W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu za 2020 rok

Sekcja Żywienia Żywności i Przedmiotów Użytku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze w 2020  roku sprawował nadzór sanitarny  nad 378 zakładami żywnościowo - żywieniowymi.

W zakładach tych, zgodnie z harmonogramem kontroli na rok 2020 przeprowadzono łącznie 260 kontroli sanitarnych (w tym: 97 kontroli sanitarnych interwencyjnych – tj. 86 kontroli sanitarnych interwencyjnych przeprowadzonych w ramach systemu RASFF oraz 11 kontroli sanitarnych interwencyjnych przeprowadzonych w wyniku interwencji konsumentów). Pozostałe to kontrole sanitarne kompleksowe, sprawdzające lub tematyczne.

W celu wyeliminowania stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-technicznego wszczęte zostało wobec przedsiębiorców postępowanie administracyjne, w oparciu o które wydano:

 • 48 decyzji administracyjnych, (w tym:  2 decyzje o zakazie wprowadzania do obrotu środków spożywczych)
 • 85 decyzji płatności za wykonane czynności kontrolne

Za stwierdzone podczas kontroli zaniedbania w zakresie bieżącego stanu sanitarno – porządkowego wobec osób odpowiedzialnych zastosowano postępowanie karne mandatowe – nałożono 7 mandatów karnych kredytowanych na sumę 2300 zł.

W 2020 roku nie wydano tytułów wykonawczych i  postanowień o nałożeniu grzywny.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych podjętych na wnioski strony wystawiono:

 1. decyzji zatwierdzenia zakładów żywnościowo - żywieniowych
 2. zaświadczeń o wpisie do „Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.

W 2020 roku - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze nie wydawał decyzji unieruchomienia zakładów oraz nie kierował wniosków o ukaranie.

Ponadto pracownicy Sekcji BŻŻ w związku z wystąpieniem w kraju stanu epidemii COVID-19 w 2020r. przeprowadzili również 131 kontroli sanitarnych akcyjnych dotyczących przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów. Część z tych kontroli przeprowadzona była przy współudziale przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

W omawianym okresie czasu do Sekcji Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia wpłynęło 11 interwencji, wniesionych przez konsumentów, dotyczących m. in.:

 

 • braku płynów dezynfekcyjnych do dezynfekcji rąk, uszkodzonych dozowników na płyny,  braku przestrzegania obostrzeń, nakazów i zakazów w związku z trwającą pandemią COVID-19 tj. braku zakrywania ust i nosa przez klientów sklepu,
 • wprowadzania do obrotu żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej tj. wyrobów ciastkarskich z kremem niepoddanym obróbce termicznej, napojów bezalkoholowych o zmienionych cechach organoleptycznych,
 • zatrudniania personelu bez aktualnych zaświadczeń do celów sanitarno - epidemiologicznych
 • stwierdzenia przez konsumenta nieprzyjemnego zapachu występującego w sali sprzedaży sklepu spożywczego.

Jedna z wniesionych interwencji dotyczyła zakładu małej gastronomii, w którym zgodnie z doniesieniem konsumenta: wprowadzana była do obrotu surówka o zmienionych cechach organoleptycznych oraz brak przestrzegania przez personel obostrzeń, nakazów i zakazów w związku z trwającą pandemią COVID-19 tj. brak zakrywania ust i nosa przez personel zakładu.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych potwierdzono niewłaściwe warunki przechowywania sałatek warzywnych z uwagi na zbyt wysoką temperaturę w urządzeniu chłodniczym. Przechowywane w ww. urządzeniu chłodniczym surówki zostały w trakcie kontroli wycofane z obrotu i usunięte do wydzielonego, oznakowanego pojemnika przeznaczonego na odpady. W części dotyczącej braku zabezpieczenia ust i nosa przez personel zakładu – w dniu kontroli - interwencja nie potwierdziła się.

W związku z powyższym wobec osoby odpowiedzialnej za brak przestrzegania zasad GHP, GMP i HACCP zastosowano postepowanie karne mandatowe – nałożono 1 mandat karny kredytowany na kwotę 500 zł, natomiast wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne - wydano 1 decyzję administracyjną. Obowiązki zawarte w przedmiotowej decyzji w roku sprawozdawczym zostały wykonane – postępowanie administracyjne zostało wygaszone.

