W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wizyta Wicepremiera Jarosława Gowina w OECD i spotkanie z SG OECD Angelem Gurrią

12.03.2021

W dn. 11.03.2021 r. z wizytą w Paryżu gościł Wicepremier Jarosław Gowin. W czasie pobytu w Paryżu J. Gowin spotkał się z SG OECD Angelem Gurrią. Spotkanie było okazją do przedyskutowania najważniejszych tematów we współpracy Polski z OECD w roku w którym wypada 25 rocznica przystąpienia Polski do tej Organizacji, a także do podziękowania Angelowi Gurrii za jego 15-letnią pracę na rzecz umacniania pozycji OECD jako jednej z najważniejszych i najbardziej wpływowych organizacji wielostronnych na świecie.

SG

Podczas dyskusji poruszano wątki inicjatyw i projektów OECD wspierających realizację reform strukturalnych w Polsce i innych w państwach członkowskich Organizacji, także wyzwań w gospodarce światowej w czasie pandemii Covid-19.

Sekretarz Generalny OECD Angel Gurria zaznaczył, że ze względu na pandemię, żyjemy w trudnym momencie dla światowej gospodarki. Podkreślił że Polska radzi sobie lepiej z kryzysem niż np. kraje sąsiednie. Zadeklarował też, że OECD jest gotowa wspierać Polskę w realizacji planu odbudowy i odporności po kryzysie.

Wspomniał o projektach, które OECD realizuje dla Polski wraz z Komisją Europejską, w ramach Programu Reform Strukturalnych czyli:

• wsparcie administracji publicznej w realizacji celów Agendy 2030;

• poprawa struktury wydatków publicznych;

• poprawa struktury wydatków zdrowotnych i wspieranie innowacyjności MŚP.

Zachęcał Polskę do przystąpienia do Centrum Rozwoju (Development Center) bo, jego zdaniem, jest to doskonałe forum aby budować politykę zagraniczną wobec krajów rozwijających się.

Zachęcał także do poparcia przez Polskę planów rozszerzenia OECD. Szczególnie zwracał uwagę na Brazylię, 7. gospodarkę świata. Zdaniem Angela Gurii rozpoczęcie procesu rozszerzenia przyspieszy reformy w tym kraju. Promował też inne inicjatywy OECD, np. IPAC, która ma wspierać proces osiągania celów klimatycznych, wynikających z Paris Agreement.

Podziękował również za wspieranie przez Polskę programu dla Eurazji.

W odniesieniu do sytuacji w gospodarce światowej jego zdaniem najważniejsze obecnie jest przyspieszenie szczepień. Ponadto polityka Prezydenta USA J. Bidena i jego plany pomocy publicznej będą miały duży wpływ na wzrost gospodarczy.

Celem polityk rządów powinny być działania na rzecz wzrostu gospodarczego, a nie redukcji zadłużenia. Odbudowa gospodarki po Covid powinna się opierać na:

• zielonych technologiach (green recovery),

• włączaniu wszystkich grup społecznych w procesy rozwojowe (inclusive growth),

• działaniach na rzecz zwiększania odporności gospodarek na kryzysy (resilience).

Jeśli chodzi o kwestie konsolidacji finansów publicznych, jego zdaniem nie należy zbyt szybko rozpoczynać tego procesu, bo jesteśmy nauczeni przykładem po kryzysie 2008/2009, kiedy za szybko rozpoczęto ten proces i trwał on bardzo długo.

Co do planów wprowadzenia podatku cyfrowego, zdaniem Sekretarza Generalnego należy wykorzystać moment, iż USA zmieniły stanowisko w tej sprawie i dążyć do osiągnięcia kompromisu, który jest możliwy.

Premier J. Gowin podziękował SG AG za jego 15-letnią, owocną kadencję. Wyraził zadowolenie ze współpracy z OECD. Podkreślił, że OECD było pierwszą organizacją „zachodniego świata” do którego Polska przystąpił po upadku systemu komunistycznego.

Zwrócił uwagę, że Polska z kraju - biorcy rozwiązań, staje się teraz krajem, który kreuje rozwiązania.

Wspomniał, iż Polska obecnie stara się wzmocnić współprace z G20, a oprócz wsparcia Prezydencji Włoch w tym zakresie, liczy też na wsparcie OECD.

W obliczu kryzysu gospodarczego Polska liczy na wskazówki OECD jak stworzyć model gospodarczy odporny na przyszłe kryzysy. Polska wspiera proces rozszerzenia OECD, bo sama jest przykładem jak można z sukcesem wykorzystać członkostwo w Organizacji.

W kwestii wyzwań klimatycznych zauważył, że Polska wypełnia zobowiązania międzynarodowe w tym obszarze, trzeba jednak pamiętać, że osiągnięcie tych celów jest kosztowne dla Polski zarówno w sensie społecznym jak i gospodarczym. Jest jednak przekonany, że w ciągu kilkunastu lat, rozwijając energię jądrową i wodorową, Polska osiągnie zakładane cele.

Jeśli chodzi o kwestie podatku cyfrowego, zwrócił uwagę, że Polska docenia wysiłki OECD na rzecz osiągnięcia konsensusu w tej sprawie. Zwrócił jednak uwagę, że ważne jest dążenie do osiągnięcia celów w obu filarach jednocześnie.

Spotkanie Wicepremiera Jarosława Gowina z Sekretarzem Generalnym Angelem Gurrią rozpoczęło obchody 25 rocznicy przystąpienia Polski do OECD.


Photo:© SP RP OECD Paryż