W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Innowacyjne finansowanie energetyki jądrowej

15.01.2021

Jednym z kierunków analiz prowadzonych obecnie przez Agencję Energii i Jądrowej (NEA) jest kwestia finansowania budowy nowych obiektów jądrowych. Głównym celem tych prac jest przegląd wyzwań stojących przed finansowaniem nowych obiektów jądrowych w krajach członkowskich NEA oraz identyfikacja dobrych praktyk w zakresie alokacji, zarządzania ryzykiem budowlanym i rynkowym.

MSiK

W tym kontekście NEA podjęła inicjatywę wraz z polskim Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Międzynarodowymi Ramami Współpracy w dziedzinie Energii Jądrowej (IFNEC), mającą na celu zacieśnienie współpracy w zakresie innowacyjnego finansowania energetyki jądrowej. Inicjatywa rozpoczęła się wirtualnymi warsztatami technicznymi w dniach 14-15 stycznia 2021 r., podczas których eksperci z sektora publicznego, prywatnego i akademickiego omówili szereg fundamentalnych kwestii związanych z finansowaniem budowy nowych obiektów jądrowych.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska p. Adam Guibourgé-Czetwertyński, w wystąpieniu otwierającym warsztaty, przedstawił zarys polskiej strategii energetycznej i programu energetyki jądrowej. Energia jądrowa odgrywa kluczową rolę w planach Polski zapewnienia stabilności systemu energetycznego w drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

"Jednak konieczny rozwój energetyki jądrowej napotyka dziś na wiele wyzwań i problemów, a jednym z najważniejszych jest dostępność odpowiedniego i skutecznego finansowania po rozsądnych kosztach. Jest to jedno z największych wyzwań, jakie stoją przed nami w zakresie doprowadzenia nowej elektrowni z fazy rozwoju do niezawodnej, bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji komercyjnej" – zaznaczył Minister Guibourgé-Czetwertyński. Bez znalezienia właściwego sposobu rozwiązania tego problemu nie będzie udanych projektów elektrowni jądrowych, a bez energetyki jądrowej przejście na zeroemisyjny system czystej energii będzie znacznie trudniejsze.

Uczestnicy warsztatów zgodzili się, że inwestycje w długotrwałe i wysoce kapitałochłonne technologie niskoemisyjne, takie jak energia jądrowa, są zintegrowane z długoterminowymi celami społecznymi, takimi jak łagodzenie zmian klimatu. W związku z tym mają one cechy, które upodabniają je do strategicznych krajowych inwestycji infrastrukturalnych i dlatego wymagają szczególnej współpracy między sektorem publicznym i prywatnym.

Więcej informacji:                           

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_53317/towards-sustainable-nuclear-financing            


Photo: SP RP przy OECD