Z kolei trzy inne interwencje dotyczyły jednego zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego, tj. bufetu przy zakładzie pracy. Doniesieniami konsumenta dotyczyły zaniedbań sanitarno-higienicznych w bufecie, brudnych urządzeń i sprzętu, przechowywania serwowanych potraw dłużej niż 72 godziny oraz braku aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych zatrudnionego w bufecie personelu. Zasadność dwóch z wniesionych interwencji w oparciu o przeprowadzone czynności kontrolne została potwierdzona. W związku z powyższym wobec osób odpowiedzialnych zastosowano postepowanie karne mandatowe – nałożono 2 mandaty karne kredytowane na kwotę 600 zł, wobec przedsiębiorcy wszczęto również postępowanie administracyjne. Trzecia z interwencji dotycząca braku u zatrudnionego personelu aktualnych orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych była niezasadna, ponieważ wszystkie zatrudnione w bufecie osoby podczas kontroli okazały do wglądu aktualne przedmiotowe zaświadczenia. Bufet ten w 2021 roku zostanie objęty wzmożonym nadzorem sanitarnym.

Wyniki kolejnej kontroli sanitarnej interwencyjnej przeprowadzonej w sklepie cukierniczym firmowym potwierdziły jej zasadność. Wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano postępowanie karne mandatowe – nałożono 1 mandat na kwotę 500 zł, wszczęte zostało również postępowanie administracyjne.

Przeprowadzone kontrole sanitarne interwencyjne potwierdziły zasadność 4 wniesionych interwencji. Wobec osób odpowiedzialnych za zaniedbania sanitarne łącznie nałożono 4 mandaty karne kredytowane na kwotę 1600 zł.

Pozostałe kontrole sanitarne interwencyjne nie potwierdziły wniesionych przez konsumentów wniosków dotyczących zaobserwowanych nieprawidlowości.

W ramach funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności – RASFF przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze przeprowadzili kontrole sanitarne interwencyjne, w wyniku których nie stwierdzili w obrocie zakwestionowanych partii produktów, objętych wyżej wymienionym systemem. Osoby odpowiedzialne zatrudnione w sieciach handlowych w ramach funkcjonowania procedur wewnętrznych w zakresie postępowania ze środkami o niewłaściwej jakości zdrowotnej po otrzymaniu od dystrybutorów informacji o niebezpiecznej  żywności znajdującej się w obrocie - wycofali już z obrotu zakwestionowane produkty. W innych przypadkach stwierdzono, że zakwestionowane środki spożywcze zostały już sprzedane klientom końcowym, bez możliwości dalszej identyfikacji.

Powiadomienia RASFF dotyczyły:

 

