W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Chełmie

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/psse-chelm zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i plikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-03

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-12-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Artur Borkowski, adres poczty elektronicznej informatyk@pssechelm.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 222 500 115. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Chełmie ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm

Budynek Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Chełmie znajduje się przy drodze dojazdowej do Samodzielnego Publiczne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie. Przy budynku Powiatowej Stacji Epidemiologicznej nie ma parkingu dla gości ani specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, można jednak skorzystać z sąsiadującego parkingu szpitalnego. Istniejący parking mieści samochody służbowe i pracowników, możliwość swobodnego korzystania jest ograniczona. Wejście główne do budynku usytuowane jest od strony frontowej. Do drzwi wejściowych prowadzą  4 stopniowe schody. W budynku nie ma windy. Do załatwienia formalności ustawiony jest stolik przy pomieszczeniu Obsługi Klienta gdzie można otrzymać potrzebne informacje. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego. W Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Chełmie nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej, Jeśli potrzebna jest pomoc w dostępności prosimy o informację telefoniczną lub mailową.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

{"register":{"columns":[]}}