać z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa. Spodziewaj się wtedy wzmożonych kontroli i wydłużonych odpraw. Zalecamy stałe zachowanie ostrożności w miejscach publicznych, sprawdzanie komunikatów władz porządkowych i bezwzględne stosowanie się do ich zaleceń.

Wzrasta drobna przestępczość, głównie kradzieże i włamania. Nie zostawiaj w samochodzie widocznego bagażu i wartościowych przedmiotów. Ponieważ coraz częściej zdarzają się przypadki kradzieży kieszonkowych, pilnuj dokumentu tożsamości, karty kredytowej, pieniędzy.

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

 • paszport - TAK
 • paszport tymaczsowy - TAK
 • dowód osobisty - TAK

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Nie ma wymogów dotyczących minimalnej ważności dokumentu podróży; ważne, by dokument zachował  ważność przez cały okres pobytu (z wyłączeniem wypadków losowych).

Czy trzeba wyrobić wizę?

Nie.

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Nie.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

Tak: w przypadku wyjazdów z Luksemburga przynajmniej jedno z rodziców musi udzielić pisemnej zgody na podróż. Dotyczy to również samodzielnych podróży nieletnich. Stosowny wniosek składa się osobiście w biurze populacji właściwym dla miejsca zamieszkania; dokument zawiera informacje na temat dat wyjazdu i powrotu, miejsca docelowego (kraju i miejscowości) oraz nazwiska pełnoletniego opiekuna dziecka na czas podróży. Wymagana jest obecność przynajmniej jednego rodzica legitymującego się ważnym dowodem tożsamości, w celu poświadczenia własnoręczności podpisu. Za wykonanie usługi pobierana jest opłata administracyjna. Sporządzona na podobnych zasadach zgoda (upoważnienie notarialne) wymagana jest w przypadku wjazdu do Luksemburga. Należy zauważyć, że nie wystarczy ona jednak do zameldowania się – wymagany jest wtedy dowód sprawowania prawnej opieki nad dzieckiem (wyrok sądu itp.). Przepisy nie precyzują zasad wjazdu do Luksemburga dzieci podróżujących z osobą trzecią; niemniej uzasadnione wydaje się posiadanie upoważnienia notarialnego sporządzonego w jednym z języków urzędowych (francuskim, niemieckim, luksemburskim). Na wszelki wypadek rekomendujemy również uzyskanie apostille.  

Zasady pobytu

W przypadku pobytów dłuższych niż 3 miesiące istnieje obowiązek meldunkowy; poszczególne gminy wymagają różnych zestawów dokumentów (w niektórych wypadkach konieczne jest np. przedstawienie umowy najmu). Więcej informacji pod adresem:  https://guichet.public.lu/en/citoyens/citoyennete/installation-demenagement-luxembourg/declaration-arrivee/depart-arrivee-commune.html

Ubezpieczenie

Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są uznawane. Zielona karta nie jest obowiązkowa. Uznaje się, że pojazd zarejestrowany w Polsce – tak jak w przypadku rejestracji w innych krajach UE – ma obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zielona karta nadal może jednak służyć jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia, który w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania. Inne ubezpieczenia są zalecane, ale nie obowiązkowe. Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie.

Zdrowie

Dodatkowe szczepienia nie są obowiązkowe. Opieka medyczna jest ogólnie dostępna, jednak na wizytę do niektórych lekarzy specjalistów, poza nagłymi wypadkami, czasami trzeba czekać wiele dni. Cena wizyty lekarskiej waha się od 30 do 50 euro, doba w szpitalu publicznym kosztuje ok. 250 euro, a na oddziałach intensywnej terapii – ok. 800 euro.

Polacy ubezpieczeni w NFZ mają prawo do opieki medycznej w Luksemburgu świadczonej przez lekarza, przychodnię lub szpital państwowej służby zdrowia. Musisz mieć przy sobie kartę EKUZ. Bliższe informacje znajdują się na stronie NFZ.  Na podstawie EKUZ przysługują tylko konieczne świadczenia zdrowotne, z uwzględnieniem ich charakteru oraz przewidywanego okresu pobytu w Luksemburgu. O tym, czy świadczenie jest konieczne, w każdym przypadku decyduje lekarz udzielający pomocy. W sytuacji nagłej choroby lub wypadku można zawsze zadzwonić pod numer alarmowy 112 i wezwać karetkę. Należy jednak dobrze zastanowić się, czy nie możemy sami udać się do szpitala, ponieważ tylko niezbędny przyjazd pogotowia jest bezpłatny. O zasadności decyduje lekarz.

Zgodnie z prawem luksemburskim, musisz najpierw pokryć w całości koszty pomocy medycznej, a następnie możesz ubiegać się o ich zwrot w miejscowej luksemburskiej kasie chorych. Kasa zwróci tylko część wydatków, z wyjątkiem wkładu własnego pacjenta. Wysokość wkładu własnego zależy od rodzaju pomocy medycznej. Koszty transportu sanitarnego w całości ponosi pacjent. Jeśli lekarz rodzinny potwierdzi, że transport medyczny był konieczny, pacjent pokrywa część kosztów przewozu. Jeśli nie zgłaszasz się do luksemburskiej kasy chorych po zwrot kosztów leczenia, możesz ubiegać się o zwrot po powrocie do Polski w wojewódzkim oddziale NFZ. Przedstaw oryginały wszystkich rachunków, dowodów zapłaty, recept itp. Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń medycznych w krajach UE znajdziesz na stronie: www.nfz.gov.pl , a w Luksemburgu w Caisse Nationale de Santé, 125 Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, cns@secu.lu, www.cns.lu , tel.: (+352) 27-57-1 (serwis rejestracji międzynarodowej tel.: (+352) 2757-4250) lub w jej lokalnym oddziale.