 • stwierdzenia przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów  3 - monochloropropanodiolu (3-MCPD) oraz estrów glicydowych kwasów tłuszczowych w produkcie pn. SpRiso Olej z ryżu naturalny 100%”;
 • wykrycia Salmonella spp. w 2 z 5 badanych próbkach (po 10g) produktu pn.: „Kiełbasa biała surowa” o nr partii 30.01.21020r. który jest jednocześnie terminem przydatności do spożycia;
 • niewystarczających dokumentów nt. śledzenia pochodzenia produktu pn.: California Shelled Almonds, lot#PO2117, pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych,
 • stwierdzenia przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydolu oraz estrów 3-MPCD w produkcie pn. „SoRiso Olej z ryżu z otrębów ryżowych”, numer partii: BBE 15.10.2021 LOT.NO.411, data minimalnej trwałości 15.10.2021r., wyprodukowanym dla firmy Italmex Sp. z o. o., ul. Sławęcińska 10, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
 • stwierdzenia obecności bakterii Salmonella z gr. CO we wszystkich pięciu zbadanych próbkach w świeżym mięsie drobiowym indyczym pod nazwą „Szyja Indycza” oznakowanym nr partii:2C33/3C, 2C106/3C i terminem przydatności do spożycia 17.03.2020r.; wyprodukowanym przez podmiot: Hodowla i Ubój Indyka  „BODAMA” sp. z o. o.  ul. Przemysłowa 7, 67-410 Sława
 • produktu Turek Puszysty Rzodkiewka 140g dystrybuowany przez  Mleczarnię Turek Sp. z o. o., Zakład w Turku ul. Milewskiego 11, 62-700 Turek, wyprodukowany przez zakład - Savencia Fromage & Dairy Czech Republic a. s. objęty powiadomieniem alarmowym nr 2020.1430-fup4 (iRASFF 42524) mógł zawierać gorczycę w dodanym przez producenta w sposób niezamierzony aromacie
 • obecności niezadeklarowanej substancji sildenafilu w suplemencie diety pn.: Vimax VigRX
 • zakwestionowanego mięsa drobiowego o numerze partii 108/2/332/20, oznakowanego terminem przydatności do spożycia: 24.04.2020r., dystrybuowanego przez Hurtownię Gobarto ul. Wysockiego 17 w Wałbrzychu
 • stwierdzenia  obecności Salmonella Enteritidis w 25g w 1 z 5 badanych wycinków skórek szyi kurcząt, dystrybuowanych przez hurtownie: Bekpol i Gobarto zlokalizowane przy  ul. Wysockiego 17    w Wałbrzychu.
 • stwierdzenia obecności pałeczek z rodzaju Salmonella w 25g w pobranych próbkach produktu pn. „Tymianek 100g Hard Core Rewolucja świadomości”, najlepiej spożyć przed końcem: 30.09.20, data minimalnej trwałości jest jednocześnie numerem partii. produkt konfekcjonowany w zakładzie HARD CORE Krzysztof Raudo, ul. Nektarowa 14, 52-200 Wysoka, kraj pochodzenia: Polska
 • powiadomienia o niezgodności władz Finlandii nr AA20.2207 (iRASFF 430652) w sprawie produktu pn. Dipper XL Tongue Painter Rasberry, marki Vidal, kod kreskowy: 8413178320146, pochodzącego z Hiszpanii.
 • stwierdzenia obecności Salmonella Amsterdam i Salmonella Livingstone w 1 z 5 zbadanych próbek produktu pn. ,,KRESTO SEZAM”, 200 g, pochodzącego z Indii, oznakowanego  nr partii:  L200551V464; datą minimalnej trwałości: 31.08.2021, wyprodukowanego przez firmę VOG Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 96-100 Skierniewice, a dystrybuowanego przez Hurtownię ,,SIM” przy ul. Karola Miarki 38 w Jeleniej Górze oraz przez Hurtownię Spożywczą EUROCASH ul. Chomicza 13, Nowa Wieś Wrocławska,
 • produktu pn. „Banany luz odmiana CAavendish” pochodzącego z Ekwadoru, oznakowanego numerem partii: 14.06.2020r., dostarczonego do Centrum Dystrybucyjnego „Biedronka” w Lublinie ul. Biedronkowa 1 przez „CITRONEX”  Sp. z o.o. ul. II AWP 64, 59-900 Zgorzelec zakwestionowanego ze względu na stwierdzenie przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu imazalil,
 • wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością – tj. łyżki z tworzywa sztucznego, oznakowanej - kodem identyfikacyjnym 6409204, kodem kreskowym: 8056046092044, krajem pochodzenia Chiny, zakwestionowanej z uwagi na przekroczenie limitu migracji sumy pierwszorzędowych amin aromatycznych,
 • niewłaściwych cech organoleptycznych w produkcie PAPRYKARZ DE LUXE 210G, termin przydatności do spożycia 09.07.2020, PRODUCENT: PIEROŻEK S.C. ul. Modra 73, 71-220 Szczecin
 • w sprawie możliwej obecności kawałków plastiku w produkcie CHATEAU CZEKOLADA Z SOLONYMI PRECLAMI 200G, termin przydatności do spożycia 01.07.2020, nr partii N43B, producent: STORCK, AUGUST KG
 • stwierdzenia  obecności Salmonella Enteritidis w 25 g w 3 z 5 badanych wycinków skórek szyi kurcząt, w sprawie partii o numerach 181/1/394/20, 181/1/371/20 oraz 181/1/449/20, które mogły zostać skażone krzyżowo,
 • powiadomienia informacyjnego PLW w Nowym Sączu nr 1262/4/2020 w sprawie wykrycia obecności Salmonella Enteritidis w 2 z 5 próbek Hamburgera z kurczaka, oznakowanego terminem przydatności do spożycia 20.07.2020 i numerem partii 292/VI, producent; Konspol – Holding Sp z o.o.; ul. Grottgera 40, 33-300 Nowy Sącz
 • powiadomienia alarmowego nr 2020.02 z dnia 03.07.2020r. PPWIS w Rzeszowie dot. obecności zanieczyszczenia w postaci fragmentu pestki w produkcie pn.: „Powidła śliwkowe”, masa netto 280g, oznakowanym datą minimalnej trwałości i nr partii 29.03.2022 C, wyprodukowanym przez spółkę Dawtona Sp. z o.o. ul. Bieniewicka 52, 25-870 Błonie k. Warszawy, Zakład produkcyjny w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12, 87-600 Lipno,
 • stwierdzenia migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych na poziomie 0.1044 mg/kg (ppm) z nylonowej łyżki z pomarańczowym silikonowym obrzeżem, pochodzącej z Chin, dystrybuowanej przez Finlandię, kod kreskowy 6424002009665
 • produktu pn. „Płatki jaglane Millet Flakes”, masa netto 200 g, oznakowanego datą minimalnej trwałości 10.2020, numerem partii: C110, wyprodukowanego przez firmę „Kupiec” Sp. z o. o. Paprotnia, ul. Kupiecka 12, 62-513 Krzymów, w którym stwierdzono przekroczenie pozostałości pestycydów – glifosatu,
