W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Udział Polski w 41. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO

12.11.2021

- Naczelnym celem UNESCO jest przeciwdziałanie wojnom poprzez współpracę w dziedzinie kultury, nauki oraz edukacji. […] UNESCO przyczyniło się do zbudowania komunikacji między społeczeństwami na świecie, w duchu solidarności międzyludzkiej – powiedział wiceszef polskiej dyplomacji Piotr Wawrzyk w swoim wystąpieniu w trakcie sesji plenarnej na 41. Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 12 listopada 2021 r.

MFA

Trwająca od 9 do 24 listopada 2021 roku w Paryżu Konferencja Generalna UNESCO (KG) to odbywające się raz na dwa lata wydarzenie, które gromadzi wszystkie 193 kraje członkowskie oraz współpracujące instytucje partnerskie. 

Wiodącym tematem tegorocznych dyskusji są: transformacja strategiczna Organizacji i jej adaptacja do nowych wyzwań związanych z tak ważnymi zagadnieniami jak pandemia COVID-19 czy zapewnienie wolności i praw człowieka, w tym prawa do edukacji, wolności wypowiedzi oraz bezpieczeństwa dziennikarzy.

UNESCO pozostaje aktywne w sferze monitorowania przestrzegania praw człowieka na Ukrainie (szerzej: Sukces Grupy Przyjaciół Ukrainy na forum UNESCO). Odgrywa szczególnie ważną rolę w międzynarodowych wysiłkach na rzecz umacniania wolności słowa i bezpieczeństwa dziennikarzy. W trakcie swojego wystąpienia wiceminister Piotr Wawrzyk ponowił polski apel do władz białoruskich o natychmiastowe zwolnienie więzionych na tle politycznym dziennikarzy i pracowników mediów: Andrzeja Poczobuta, Kaciarynę Andrejewą i Darię Czulcową.

Ważnym tematem tegorocznych dyskusji będą wyzwania związane z rozwojem technologii cyfrowych i ich wykorzystaniem w gospodarce, edukacji oraz nauce. Zwieńczeniem prac w tym zakresie będzie przyjęcie przez KG rekomendacji dotyczących zasad etycznych w sferze sztucznej inteligencji oraz otwartej nauki. Polscy eksperci aktywnie uczestniczyli w grupach roboczych zajmujących się wypracowaniem tych dokumentów.

Polska jest także współautorem lub współinicjatorem zatwierdzonych w trakcie tegorocznej sesji KG Międzynarodowych Dni: Georóżnorodności oraz Rezerwatów Biosfery. Wiosną tego roku na Listę Światowych Geoparków UNESCO został wpisany Geopark Świetokrzyski, który jest drugim takim wpisem po Geoparku Łuk Mużakowa.

Istotnym aspektem debat uczestników KG będzie zaangażowanie UNESCO, poprzez Międzyrządową Komisję Oceanograficzną (IOC), w realizację zadań i celów jakie system Narodów Zjednoczonych postawił sobie w czasie trwania Dekady Oceanów (2021-2030). Polska ma swój wkład w działania w tym obszarze.

Tradycyjnie, tematem obrad KG będą sprawy kulturalne oraz związane z ochroną dziedzictwa kulturowego.  Ważnym osiągnięciem prac Organizacji było zakończenie przeglądu Programu Pamięć Świata i odblokowanie pełnej działalności tego programu wraz z międzynarodową Listą Pamięci Świata.  Dotychczas na Liście znalazło się 17 wpisów z Polski.

Polska w ramach UNESCO zgłosiła obchody dwóch rocznic: 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza w 2022 roku oraz 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w 2023 roku. 

Tegoroczne spotkanie Konferencji Generalnej UNESCO przypada w 75-tą rocznicę wejścia w życie Aktu Konstytucyjnego Organizacji. Polska znalazła się w gronie 37 państw, które 16 listopada 1945 roku spotkały się w Londynie, aby podpisać Akt Konstytucyjny UNESCO. Dokument wszedł w życie 4 listopada 1946 roku, po ratyfikacji przez 20 państw.

Polska jest aktywnym członkiem na forum UNESCO. Na poziomie krajowym działa Polski Komitet ds. UNESCO, który od  65 lat wspiera rozwój przedsięwzięć i inicjatyw związanych z zaangażowaniem Polski w prace Organizacji.

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagraniczych

{"register":{"columns":[]}}