W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Materiały do pobrania

Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii:

Materiały

ZLK-1 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej
Form​_ZLK1.pdf 0.09MB
ZLK-2 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy
Form​_ZLK2.pdf 0.09MB
ZLK-3 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
Form​_ZLK3.pdf 0.11MB
ZLK-4 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV/zachorowania na AIDS/zgonu osoby zakażonej HIV/chorej na AIDS
Form​_ZLK4.pdf 0.11MB
ZLK-5 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
Form​_ZLK5.pdf 0.07MB
ZLB-1 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych
Form​_ZLB1.pdf 0.09MB
ZLB-2 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badaniaw kierunku grużlicy
Form​_ZLB2.pdf 0.09MB
ZLB-3 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)
Form​_ZLB3.pdf 0.10MB
Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG
Formularz​_06a.pdf 0.14MB
Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG
Formularz​_06b.pdf 0.15MB
MZ-55 Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę
MZ-55​_2019.pdf 0.11MB
Zamówienie do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (PSSE) na szczepionki HPV
zał​_1​_Formularz​_HPV​_v2.pdf 0.12MB

Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej:

Materiały

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok (szczątków)
wniosek-ekshumacja​_2020.pdf 0.10MB

Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia:

Materiały

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek​​​​_o​​​​_wpis​​​​_zakładu​​​​_do​​​​_rejestru​​​​_v12.pdf 0.10MB
Wniosek o zatwierdzenie i o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek​​​​_o​​​​_zatwierdzenie​​​​_i​​​​_o​​​​_wpis​​​​_zakładu​​​​_v12.pdf 0.09MB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek​​​​_o​​​​_dokonanie​​​​_zmian​​​​_w​​​​_rejestrze​​​​_v12.pdf 0.09MB
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek​​​​_o​​​​_wykreslenie​​​​_zakladu​​​​_z​​​​_rejestru​​​​_v12.pdf 0.09MB
Wniosek o potwierdzenie obowiązywania decyzji (alkohol)
wniosek​_o​_potwierdzenie​_obowiązywania​_decyzji​_alkohol​_v09.pdf 0.08MB
Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością
wniosek​_o​_dokonanie​_kontroli​_granicznej.pdf 0.14MB

Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy:

Materiały

Postepowanie w sprawie chorób zawodowych
postepowanie​_w​_sprawie​_chorób​_zawodowych​_v22.pdf 0.12MB
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
zgloszenie​_podejrzenia​_choroby​_zawodowej​_v22.docx 0.02MB
Skierowanie na badanie w zwiazku z podejrzeniem choroby zawodowej
skierowanie​_na​_badanie​_w​_zwiazku​_z​_pchz.docx 0.02MB
Rejestr chorób zawodowych - druk
rejestr​_chorób​_zawodowych​_-​_druk.doc 0.03MB
Rodzaje czynników szkodliwych dla zdrowia
rodzaje​_czynników​_szkodliwych​_dla​_zdrowia​_v22.pdf 0.13MB
Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia
rejestr​_czynników​_szkodliwych​_dla​_zdrowia.docx 0.02MB
Karty badań i pomiarów czynników szkodliwych
karty​_badań​_i​_pomiarów​_czynników​_szkodliwych.docx 0.02MB
Informacja o czynnikach rakotwórczych - druk
info​_o​_czynnikach​_rakotw​_druk.docx 0.02MB
Rejestr prac w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi
rejestr​_prac​_w​_kontakcie​_z​_czynnikami​_rakotw.pdf 0.03MB
Rejestr pracownikow narażonych na działanie czynników rakotwórczych
rejestr​_pracownikow​_narażonych​_na​_działanie​_czynników​_rakotw.pdf 0.03MB
Wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
wniosek​_o​_wpis​_do​_wykazu​_produkty​_kosmetyczne.pdf 0.11MB
Wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
wniosek​_o​_dokonanie​_zmian​_w​_wykazie​_produkty​_kosmetyczne.pdf 0.11MB
Wniosek o wykreślenie z wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
wniosek​_o​_wykreślenie​_z​_wykazu​_produkty​_kosmetyczne.pdf 0.11MB

Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

Materiały

Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania
Zawiad​_PIS​_zak​_budowy​_2023.doc 0.08MB

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii:

Materiały

Zlecenie na wykonanie badań na nosicielstwo
Z6-PSJ-03​​_zlecenie​​_na​​_badanie​​_w2.pdf 0.12MB
Zlecenie na wykonanie badań w kierunku schorzeń jelitowych
Z2-PSJ-03​​​_zlecenie​​​_na​​​_badanie​​​_w30.pdf 0.13MB
Zlecenie na wykonanie badań – dotyczy pozostałych badań (skuteczność sterylizacji, pasożyty)
Z5-PSJ-03​​_zlecenie​​_na​​_badanie​_w19.pdf 0.12MB
Instrukcja pobieranie próbek do badania bakteriologicznego
instrukcja​_pobierania.pdf 0.07MB
Upoważnienie do odbioru sprawozdania
Z3-PSJ-01​​_upowaznienie​​_do​​_odbioru​​_spr​​_w3.pdf 0.07MB
Upoważnienie do wystawienia i odbioru rachunku na zakład pracy
upoważnienie​_do​_odbioru​_rachunku.pdf 0.06MB
{"register":{"columns":[]}}