W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gryficach jest jednostką budżetową będącą  podmiotem leczniczym finansowanym z  budżetu państwa.

Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku  do Powiatowej Stacji Sanitarno-  Epidemiologicznej w Gryficach posiada  Wojewoda Zachodniopomorski.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach wpisana została do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej  000000023941.

 Działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  ( tj. Dz. U. z 2021r. , poz 195 )
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020r., poz.295 z póź. zmianami)
 • Statutu nadanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Zarządzeniem Nr 780/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryficach
 • Zarządzenia PPIS.020.3.2013 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryficach z dnia 25.01.2013r. w sprawie nadania Regulaminu Porządkowego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryficach
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ) z  późniejszymi zmianami.

Obszar działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryficach w obejmuje:

 • Miasto i Gminę Gryfice
 • Miasto i Gminę Trzebiatów
 • Miasto i Gminę Płoty
 • Gminę Rewal
 • Gminę Karnice
 • Gminę Brojce