W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

 
TEREN NADLEŚNICTWA JEST MONITOROWANY
 
 

Ogłoszenie o sprzedaży części nieruchomości gruntowej - działka nr 162, obręb Chełm Żarski, gm. Lubsko

Materiały

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka nr 162 obręb Chełm Żarski
ZGU228162022​_ogłoszenie​_o​_przetargu​_na​_sprzedaż​_nieruchomości​_Chełm​_Żarski​_dz​_nr​_162.pdf 0.13MB
Mapa z lokalizacją działki przeznaczonej do sprzedaży
Mapa​_z​_lokalizacją​_działki​_nr​_162​_obręb​_Chełm​_Żarski​_gm​_Lubsko.pdf 0.70MB

Zakup gruntów leśnych oraz nieleśnych przeznaczonych do zalesienia

Jeżeli masz nieruchomość sąsiadującą z kompleksami leśnymi zarządzanymi przez Nadleśnictwo Lubsko, która ma uregulowany stan prawny i zamierzasz ją sprzedać, a Twój grunt jest lasem lub jest przeznaczony do zalesienia – skontaktuj się z nami.

Nabyciu mogą podlegać wyłącznie grunty leśne (użytek Ls) lub przeznaczone do zalesienia (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zalesienie), o uregulowanym stanie prawnym. W szczególności powinny to być grunty, które:

- bezpośrednio przylegają do gruntów będących z zarządzie PGL LP,

- są we współwłasności gruntów nadleśnictwa,

- regulują przebieg granicy polno – leśnej.

Nabycie może się odbyć zgodnie z zapisami art. 37 Ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach, tj. m.in. po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu pracownik merytoryczny nadleśnictwa.

Zachęcamy do kontaktu:

e-mail: lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl

Telefon:

  1. 68 372 04 00 wew. 538  – osoba: Starszy referent ds. bhp i stanu posiadania Klaudia Jakuszewicz 
  2. 68 372 04 00 – Sekretariat

Status gruntów można zweryfikować w internetowym Banku Danych o Lasach 

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ 

oraz serwisu mapowego RDLP w Zielonej Górze

https://mapa.zielonagora.lasy.gov.pl/

Dyżury przeciwpożarowe

W okresie zagrożenia pożarowego od 01.03.2022 r. do odwołania pełnione są w Nadleśnictwie Lubsko dyżury przeciwpożarowe w każdy dzień tygodnia w godzinach od 9:00 do 21:00 pod numerami telefonów 68 372 18 46, 691 162 675 i 68 372 04 00.
Odwołany do nowego sezonu pożarowego.

Sprzedaż drewna 

Detaliczna sprzedaż drewna prowadzona jest w oparciu o Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko, sprzedaż drewna, wszystkich sortymentów ujętych w cenniku detalicznym odbywa się w kancelariach leśnictw we wtorki w godzinach od 8:00 do 10:00. 

Materiały

Decyzja nr 46 w sprawie ustalenia cen detalicznych drewna na II półrocze 2022 r.
Decyzja​_nr​_46​_w​_sprawie​_ustalenia​_cen​_detalicznych​_drewna​_na​_II​_półrocze​_2022​_r.pdf 0.10MB
Zarządzenie w sprawie sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Lubsko w 2022r.
Zarządzenie​_w​_sprawie​_sprzedaży​_drewna​_w​_Nadleśnictwie​_Lubsko​_w​_2022r.pdf 0.16MB

Informacja w sprawie ustalenia zasad rekrutacji i wyboru pracowników do zatrudnienia w Nadleśnictwie Lubsko.

