W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Informacja dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego występowania tych dysfunkcji

W Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu lub łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu w celu bezpośredniego kontaktu z prokuratorem lub urzędnikiem zapewnia się możliwość :

  • korzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,
  • prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), sytemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGEN). Rejestr tłumaczy języka migowego prowadzi Wojewoda Podkarpacki.

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać pisemnie na adres: Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45D, 35-078 Rzeszów, na adres e-mail: biuro.podawcze.rprze@prokuratura.gov.pl lub za pośrednictwem e-PUAP.

Po prawidłowym zgłoszeniu prokuratura zapewni usługę w terminie wskazanym przez uprawnionego lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się o takiej sytuacji wraz z uzasadnieniem i wyznacza się możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje na inną formę realizacji uprawnień.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (j.t. Dz.U. 2017.1824).

{"register":{"columns":[]}}