W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-11-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,
 • Mapa placówek nie jest dostępna
 • Nie wszystkie linki mogą być aktualne

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobami do kontaktu są:
Małgorzata Kukfisz e-mail: malgorzata.kukfisz@sanepid.gov.pl
Mirosław Nowak e-mail:
miroslaw.nowak@sanepid.gov.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie
 • Adres: ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin
 • E-mail: sekretariat.psse.jarocin@sanepid.gov.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Wejście do trzykondygnacyjnego budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie znajduje się na parterze od ulicy Wąskiej.
 • Budynek Stacji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i nie ma możliwości zbudowania podjazdu oraz windy.
 • Przy wejściu do budynku znajduje się domofon za pomocą którego osoby na wózkach inwalidzkich mogą przywołać pracownika i przy pomocy rozkładanego podjazdu wjechać do budynku i załatwić sprawę.
 • Na drzwiach wejściowych znajduje się tabliczka w języku Braille’a z numerem telefonu do kontaktu z interesantami.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Schody wewnętrzne w budynku oznaczono taśmami wyróżniającymi stopnie ułatwiając w ten sposób komunikację osobom słabowidzącym, zamontowano drugą poręcz na klatce schodowej do pracowni Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii.
 • Stacja posiada przenośną pętlę indukcyjną w celu ułatwienia kontaktu osób słabosłyszących z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku PSSE w Jarocinie.
Warunkiem wejścia na teren budynku PSSE w Jarocinie z psem asystującym, psem przewodnikiem jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Raport​​_o​​_stanie​​_zapewnienia​​_dostępności​​_PSSE-Jarocin.pdf 0.49MB
Wniosek o zapewnienie dostępności
wniosek​_o​_zapewnienie​_dostepności​_v23.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.05.2021 19:27 Bogusław Kuchciński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Bogusław Kuchciński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 8.0 31.03.2023 17:29 Bogusław Kuchciński
Deklaracja dostępności 7.0 27.03.2023 15:35 Bogusław Kuchciński
Deklaracja dostępności 6.0 27.03.2023 15:30 Bogusław Kuchciński
Deklaracja dostępności 5.0 12.07.2022 15:42 Bogusław Kuchciński
Deklaracja dostępności 4.0 20.05.2022 09:18 Bogusław Kuchciński
Deklaracja dostępności 3.0 06.09.2021 12:53 Bogusław Kuchciński
Deklaracja dostępności 2.0 23.08.2021 14:34 Bogusław Kuchciński
Deklaracja dostępności 1.0 31.05.2021 19:27 Bogusław Kuchciński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}