Podróżowanie po kraju

Komunikacja publiczna (autobusy, pociągi i tramwaje) jest w Luksemburgu darmowa. Nie dotyczy to jedynie wagonów pierwszej klasy. W stolicy działa system rowerów miejskich. W ramach wykupionego abonamentu można używać roweru przez 30 minut, po tym czasie naliczana jest dodatkowa opłata. W całym mieście znajdują się parkingi rowerowe, na których można oddać lub wypożyczyć rower miejski.

Szczegółów dotyczących podróżowania po Luksemburgu udziela również informacja turystyczna: Luxembourg City Tourist Office, 30 place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, tel.: +352 22 28 09, email: touristinfo@lcto.lu.

Na miejscu można zaopatrzyć się w mapy turystyczne i foldery dotyczące bieżących wydarzeń kulturalnych w WKL.

Informacje dla kierowców

Pasy bezpieczeństwa trzeba zapinać zarówno na przednich, jak i na tylnych siedzeniach. Dzieci do lat trzech muszą mieć specjalne siedzenia. W luksemburskim kodeksie drogowym jest zapisany między innymi obowiązek posiadania kamizelek odblaskowych. Nie wolno rozmawiać przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila.

Jeżeli wybierasz się do Luksemburga samochodem w okresie jesienno-zimowym, pamiętaj, że od 1 października obowiązują opony zimowe, jeżeli warunki pogodowe są choćby zbliżone do zimowych. Za brak opon zimowych grozi mandat w wysokości ok. 75 euro. W warunkach zimowych można jeździć pojazdem wyposażonym w opony całoroczne bądź każde inne oznaczone symbolami „MS”, „M+S” lub „M&S”.

W centrum stolicy trudno znaleźć miejsca parkingowe. Sieć parkingów jest jednak dobrze oznaczona i szybko można zorientować się, gdzie są wolne miejsca. Wszystkie parkingi są płatne. Płaci się za nie w parkometrach, gotówką lub kartą. Samochodów z instalacją na gaz nie wolno parkować na parkingach podziemnych. Znaczne przekroczenie dozwolonej prędkości może być powodem zatrzymania prawa jazdy z natychmiastowym unieruchomieniem pojazdu. Osoba, która nie jest rezydentem WKL, musi zapłacić mandat na miejscu. Ze względu na rosnącą liczbę wypadków komunikacyjnych w sierpniu 2015 zainstalowano w całym Luksemburgu stałe radary. Do tej pory Luksemburg był jedynym państwem w Europie, które nie miało automatycznego systemu kontroli na drogach.

Nie trzeba mieć międzynarodowego prawa jazdy. Polskie prawo jazdy jest ważne do daty określonej w dokumencie. Możesz mieć prawo jazdy wydane tylko przez jeden kraj członkowski Unii Europejskiej. Jeśli jesteś zameldowany w WKL, zarejestruj polskie prawo jazdy w tutejszej bazie urzędu gminy. Możesz wtedy otrzymać wtórnik, jeśli stracisz oryginał albo luksemburskie prawo jazdy, jeśli polskie straci ważność. W WKL obowiązuje zakaz tranzytu dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 7,5 t, kierujących się do krajów sąsiednich (Francji, Niemiec, Belgii), jeżeli w tych krajach obowiązuje zakaz ruchu tych pojazdów z powodu świąt.

Cło

Turyści z krajów UE, zgodnie z przepisami wspólnotowymi, mogą przywieźć ograniczoną ilość towarów przeznaczonych do użytku osobistego, których nie wolno sprzedawać. Określenie „do użytku osobistego” oznacza także towary przewożone z przeznaczeniem na prezenty. Sprzedaż ich byłaby naruszeniem prawa, zagrożonym ich konfiskatą oraz dodatkową karą. W poważniejszych przypadkach służby mogą też skonfiskować pojazd, którym towary były przewożone. Przewożone towary uznaje się za służące do użytku osobistego, jeżeli przy wjeździe do Luksemburga nie przekraczają następujących ilości:

 • 200 szt. papierosów,
 • 400 szt. cygaretek,
 • 200 szt. cygar,
 • 1 kg tytoniu,
 • 10 l napojów spirytusowych (np. wódka, whisky),
 • 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto),
 • 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego),
 • 110 l piwa.

Aby przewozić alkohol lub wyroby tytoniowe, musisz mieć ukończone 17 lat.

Niektórych produktów nie wolno przywozić do Luksemburga ani z niego wywozić. Dotyczy to w szczególności:

 • gatunków fauny i floty, które są chronione i zagrożone wyginięciem oraz produktów wywodzących się z tych gatunków (Konwencja z Waszyngtonu),
 • leków przeznaczonych dla ludzi (poza lekami do osobistego użytku pasażera),
 • broni i amunicji,
 • dóbr kultury (dzieła sztuki, okazy z kolekcji w szczególności zabytkowe),
 • produktów z ropy (wyjątek to paliwo w bakach pojazdów i kanistrach o maksymalnej pojemności 10 l).

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}