 • przekroczenia NDP mikotoksyn (ochratoksyny A) w produkcie pn. Ekologiczne płatki jaglane, oznakowanym datą minimalnej trwałości 10.2020, numerem partii 10.2020 (3003), wyprodukowanym przez firmę: Look Food S.A. Al. Jerozolimskie 151 lok. 3U, 02-326 Warszawa,
 • powiadomienia w sprawie przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu – glifosatu (0,34 +/-0,17) W produkcie pn. Kasza jaglana K-Clasic, identyfikacja partii: 06/02.2021 dystrybuowanej przez Kaufland Polska Markety Sp. z o. o. Sp. k., al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław.
 • przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A (17.1+/- 5,1 µ/kg)w produkcie pn.:Rodzynki Sułtańskie FRESCO, nr partii: 10J.1910.64, data minimalnej trwałości: 10.2020,. kraj pochodzenia: Uzbekistan, producent: Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, Zakład Produkcyjny Bakalland S.A. w Janowie Podlaskim ul. Brzeska 70, 21-505 Janów Podlaski
 • przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A (17±5,1 µg/kg) w produkcie pn.: „Rodzynki Sułtańskie FRESCO”, oznakowanym numerem partii: 10J.1910.64, datą minimalnej trwałości: 10.2020, pochodzącym z Uzbekistanu, wyprodukowanym przez firmę Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, Zakład Produkcyjny Bakalland S.A. w Janowie Podlaskim ul. Brzeska 70, 21-505 Janów Podlaski), które zostały użyte do wyprodukowania produktu pn.: BAK SD Mieszanka keksowa 400g, wyprodukowanego przez firmę: Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, oznakowanego numerem  partii 6F.1910.67, 6F.1910.68, 6F.1910.69, datą produkcji: 23.10.2019 oraz terminem przydatności: 08.2020,
 • wykrycia bakterii Salmonella Enteritidis w 1 z 5 wycinków skórek szyi kurcząt o numerze partii 232/2/222/20 oraz w 1 z 5 próbek elementów – udo z kurcząt (nr partii 232/2/222/20), wyprodukowanych przez CEDROB S.A. Ujazdówek 2a, 06-400 Ciechanów Ubojnia Drobiu Ujazdówek, Weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 14023901, dystrybuowanych przez Hurtownię Gobarto oraz hurtownię Bekpol w Wałbrzychu
 • stwierdzenia dwutlenku siarki na poziomie 13,3±1,3 mg/kg: 17,5±1,8 mg/kg, który nie został zadeklarowany na etykiecie produktu pn. „Rodzynki sułtańskie” marki Bakallino: masa netto: 400 g, nr partii: 945.0/883515B oraz 903.0/87851B i dacie minimalnej trwałości: 04.2021, kraj pochodzenia: Turcja, wyprodukowanym dla Jeronimo Martins Polska S. A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn przez Atlanta Poland  S. A. ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk, dystrybuowanych przez Centrum Dystrybucyjne JMP w Lubinie
 • stwierdzenia obecności bakterii Salmonella Enteretidis w próbkach wymazów podeszwowych pobranych w podmiocie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gallus Sp. z o. o., ul. Wybickiego 10, Manieczki, 63-112 Brodnica, WNI 30261302.
 • stwierdzenia niewłaściwej jakości organoleptycznej (obcy, chemiczny zapach) środka spożywczego: bułki pszenne do hamburgerów z sezamem „maxi BURGER buns with sesame”, 300 g, nr partii 004823:51663, data minimalnej trwałości 24.09.2020r. oraz 25.09.2020r. , którego producentem jest Dan Cake Sp. z o. o. , ul. Transportowców 15, 32-500 Chrzanów
 • wykrycia obecności Salmonella Enteritidis w urzędowych próbkach mięsa drobiowego pn. Kurczak Sielski – tuszka, oznakowanych numerem partii: 25920, datą przydatności do spożycia 24.09.2020r., pobranych   w zakładzie SuperDrób S.A., 05-480 Karczew, ul. Armii Krajowej 80, WNI: 14170501
 • stwierdzenia niewłaściwej jakości organoleptycznej (obcy, chemiczny zapach) środka spożywczego: bułki pszenne do hamburgerów z sezamem „maxi BURGER buns with sesame”, 300 g, nr partii 004823:51663, data minimalnej trwałości 24.09.2020r., którego producentem jest Dan Cake Sp. z o. o. , ul. Transportowców 15, 32-500 Chrzanów
 • wykrycia obecności bakterii Listeria monocytogenes w liczbie 210 jtk/g w jednej próbce produktu pn. Łosoś wędzony na zimno sałatkowy, oznakowanego numerem partii: 0909/1 oraz termin przydatności do spożycia: 04.10.2020,  dystrybuowanego przez firmę: SCA PR Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim
 • przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu – chlorpiryfosu (0,061 +/-0,031 mg/kg) w produkcie pn. Brokuły Różyczki, produkt głęboko mrożony Hortex, data minimalnej trwałości 06/2022, nr partii: LS1C2170620  8 B 1806201448
 • przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu – chlorpiryfosu (0,061 +/-0,031 mg/kg) w produkcie pn. Brokuły Różyczki, produkt głęboko mrożony Hortex, data minimalnej trwałości 06/2022, nr partii: LS1C2170620 8 B 1806201448
 • niewłaściwej jakości organoleptycznej (obcego, chemicznego zapachu) produktu pn. „DAN CAKE Chleb tostowy pszenny, pełnoziarnisty krojony”, a’250g, dwóch różnych partii:10.10.2020 100910:18 660 oraz 10.10.2020  100910:21  660  z datą minimalnej trwałości: 10.10.2020r., wyprodukowanego w Polsce przez firmę Dan Cake Polonia Sp. z o. o.ul. Transportowców 15, 32-500 Chrzanów.
 • stwierdzenia obecności w jednej z pięciu próbek bakterii 1 jtk bakterii grupy coli w 250 ml wody pn. „Żywiec Zdrój – niegazowany” woda źródlana 1,5l o numerze partii S:20.10/16:22/4/4 i dacie minimalnej trwałości: 19.10.2021
 • stwierdzenia kadmu na poziomie 0,067 ± 0,010 mg/kg w produkcie Nestle Sinlac Bezglutenowy produkt zbożowy po 4 miesiącu, 500 g, oznakowanym nr partii 01970291R i datą minimalnej trwałości 09.2021, producent: Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa,