"Nadleśnictwo Lubsko informuje, iż dokumenty aplikacyjne od kandydatów na wolne stanowiska pracy przyjmuje wyłącznie w ramach: naborów ogłaszanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko, poszukiwania pracowników sezonowych realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu. Prosimy o nieprzesyłanie dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszonymi naborami. Nadleśnictwo informuje jednocześnie, że w związku z powyższym dokumenty aplikacyjne (życiorys, cv itp.) złożone lub przesłane poza procedurą ogłoszonych naborów pozostaną bez rozpatrzenia. Nadleśnictwo informuje, że nie odsyła dokumentów, wszelkie dokumenty aplikacyjne złożone drogą elektroniczną lub tradycyjnie poza procedurą ogłoszonych naborów zostaną zniszczone w niszczarce oraz usunięte z poczty elektronicznej."

Certyfikaty nadleśnictwa

RDLP w Zielonej Górze oraz jednostki mu podległe z dniem 23.03.2012r. posiadają certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu o numerze SGS-FM/COC-009010. Certyfikat jest ważny od 23.03.2017r. do 22.03.2022r.
 
A także z dniem 21 grudnia 2011r. uzyskała certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification). Certyfikat jest ważny od 21.12.2011r. do 20.12.2023r.

Materiały

Certyfikat FSC
FSC​_10822​_PL​_issue7.pdf 1.47MB
Certyfikat PEFC
certyfikat​_pefc​_nowy.pdf 1.58MB
Polityka pestycydowa
polityka​_pestycydowa.pdf 0.08MB

Regulamin udostępnienia dróg leśnych

Materiały

Regulamin udostępnienia dróg leśnych
regulamin​_udostepniane​_drogi​_.pdf 0.29MB

Nadleśnictwo Lubsko uczestniczy w realizacji projektu "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, po poligonowych i powojskowych zarządzanych przez LP"

Materiały

Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, po poligonowych i powojskowych zarządzanych przez LP
rekultywacjanotatka.pdf 0.07MB

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Materiały

Regulamin określający zasady, formy i tryb postępowań o udzielanie zamówień publicznych prowadzonych przez Nadleśnictwo Lubsko w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”
retencja.pdf 0.16MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.07.2021 11:27 KRZYSZTOF KMIECIAK
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Kmieciak / Leszek Banach
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 26.0 28.11.2022 22:42 Grzegorz Kielczyk
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 25.0 24.11.2022 08:15 Grzegorz Kielczyk
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 24.0 14.11.2022 14:26 Grzegorz Kielczyk
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 23.0 24.10.2022 13:18 Grzegorz Kielczyk
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 22.0 23.09.2022 13:23 Grzegorz Kielczyk
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 21.0 13.09.2022 20:41 Krzysztof Kmieciak
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 20.0 01.09.2022 21:40 Krzysztof Kmieciak
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 19.0 24.08.2022 13:41 Grzegorz Kielczyk
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 18.0 01.08.2022 15:07 Grzegorz Kielczyk
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 17.0 18.07.2022 14:46 Krzysztof Kmieciak
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 16.0 05.07.2022 10:02 Krzysztof Kmieciak
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 15.0 23.06.2022 09:05 Grzegorz Kielczyk
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 14.0 06.06.2022 12:26 Grzegorz Kielczyk
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 13.0 03.06.2022 08:18 Grzegorz Kielczyk
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 12.0 21.02.2022 10:14 Grzegorz Kielczyk
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 11.0 26.01.2022 18:53 Grzegorz Kielczyk
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 10.0 21.01.2022 08:53 Krzysztof Kmieciak
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 9.0 21.12.2021 22:54 Grzegorz Kielczyk
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 8.0 17.11.2021 15:21 Grzegorz Kielczyk
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 7.0 02.11.2021 13:52 Grzegorz Kielczyk
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 6.0 20.09.2021 10:43 Grzegorz Kielczyk
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 5.0 20.09.2021 09:52 Grzegorz Kielczyk
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 4.0 02.09.2021 14:42 Grzegorz Kielczyk
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 3.0 02.09.2021 10:40 Grzegorz Kielczyk
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 2.0 12.08.2021 10:04 Grzegorz Kielczyk
Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia 1.0 23.07.2021 11:27 KRZYSZTOF KMIECIAK

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[{"header":"","value":"","nestedValues":[],"showInContent":false}]}}