W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Mauretania

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Mauretanią zostały nawiązane w 1965 r.

Współpraca polityczna

Współpraca polityczna w okresie III RP

We wrześniu 2013 r. z wizytą w Polsce przebywał przewodniczący Senatu IRM Mohamed El Hacen El Hadj, a w ramach rewizyty marszałek Senatu RP B. Borusewicz  udał się do Mauretanii w październiku 2014 r., jako pierwszy polski polityk tak wysokiego szczebla. Towarzyszyła mu duża delegacja złożona z przedstawicieli Senatu i rządu RP (podsekretarze stanu z Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Obrony Narodowej) oraz misja gospodarcza pod przewodnictwem prezesa Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Marszałek spotkał się z prezydentem IRM Mohamedem Ould Abdel Azizem, premierem Yahyą Ould Hademine’em oraz przewodniczącymi obu izb mauretańskiego parlamentu – Zgromadzenia Narodowego (Mohamed Ould Boilil) i Senatu (Mohamed El Hacen El Hadj). We wrześniu 2014 r. minister spraw zagranicznych i współpracy Ahmed Ould Teguedi złożył wizytę w Warszawie, gdzie odbyły się polsko-mauretańskie konsultacje polityczne, gospodarcze oraz w dziedzinie obrony prowadzone przez szefa polskiej dyplomacji R. Sikorskiego. W grudniu 2016 r. minister spraw zagranicznych W. Waszczykowski i jego mauretański odpowiednik Isselkou Ould Ahmed Izid Bih przeprowadzili rozmowę na marginesie spotkania szefów dyplomacji krajów UE i Ligi Państw Arabskich w Kairze. Z okazji promocji kandydatury Wrocławia do organizacji wystawy EXPO 2012 z wizytami w IRM przebywali w 2007 r.: wysłannik Prezydenta RP ds. EXPO, wojewoda dolnośląski i podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odbyły się spotkania z mauretańskim premierem i kilkoma ministrami (kultury, spraw zagranicznych i współpracy, handlu i przemysłu). W październiku 2004 r. delegacja obu izb polskiego parlamentu wzięła udział w zorganizowanym w Nawakszut 10. seminarium Grupy Śródziemnomorskiej Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Od 2004 r. funkcjonuje w Nawakszut Konsulat Honorowy RP kierowany przez konsula honorowego, Khalila Ould Oumara, mauretańskiego przedsiębiorcę.

Współpraca ekonomiczna

W latach 90. XX wieku rozwijały się dwustronne kontakty gospodarcze, a wiodącą dziedziną współpracy był sektor rybołówstwa. W 1996 r. wizytę w Mauretanii złożył minister transportu i gospodarki morskiej B. Liberadzki wraz z przedstawicielami polskich przedsiębiorstw Dalmor i Odra. Na mocy podpisanej wówczas umowy o współpracy obu krajów w dziedzinie rybołówstwa Odra prowadziła połowy na wodach IRM w latach 1996-1997. W ramach rewizyty mauretański minister rybołówstwa odwiedził Polskę w 1997 r. Kolejną wizytę w RP złożył w 2002 r. minister rybołówstwa i gospodarki morskiej IRM.  W 2007 r. udała się do Polski delegacja mauretańskiego Ministerstwa Turystyki i Rzemiosła. Biznesmeni z IRM (w tym konsul honorowy RP w Nawakszut) wzięli udział w I kongresie partnerstwa i współpracy polsko-afrykańskiej – PolandAfrica 2013, który odbył się w Łodzi.  W 1997 r. Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała misję gospodarczą do Mauretanii, a w październiku 2014 r. przygotowana przez KIG misja gospodarcza towarzyszyła marszałkowi Senatu RP podczas jego wizyty w IRM. W trakcie zorganizowanego z tej okazji Mauretańsko-Polskiego Forum Gospodarczego w Nawakszut podpisane zostało MoU między KIG a Izbą Handlu, Przemysłu i Rolnictwa Mauretanii (CCIAM).  Poziom wymiany handlowej między RP a Mauretanią jest nadal niewielki. Wartość bilateralnych obrotów towarowych zwiększyła się z 5,3 mln EUR w roku 2009 do 17,0 mln EUR w 2018 r. Dwustronna wymiana ogranicza się w zasadzie do eksportu towarów z RP do Mauretanii. W 2018 r. polski eksport do Mauretanii osiągnął 16,5 mln EUR, a import z IRM do RP wyniósł 0,5 mln EUR.  Wśród polskich towarów eksportowanych do IRM w ostatnich latach były m.in.: przetwory spożywcze z mąki, kasz lub mączki, mleko i śmietana, wyroby cukiernicze i czekoladowe, samochody osobowe, produkty kosmetyczne, perfumeryjne i toaletowe, oleje ropy naftowej, wyroby z żeliwa lub stali, tokarki, papier i karton, pszenica i meslin. Przedmiotem polskiego importu z KM były natomiast m.in: rudy i koncentraty żelaza, cytrusy, wyroby odzieżowe.  Brak jest polskich inwestycji w IRM i nie są realizowane inwestycje mauretańskie w Polsce.

Współpraca kulturalna

W ramach bilateralnej współpracy kulturalnej, Ambasada RP w Rabacie realizuje projekty mające na celu promocję polskiej kultury i zwiększenia rozpoznawalności naszego kraju w Islamskiej Republice Mauretanii. Implementacja przedsięwzięć kulturalnych możliwa jest dzięki ścisłej współpracy z partnerami lokalnymi: administracją, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się kulturą w Mauretanii.

Uznawaloność kształcenia

Wydane w Mauretanii dyplomy, świadectwa oraz inne dokumenty potwierdzające uzyskanie wykształcenia w mauretańskim systemie oświaty nie są uznawane w Polsce z mocy prawa.
Uznawanie mauretańskiego wykształcenia przeprowadzane jest przez kuratora oświaty  w wyniku postępowania administracyjnego.


W celu uzyskania szczegółowych informacji zalecany jest kontakt z kuratorium oświaty właściwym dla miejsca zamieszkania bądź siedziby szkoły lub uczelni. Dalsze informacje na temat uznawalności zagranicznych dyplomów i świadectw można znaleźć na stronach:

Recognition of foreign school certificates and diplomas in Poland
Polish National Agency for Academic Exchange