 

W związku z wyżej wymienionymi powiadomieniami alarmowymi w ramach funkcjonowania systemu RASFF w roku sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 86 kontroli sanitarnych interwencyjnych w obiektach wskazanych w listach dystrybucyjnych.

Ponadto w roku 2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze opracował powiadomienie informacyjne w ramach systemu RASFF dot. stwierdzenia przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu – glifosatu w zbadanym w kierunku pozostałości pestycydów produkcie pn. Jaglane płatki błyskawiczne pełnoziarniste.

W związku z powyższym  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze o obowiązku wycofania z obrotu zakwestionowanego produktu powiadomił:

 • sklep ALDI w Kamiennej Górze (pismo z dnia 11.08.2020r. znak HŻ.5081.23.2020)
 • producenta – MELVIT S. A. 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 194/91 Zakład Produkcyjny w Olszewie – Borkach, Krukach  (pismo z dnia 11.08.2020r. znak HŻ.5081.33.2020
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie pismo z dnia 11.08.2020r. znak HŻ.5081.32.2020),
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie nadzorującego magazyn hurtowy sklepów ALDI (pismo z dnia 11.08.2020r. znak HŻ.5081.31.2020)
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce nadzorującego zakład produkcyjny zlokalizowany w Olszewie-Borkach, Kruki firmy MELVIT S.A. (pismo z dnia 11.08.2020r. znak HŻ.5081.29.2020)
 • magazyn hurtowy sklepów ALDI w Chorzowie  (pismo z dnia 11.08.2020r. znak HZ.5081.34.2020).

