W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia szkoły

Zdjęcie przedstawia budynek wraz z parkanem szkoły muzycznej.

Powstanie Państwowej Szkoły Muzycznej w Brzezinach poprzedza ożywiona działalność zespołów artystycznych na terenie miasta i powiatu brzezińskiego. Rolę wiodącą pełniło Społeczne Ognisko Muzyczne w Brzezinach, którego dyrektorem był: Jan Kondratowicz – założyciel, Eugeniusz Bartnikowski i Józef Dudek. 

W powiatowym mieście, jakim były Brzeziny zaistniał przyjazny klimat dla rozwoju kultury. Zdawano sobie sprawę z tego, że ognisko muzyczne nigdy nie zastąpi szkoły muzycznej. Po wielu staraniach udało się miejscowym władzom doprowadzić do powstania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Uroczystego otwarcia szkoły dokonano 1 września 1974 roku w obecności władz ówczesnego Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki, władz wojewódzkich i miejskich. Dyrektorem szkoły został mianowany mgr Wiesław Konarzewski, – który tą funkcje pełnił przez 8 lat, następnie w latach 1982-87 funkcję tą pełnił mgr Zdzisław Sołtyszewski, a od roku 1987 do 2007 ( z roczną przerwą, kiedy funkcję tą objęła A. Juszczak) mgr Witold Kacprzak. Od roku 2007 do dnia dzisiejszego funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Joanna Paprocka. 

W początkach swego istnienia szkoła została zlokalizowana w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Moniuszki 23. Standard tych pomieszczeń, jeśli chodzi  

o wymogi artystyczne oraz ich rozmieszczenie, nie odpowiadał wymogom jakie powinny być spełnione przy normalnym toku pracy dydaktycznej tego typu szkoły.  

W sierpniu 1980 roku decyzją Naczelnika Urzędu Miasta i Gminy szkoła otrzymała bardzo stary budynek przy ulicy 15 grudnia 33/35(dzisiaj Św. Anny), w którym zajmuje pomieszczenia na I i II piętrze. Po przeprowadzeniu generalnego remontu i modernizacji pomieszczeń, gmach zyskał lepsze walory użytkowe i estetyczne. 

W pierwszym roku istnienia szkoły przyjęto 101 uczniów, którzy rekrutowali się z Brzezin i okolic, do nauki w następujących sekcjach: fortepian, skrzypce, gitara, akordeon i wiolonczela. 

W ciągu kolejnych 45 lat szkoła rozwijała się zarówno pod względem ilości i różnorodności sekcji, jak i liczebności uczniów oraz pedagogów. W roku 2017 szkoła została objęta programem termomodernizacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki któremu zyskała pięknie wyremontowany, w pełni doposażony budynek, gdzie dzieci i młodzież mają możliwość kształcenia w zupełnie nowych, komfortowych warunkach. 

W obecnym roku szkolnym naukę w szkole podjęło 105 uczniów w klasie fortepianu, skrzypiec, gitary, akordeonu, fletu poprzecznego, klarnetu, saksofonu oraz nowootwartej klasie wiolonczeli. W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobywania wykształcenia i przygotowania do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Rola szkoły nie sprowadza się tylko do działalności dydaktycznej. Równorzędne znaczenie posiada działalność wychowawcza. Występowanie na koncertach szkolnych i środowiskowych sprzyja wyzwalaniu w uczniach przeżyć emocjonalnych i sprawia satysfakcję z odnoszonych sukcesów. 

Państwowa Szkołą Muzyczna I st. w Brzezinach jest instytucją, która sprawnie realizuje wyznaczone cele. Dotychczasowe działania stanowią niezaprzeczalny powód do dumy, lecz świadomość nieustannego doskonalenia i wzrostu profesjonalizmu edukacyjnego w naturalny sposób stymuluje jej wszelkie działania. Istotnie przyczyniła się do wzbogacenia życia muzycznego w Brzezinach, a jej działalność ma ogromny wpływ na całe środowisko i podnosi ogólny poziom kultury muzycznej. 

 

{"register":{"columns":[]}}