W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Pisma w sprawach będących przedmiotem działania Prokuratury Okręgowej w Przemyślu można składać osobiście w biurze podawczym, za potwierdzeniem odbioru, w dniach i godzinach urzędowania lub przesyłać na jej adres. Są one rejestrowane w kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych. Pisma w sprawach wcześniej niezarejestrowanych - podlegają rejestracji we właściwych urządzeniach ewidencyjnych i przekazaniu prokuratorom bądź innym pracownikom według aktualnego podziału czynności. Pisma w sprawach zarejestrowanych - przekazuje się wyznaczonym do załatwienia danej sprawy prokuratorom lub innym pracownikom. Prokuratorzy oraz inni pracownicy podejmują czynności przewidziane przepisami prawa dla danego rodzaju spraw, dokonują oceny i decydują o sposobie załatwienia sprawy na podstawie odpowiednich przepisów. Sprawy są załatwiane i rozstrzygane - co do zasady - w terminach wynikających z przepisów prawa i niezwłocznie, gdy tylko w wyniku podjętych czynności (procesowych, dowodowych i innych) wyjaśnione są okoliczności danej sprawy w takim stopniu, aby możliwe było jej prawidłowe zakończenie. Wyjątkowo w sprawach o znacznym zakresie podmiotowo-przedmiotowym oraz wyższym stopniu skomplikowania, zawiłości bądź złożoności, w ramach zakreślonych ustawami, terminy te ulegają przedłużeniu na mocy decyzji uprawnionych podmiotów.

  • Godziny urzędowania Prokuratury Okregowej w Przemyślu: od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
  • Przyjmowanie korespondencji - biuro podawcze Prokuratury Okręgowej (parter) w godzinach 8 - 14,
  • Interesantów przyjmuje Prokurator Okregowy, Zastępca Prokuratora Okręgowego lub wyznaczeni prokuratorzy lub pracownicy prokuratury w godzinach urzędowania,
  • email: prokuratura@przemysl.po.gov.pl
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.04.2021 09:19 Mirosław Zaborowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mirosław Zaborowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 1.0 08.04.2021 09:19 Mirosław Zaborowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP