W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie realizuje zadania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z zakresu:
1) zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, działalności przeciwepidemicznej oraz  ziałalności oświatowo zdrowotnej,
2) prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych,
3) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych,
4) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych,
5) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych dotyczących zdrowia ludności,
6) działalność przeciwepidemiczna,
7) opracowanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego,
8) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
9) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
10) przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów,
11) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, przeprowadzenie i nadzorowanie  działalności na rzecz  oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
12) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska w zakładach nauczania i wychowania, zakładach pracy, placówkach wypoczynku, obiektach użyteczności publicznej, oraz środkach transportu,
13) sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
14) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności stacji,
15) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych,
16) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej,
17) wykonywanie innych zadań inspekcji sanitarnej  wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.

{"register":{"columns":[]}}