W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać:

  • osobiście w Biurze Podawczym Prokuratury Okręgowej w Przemyślu w formie pisemnej,
  • za pośrednictwem poczty, na adres: Prokuratura Okręgowa w Przemyślu, ul. Waygarta 8, 37-700 Przemyśl,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: prokuratura@przemysl.po.gov.pl
  • faksem na nr (16) 67 88 521,
  • ustnie do protokołu.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46). Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Interesantów przyjmuje Prokurator Okręgowy, Zastępca Prokuratora Okręgowego lub wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy prokuratury w godzinach urzędowania.

Godziny urzędowania Prokuratury Okregowej w Przemyślu: od 7.30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy).

Przyjmowanie korespondencji - biuro podawcze Prokuratury Okręgowej w godzinach 8-14.

email: prokuratura@przemysl.po.gov.pl

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne oraz nie dokonuje interpretacji przepisów prawa.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.04.2021 09:21 Mirosław Zaborowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mirosław Zaborowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 1.0 08.04.2021 09:21 Mirosław Zaborowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP