W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Mauretania

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo odradza przekraczanie granicy z Saharą Zachodnią (Guerguerat). Przejście to jest okresowo blokowane lub zamykane (bez zapowiedzi). W listopadzie 2020 oraz w styczniu 2021 roku doszło w tym rejonie do wymiany ognia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże, które nie są konieczne do Mauretanii.
Mauretania jest państwem zagrożonym terroryzmem. Na terenie całego kraju, a w szczególności przy granicy z Mali, może dochodzić do napadów rabunkowych na drogach oraz porwań o charakterze kryminalnym i terrorystycznym
W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz brakiem polskiej placówki w tym kraju, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim jest bardzo ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.
MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.
 

Wjazd i pobyt

  1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport Tak.

  • Paszport tymczasowy   Brak odrębnych przepisów dotyczących wjazdu i pobytu na podstawie paszportu tymczasowego.

  • Dowód osobisty Nie.

  1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Do ostatniego dnia ważności dokumentu.

  1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Tak.

Obywatele polscy udający się do Mauretanii muszą posiadać wizę biometryczną w paszporcie z ważnością co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego wjazdu do Mauretanii.

O wizę można ubiegać się w Ambasadzie Mauretanii w Berlinie, akredytowanej w Polsce lub w niektórych innych  mauretańskich przedstawicielstwach dyplomatyczno-konsularnych. Niezbędny jest jednak wcześniejszy kontakt z daną placówką i upewnienie się, czy złożenie wniosku wizowego będzie możliwe i na jakich warunkach.

Wizy biometryczne wydawane są także na międzynarodowych lotniskach w Nawakszut, Nouadhibou i Atar oraz na niektórych przejściach lądowych. Wiza wydawana przy wjeździe do Mauretanii ważna jest przez 30 dni (jednokrotna), a jej cena wynosi 55 euro. Wizy na dłuższy okres pobytu wydawane są wyłącznie w mauretańskich przedstawicielstwach dyplomatyczno-konsularnych.

  1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Jak wyżej.

  1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Tak. Rodzice podróżujący z małoletnim dzieckiem muszą mieć paszport dziecka oraz odpis jego aktu urodzenia. Jeżeli dziecko podróżuje z jednym rodzicem, trzeba okazać zezwolenie drugiego rodzica na podróż dziecka. Podpis musi być poświadczony urzędowo.

  1. Zasady pobytu

Do Mauretanii możesz wjechać na podstawie ważnego paszportu przebywać w kraju do 90 dni, w celach turystycznych. 

Obywatele polscy udający się do Mauretanii muszą posiadać wizę biometryczną w paszporcie z ważnością co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego wjazdu do Mauretanii. O wizę można ubiegać się w Ambasadzie Mauretanii w Berlinie, akredytowanej w Polsce lub w niektórych innych  mauretańskich przedstawicielstwach dyplomatyczno-konsularnych. Niezbędny jest jednak wcześniejszy kontakt z daną placówką i upewnienie się, czy złożenie wniosku wizowego będzie możliwe i na jakich warunkach.

Wizy biometryczne wydawane są także na międzynarodowych lotniskach w Nawakszut, Nouadhibou i Atar oraz na niektórych przejściach lądowych. Wiza wydawana przy wjeździe do Mauretanii ważna jest przez 30 dni (jednokrotna), a jej cena wynosi 55 euro. Wizy na dłuższy okres pobytu wydawane są wyłącznie w mauretańskich przedstawicielstwach dyplomatyczno-konsularnych.

Przepisy wjazdowe i celne ulegają nagłym zmianom bez powiadamiania innych krajów. Przed podróżą należy zaktualizować szczegółowe informacje wizowe i celne bezpośrednio w przedstawicielstwie tego kraju.

Ubezpieczenie

Zalecane jest wykupienie kompleksowego ubezpieczenia podróżnego, w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków, pokrywającego koszty hospitalizacji i ewentualnego transportu medycznego do kraju.

Zdrowie

Mimo oficjalnych deklaracji o braku zagrożeń epidemiologicznych w Mauretanii występuje ameboza, a także ogniska cholery i trądu; na południu, przy granicy z Senegalem - również malaria. Mogą występować ogniska wścieklizny, także w miastach. Wskazane jest szczepienie przeciw żółtaczce typu A. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Pora deszczowa (początek: lipiec/sierpień) powoduje wzrost zagrożenia chorobami. Należy zwracać szczególną uwagę na higienę oraz pić wyłącznie wodę przegotowaną (lub mineralną z pewnego źródła), owoce i warzywa starannie myć i obierać przed spożyciem.

Ośrodki opieki medycznej są płatne. Należność za standardową wizytę lekarską nie przekracza równowartości 20 EUR. Jedynie w miastach Nawakszut i Nuadibu znajdują się prywatne szpitale o stosunkowo przyzwoitym standardzie.

Informacje dla kierowców

Wymagane jest międzynarodowe ubezpieczenie pojazdu (w języku francuskim!) i międzynarodowe prawo jazdy. Ubezpieczenia można też wykupić na granicy. W myśl miejscowego prawodawstwa - w razie wypadku winny jest zawsze użytkownik pojazdu nieubezpieczonego. Pojazd jest rekwirowany przez policję, bez możliwości jego odzyskania.

Cło

Wwóz alkoholu jest zakazany.

Ouguiya jest walutą niewymienialną, a jej wywóz z kraju jest prawnie zabroniony. Nie ma natomiast ograniczeń przy wwozie i wywozie walut obcych. Wartość posiadanych dewiz należy jednak zadeklarować na granicy przy wjeździe. Ich wywóz z Mauretanii jest możliwy po okazaniu deklaracji wwozu oraz dowodów wymiany walut. Kurs wymiany dewiz jest na ogół jednolity w bankach, hotelach i legalnie działających kantorach.

Przepisy prawne

Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karami cielesnymi, pozbawienia wolności oraz karą śmierci.

Obyczaje

Należy przestrzegać norm obyczajowych obowiązujących w krajach muzułmańskich, a zwłaszcza powstrzymywać się od jedzenia, picia i palenia w miejscach publicznych w czasie ramadanu, muzułmańskiego miesiąca postu. Kobiety winny unikać zbyt swobodnych strojów, szczególnie poza stolicą. Wstęp do meczetów dla niemuzułmanów jest zabroniony. Należy unikać ostentacyjnego fotografowania w miejscach publicznych - reakcje miejscowej ludności bywają bardzo agresywne. Zakaz fotografowania obiektów wojskowych i gmachów urzędów państwowych jest często rozszerzany przez policję także na inne zabudowania.

Przydatne informacje

Na pobyt w Mauretanii należy zaopatrzyć się w gotówkę i czeki podróżne. Sieć bankomatów jest bardzo ograniczona, a karty VISA są akceptowane jedynie w nielicznych miejscach.

Sprzedaż i spożywanie alkoholu są zabronione.

Należy zachować pokwitowania wymiany walut z banku lub kantoru, które na żądanie należy okazać na granicy.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}