W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zmiany dotyczące rozporządzenia ministra w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

28.10.2020

Od dnia 24 października 2020 r. na skutek wprowadzonych zmian do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na kwarantannie jest zobowiązana przebywać:

Koronawirus

Od dnia 24 października 2020 r. na skutek wprowadzonych zmian do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na kwarantannie jest zobowiązana przebywać:

  • Osoba która przekroczyła granicę i nałożono na nią obowiązek przebywania w kwarantannie

Osoba która miała kontakt z osoba zakażoną. Osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące z osobami określonymi w punkcie 1 lub 2 nie mają obowiązku przebywania na kwarantannie.
Oznacza to, że min. rodzice dzieci które w szkole lub przedszkolu miały kontakt z osobą zakażoną nie są zobowiązani do przebywania na kwarantannie. Do przebywania na kwarantannie zobowiązane jest tylko dziecko.

Od dnia 26 października 2020 r. na skutek wprowadzonych zmian do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

  • Osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w związku z podejrzeniem o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.
    Osoba, u której stwierdzono w wyniku przeprowadzonych testów zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji.
    Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.
    Organy inspekcji sanitarnej nie wydają w ww. przypadkach decyzji administracyjnych w sprawie nałożenia kwarantanny lub izolacji w związku ze skierowaniem na badania lub ich wynikiem.

Od dnia 24 października 2020 r. w przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym.

Organy inspekcji sanitarnej nie wydają decyzji sanitarnej w sprawie nałożenia kwarantanny. Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

  • W związku z wprowadzonymi zmianami do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Zakład Ubezpieczeń Społecznych samodzielnie będzie pozyskiwać dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Dane o kwarantannie i izolacji ZUS będzie przekazywać pracodawcom i przedsiębiorcom na ich profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na podstawie tych informacji płatnicy składek będą mogli wypłacać pracownikom świadczenia chorobowe (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy) i zasiłek opiekuńczy. Informację o kwarantannie lub izolacji otrzyma także ubezpieczony na swoim profilu na PUE ZUS.