W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Materiały do pobrania

Materiały

Druk zapotrzebowania na szczepionki
druk​_zamówienie​_na​_szczepionki.pdf 0.24MB
Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG
Formularz​_zgłoszenia​_niepożadanego​_odczynu​_po​_szczepieniu​_innym​_niż​_BCG​_2017​_06.pdf 0.33MB
Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG
Formularz​_zgłoszenia​_niepożądanego​_odczynu​_po​_szczepieniu​_BCG​_2017​_06.pdf 0.32MB
Formularz ZLB1 zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych
Form​_ZLB1-202001.pdf 0.09MB
Formularz ZLB2 zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy
Form​_ZLB2-202001.pdf 0.09MB
Formularz ZLB3 zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)
Form​_ZLB3-202001.pdf 0.10MB
Formularz ZLK1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej
Form​_ZLK1-202001.pdf 0.09MB
Formularz ZLK2 zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy
Form​_ZLK2-202001.pdf 0.09MB
Formularz ZLK3 zgłoszenia podejrzenia lub zachorowania na chorobę płciową
Form​_ZLK3-202001.pdf 0.11MB
Formularz ZLK4 zgłoszenia podejrzenia lub zakażenia na HIV, zachorowania na AIDS, zgonu na HIV, AIDS
Form​_ZLK4-202001.pdf 0.11MB
Formularz ZLK5 zgłoszenia zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
Form​_ZLK5-202001.pdf 0.07MB
Skierowanie na badanie w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella- Shigiella
Skierowanie​_201901.pdf 0.47MB
Zaświadczenie o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym
Zaświadczenie​_o​_przeprowadzonym​_lekarskim​_badaniu​_kwalifikacyjnym​_2017​_06.pdf 0.09MB
Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
Karta​_oceny​_narażenia​_zawodowego​_w​_związku​_z​_podejrzeniem​_choroby​_zawodowej​_2017​_06.pdf 0.20MB
Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (podmiot leczniczy)
Skierowanie​_na​_badania​_w​_związku​_z​_podejrzeniem​_choroby​_zawodowej​_(podmiot​_leczniczy)​_2017​_06.pdf 0.20MB
Wykaz chorób zawodowych
Wykaz​_chorób​_zawodowych​_2017​_06.pdf 0.37MB
Zawiadominie o skutkach choroby zawodowej
Zawiadominie​_o​_skutkach​_choroby​_zawodowej​_2017​_06.pdf 0.55MB
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
Zgłoszenie​_podejrzenia​_choroby​_zawodowej​_2017​_06.pdf 0.19MB
Wniosek o wpis do rejestru zakładów
wniosek​_o​_wpis​_do​_rejestru​_zakladow​_v16​_11​_2020.pdf 0.44MB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów
Wniosek​_o​_dokonanie​_zmian​_w​_rejestrze​_zakładów​_v16​_11​_2020.pdf 0.27MB
Wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
Wniosek-o-dokonanie-zmian-w-wykazie-zakładów-wytwarzających-produkty-kosmetyczne.pdf 0.34MB
Wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
Wniosek-o-wpis-do-wykazu-zakładów-wytwarzających-produkty-kosmetyczne.pdf 0.35MB
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów
Wniosek​_o​_wykreślenie​_zakładu​_z​_rejestru​_zakładów​_16​_11​_2020.pdf 0.27MB
Wniosek o wykreślenie z wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
Wniosek-o-wykreslenie-z-wykazu-zakładów-wytwarzających-produkty-kosmetyczne.pdf 0.35MB
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis
Wniosek​_o​_zatwierdzenie​_zakładu​_i​_o​_wpis​_v16​_11​_2020.pdf 0.27MB
Wniosek o wydanie opinii sanitarnej na przeprowadzenie imprezy masowej
Wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_sanitarnej​_na​_przeprowadzenie​_imprezy​_masowej​_2017​_06.pdf 0.28MB
Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację przewóz zwłok szczątków ludzkich
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_ekshumację​_RODO.pdf 0.29MB
Wniosek o wydanie zgody na wywóz zwłok szczątków ludzkich z terytorium RP
Wniosek​_o​_wydanie​_zgody​_na​_wywóz​_zwłok​_szczątków​_ludzkich​_z​_terytorium​_RP​_2017​_06.pdf 0.20MB
Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Zawiadomienie​_o​_zakonczeniu​_budowy​_​_v190730.pdf 0.21MB