W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Oferta pracy w Ambasadzie RP w Luksemburgu

30.09.2020

Ambasada RP w Luksemburgu poszukuje kandydata na stanowisko referenta ds. konsularnych i administracyjnych

flaga

Stanowisko: referent ds. konsularnych i administracyjnych

Umowa na prawie luksemburskim, pełen etat (40 godzin tygodniowo).

Wynagrodzenie: luksemburska płaca minimalna dla osoby wykwalifikowanej 

Adres i miejsce wykonywania obowiązków służbowych:  Ambasada RP w Luksemburgu, 24 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luksemburg       

                   

Główny zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Przygotowywanie korespondencji urzędowej do instytucji polskich, luksemburskich oraz do klientów w sprawach konsularnych;
 2. Przygotowywanie korespondencji urzędowej do instytucji polskich i luksemburskich w sprawach administracyjnych Ambasady RP w Luksemburgu;
 3. Telefoniczna obsługa urzędów polskich, luksemburskich oraz klientów w sprawach konsularnych;
 4. Bezpośrednia i telefoniczna obsługa wnioskodawców oraz przyjmowanie opłat konsularnych;
 5. Obsługa skrzynki poczty elektronicznej Ambasady RP w Luksemburgu;
 6. Obsługa systemów konsularnych i baz danych;
 7. Wykonywanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem Urzędu konsularnego i Ambasady. 

 

 Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie wyższe;
 3. Znajomość języka polskiego na poziomie C1 (biegłość językowa)  i francuskiego przynajmniej na poziomie B2;
 4. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważaniającego do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „poufne” lub w przypadku jego braku zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu;
 5. Znajomość pakietu MS Office;
 6. Dobra organizacja czasu pracy;
 7. Umiejętność szybkiego uczenia się;
 8. Umiejętność prowadzenia korespondencji biurowej/urzędowej w języku polskim i francuskim;
 9. Systematyczność, dokładność oraz umiejętność pracy w zespole;
 10. Dojrzałość oraz wysoka kultura osobista.

 

Mile widziana znajomość angielskiego lub niemieckiego przynajmniej na poziomie B2.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny sporządzone w języku polskim;
 2. Kwestionariusz osobowy MSZ wg. załączonego wzoru sporządzony w języku polskim;
 3. Oświadczenie kandydata o: 
  1. Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
  2. Niekaralności;
  3. Wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu (jeśli dotyczy);
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;
 6. Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie stosownego doświadczenia (jeśli dotyczy);
 7. Kopia dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli dotyczy).

 

Termin składania aplikacji:

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią dokumenty proszę przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres luksemburg.amb.sekretariat@msz.gov.pl  do 15 października 2020 r.

Oferty otrzymane po ww. terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata;
 • w aplikacji należy wskazać aktualny numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
 • dokumenty załączone do aplikacji nie będą zwracane.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami w celu zaproszenia na sprawdzenie umiejętności z wybranych zagadnień oraz rozmowę kwalifikacyjną;

W stosunku do wybranych kandydatów Ogłaszający zastrzega sobie prawo do złożenia propozycji zatrudnienia na innym stanowisku niż wskazane w ogłoszeniu;

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do anulowania rekrutacji bez podania przyczyny.

 

Materiały

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
Oświadczenie​_o​_wyrażeniu​_zgody​_na​_poddanie​_się​_postępowaniu​_sprawdzającemu.pdf 0.11MB
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie​_o​_niekaralności.pdf 0.11MB
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.10MB
Kwestionariusz osobowy
Kwestionariusz​_osobowy.pdf 0.35MB