W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przegląd gospodarczy Portugalii

05.05.2021

Krajowe przeglądy gospodarcze odbywające się na forum Komitetu Przeglądów Gospodarczych i Rozwoju (EDRC) są szczególnym sposobem realizacji OECD-owskiego mechanizmu „peer review” – poddawania wzajemnej ocenie realizowanych polityk, porównywania się i dzielenia najlepszymi praktykami. Dla każdego przeglądu, odbywającego się w cyklu 2-letnim, wyznaczane są dwa kraje-egzaminatorzy – Polska pełniła tę rolę, wspólnie z Irlandią, podczas zrealizowanego 4 maja przeglądu gospodarczego Portugalii.

a

Przewodniczący delegacji portugalskiej João Nuno Mendes, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w wystąpieniu otwierającym dyskusję zwrócił uwagę na rozmiary kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19, ale również na lepsze od szacowanych bieżące wyniki gospodarcze oraz skuteczną reakcję Lizbony na kryzys. Podkreślił, że ważnym elementem długofalowych działań rządu jest redukcja deficytu budżetowego i długu publicznego oraz plany odbudowy gospodarczej, nakreślone w przekazanym instytucjom europejskim planie odbudowy i odporności (Recovery and Resilience Plan). Wskazał na dobre przygotowanie portugalskiego sektora bankowego na skutki kryzysu, szczególne wyzwania dla służby zdrowia oraz na wdrażaną kompleksową strategię antykorupcyjną. W drugiej części spotkania, poświęconej przemianom cyfrowym, André de Aragão Azevedo, Sekretarz Stanu ds. transformacji cyfrowej prezentował osiągnięcia portugalskiego rządu w digitalizacji gospodarki i administracji publicznej, w tym również służby zdrowia i szkół w dobie pandemii.

Występujący w imieniu Polski, Aleksander Siemaszko, Zastępca Dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej MRPiT pogratulował Portugalii złożenia jako pierwszy kraj UE planu odbudowy i odporności, skutecznych działań antykryzysowych oraz osiągnięć w cyfryzacji sfery publicznej. Zwracał przy tym uwagę na wyzwania związane z wysokim poziomem długu publicznego względem PKB, wyraźnie przekraczającym jeszcze przed pandemią 100% PKB, konieczność analizy skutków kryzysu z perspektywy zapaści w sektorze turystycznym i sytuacji młodych pracowników, oddziaływanie „złych długów” na realną gospodarkę, długofalowe zmiany demograficzne wynikające ze starzenia się ludności. Wystąpienie przedstawiciela Polski było także okazją do zaprezentowania doświadczeń Polski w rozwoju infrastruktury cyfrowej, portalu gov.pl, profilu zaufanego i szerszego wykorzystywania narzędzi IT w służbie zdrowia.

Projekt raportu przygotowany przez Sekretariat OECD, wystąpienia delegacji portugalskiej oraz obu państw-egzaminatorów były podstawą do ożywionej dyskusji wszystkich delegatów komitetu EDRC. Jako najistotniejsze wątki tej debaty wskazać należy:

  • Średnio i długoterminowe plany konsolidacji finansów publicznych oraz dobór momentu wycofania obecnych środków antykryzysowych,
  • Wpływ starzenia się ludności dla perspektyw gospodarczych i kondycji finansów publicznych,
  • Znaczenie funduszy UE w odbudowie gospodarczej, w szczególności zasady selekcji projektów otrzymujących wsparcie z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz zasady dokonywania inwestycji publicznych,
  • Odbudowa sektora turystycznego po pandemii COVID-19,
  • Działania podatkowe wspierające zieloną transformację gospodarki Portugalii oraz rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • Ocena zrealizowanych i planowanych reform antykorupcyjnych,
  • Wyzwania społeczne związane z dostępnością cenową mieszkań czy wzmacnianiem służby zdrowia,
  • Rozwój umiejętności poruszania się w cyfrowym środowisku przez wszystkich obywateli, zwłaszcza tych starszych oraz wsparcie cyfryzacji sektora MŚP.