W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Kim jesteśmy?

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim, jest jednostką budżetową, będąc podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa, w stosunku do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Zachodniopomorski. Obszarem działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie  jest województwo zachodniopomorskie. Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szczecinie  jest wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewoda Zachodniopomorski. Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim  jest powiat kamieński. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim  jest wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem księgi rejestrowej  23943 Oznaczenie organu:  W-32 Zarządzeniem Nr 545/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 września 2013 r. nadany został statut Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim.

Nasza misja

Misją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim jest działanie na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego, poprzez prowadzenie szeregu działań zapobiegawczych i przeciwepidemicznych w zakresie m.in. chorób zakaźnych. Ponadto szeroko prowadzona na terenie powiatu Kamieńskiego działalność oświatowo-zdrowotna. Ukierunkowana m.in. na przeciwdziałanie następstwom palenia tytoniu, oraz zdrowotnym skutkom używania innych substancji psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków. Propagowanie zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnej diety i aktywności fizycznej ma na celu szerzenie świadomości oraz wiedzy wśród obywateli.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Zadania i kompetencje

Państwowa Inspekcja Sanitarna zadania swoje realizuje w oparciu o Ustawę z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zgodnie z Ustawą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim sprawuje nadzór nad warunkami:

   • higieny środowiska
   • higieny pracy w zakładach pracy
   • higieny procesów nauczania i wychowania,
   • higieny wypoczynku i rekreacji,
   • zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych,
   • higieniczno- sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim powyższe zadania realizuje w celu:

   • ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
   • zapobiegania powstawaniu chorób,  w tym chorób zakaźnych i zawodowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim zadania realizuje poprzez:

   • sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego,
   • prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej,
   • prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim, będącej podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu państwa.