W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja dla osób niepełnosprawnych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824) PSM I stopnia im. W. Lutosławskiego w Jaśle informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w placówce, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wpierającego komunikowanie się, tj.:

korzystania z poczty elektronicznej – sekretariat@psmjaslo.pl
telefonicznie  – (13) 446 44 96

Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić do PSM I stopnia im. W. Lutosławskiego w Jaśle chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@psmjaslo.pl, w formie papierowej na adres szkoły lub telefonicznie (13) 446 44 96

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573, 1981) przybywające do szkoły w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dz.U. 2017 poz. 1824

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.12.2022 12:13 Paweł Oszajca
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paweł Oszajca
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja dla osób niepełnosprawnych 3.0 21.03.2023 12:35 Paweł Oszajca
Informacja dla osób niepełnosprawnych 2.0 20.12.2022 12:15 Paweł Oszajca
Informacja dla osób niepełnosprawnych 1.0 20.12.2022 12:13 Paweł Oszajca

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}