W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wiceminister Paweł Jabłoński reprezentował Polskę podczas spotkania ministerialnego OECD z okazji 60. rocznicy jej powstania

05.10.2021

Podsekretarz stanu przypomniał, że Polska obchodzi obecnie 25-lecie swojego członkostwa w OECD. Stwierdził, że rola OECD jako wiodącej organizacji tworzącej światowej klasy standardy gospodarcze powinna być podtrzymana. Ponadto w ramach sesji rocznicowej Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC) podsekretarz stanu podkreślił jego rolę w tworzeniu globalnych standardów współpracy rozwojowej implementowanych przez dawców pomocy rozwojowej na całym świecie.

OECD

Podczas ministerialnej sesji rocznicowej w Paryżu, której przewodniczył sekretarz stanu USA, Antony Blinken, przyjęto nową wizję Organizacji oraz strategię jej relacji globalnych. Podsekretarz stanu wskazał, że Polska docenia rolę OECD jako ośrodka analitycznego wypracowującego najlepsze standardy dla światowej gospodarki, które powinny być upowszechniane w sposób możliwie szeroki, także w krajach partnerskich. Zapewnił o poparciu Polski dla rozpoczęcia rozmów na temat przystąpienia do OECD krajów kandydujących, natomiast spośród państw partnerskich wskazał na Ukrainę jako kraj, gdzie OECD powinna zwiększać swoją obecność.

W oddzielnej sesji rocznicowej DAC podsekretarz stanu podkreślił, że w ciągu ostatnich 60 lat DAC zbudował solidną pozycję światowej klasy twórcy standardów w zakresie współpracy rozwojowej, a dla Polski bycie członkiem DAC to przede wszystkim znak doskonałości i jakości. Zwrócił również uwagę na konieczność zintensyfikowania przez DAC prac nad instrumentami włączenia sektora prywatnego we współpracę rozwojową oraz zaapelował o zwrócenie przez Komitet większej uwagi na priorytetowe dla polskiej współpracy rozwojowej kraje Partnerstwa Wschodniego.

OECD (ang. Organisation for Economic Cooperation and Development) jest międzynarodową organizacją gospodarczą z siedzibą w Paryżu, utworzoną w 1961 r. Misją OECD jest poszukiwanie i promowanie najlepszych rozwiązań politycznych i gospodarczych, mających na celu poprawę jakości życia ludzi na świecie. Organizacja prowadzi też prace badawcze oraz koncepcyjne skupiające się na najważniejszych zagadnieniach społecznych oraz gospodarczych. Polska jest członkiem organizacji od 1996 r.

Komitet Pomocy Rozwojowej (ang. Development Assistance Committee, DAC) utworzony w 1961 r. stanowi  forum zrzeszające najważniejszych donatorów pomocy rozwojowej. Komitet jest integralną częścią OECD, jednak nie wszyscy członkowie organizacji są członkami DAC - jest to związane z wysokimi standardami w zakresie prowadzenia przez poszczególne państwa polityk rozwojowych oraz wymaganym wolumenem Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA). Polska jest członkiem DAC od 2013 r.

 

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}