W 2020r. na terenie powiatu nadal nie zarejestrowano zakładów produkujących ani dystrybutorów suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub żywności wzbogacanej. Nadzór nad tą grupą żywności sprawowany był w zakładach sprzedaży detalicznej tj. w aptekach, sklepach spożywczych oraz innych zakładach obrotu żywnością, w których ten asortyment żywności wprowadzany jest do obrotu.  Ocenie znakowania poddawany był również ww. asortyment żywności wprowadzany do obrotu na odległość tj. za pośrednictwem internetu.

W roku sprawozdawczym 2020 dokonano oceny znakowania 12 losowo wybranych wprowadzanych do obrotu w placówkach detalicznych suplementów diety lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. W wyniku przeprowadzonych ocen w oznakowaniu 11 suplementów diety nie stwierdzono nieprawidłowości.

Natomiast zakwestionowano oznakowanie 1 wprowadzanego do obrotu suplementu diety pn. Witamina D APO D3 MAX 4000 j. m. Suplement Diety, wyprodukowanego przez APOTEX Apotex Nederland B. V.; Archimedesweg 2, 2333C LKeiden, Holandia, dystrybuowanego przez Aurovitas Pharma Polska Sp. z o. o., ul. Sokratesa 13D/lokal 27; 01-909 Warszawa.  Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przekroczenia bezpiecznej dziennej dawki witaminy D w zalecanej do spożycia porcji, tj. 50 µg na dobę (producent ww. suplementu diety zalecał spożycie 1 kapsułki dziennie, a kapsułka zawierała 100 µg witaminy D, co stanowiło 2000% referencyjnej wartości spożycia (%RWS). W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w oznakowaniu ww. środka spożywczego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze powiadomił właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie nadzorującego importera. O stwierdzonych nieprawidłowościach poinformował również importera przedmiotowego suplementu diety.

Ponadto prowadzony był nadzór nad sprzedażą internetową suplementów diety lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. W roku sprawozdawczym oceniono prezentację 4 losowo wybranych produktów umieszczonych na stronach internetowych. W wyniku dokonanej oceny nie stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu ocenianych prezentacjach suplementów diety.

W ramach urzędowej kontroli żywności sprawowany był również nadzór nad jakością zdrowotną tłuszczów smażalniczych. Z wykorzystaniem testu paskowego LRSM zbadano 2 próbki tłuszczów przeznaczonych do smażenia  - tj. 1 próbkę w ciastkarni oraz 1 próbkę w zakładzie małej gastronomii. Wyniki przeprowadzonych badań nie wykazały przekroczenia poziomu zawartości wolnych kwasów tłuszczowych (WKT).

Pracownicy sekcji BŻŻ sprawowali również nadzór nad produkowanymi oraz wprowadzanymi do obrotu produktami kosmetycznymi. W roku sprawozdawczym w ramach sprawowanego nadzoru dokonano oceny  znakowania 5 - wybranych losowo - wprowadzanych do obrotu produktów kosmetycznych – tj.  trzech produktów kosmetycznych wytwarzanych w wytwórni kosmetyków, wpisanej do Wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne na terenie nadzorowanego powiatu oraz dwóch produktów kosmetycznych – wybranych losowo – wprowadzanych do obrotu w detalicznych placówkach handlowych.

W wyniku przeprowadzonych ocen nie stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu ocenianych produktów kosmetycznych.

W ewidencji zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne na terenie nadzorowanego powiatu znajduje się jeden zakład produkcji i konfekcjonowania produktów kosmetycznych.

Przeprowadzone w tym zakładzie kontrole dotyczyły:

 

 • oceny prawidłowości oznakowania opakowań jednostkowych produktu kosmetycznego
 • substancji zakazanych do stosowania w produktach kosmetycznych; substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń; barwników, substancji konserwujących, substancji promieniochronnych dozwolonych do stosowania w produktach kosmetycznych
 • sposobu przechowywania oraz treści udokumentowanych informacji o produkcie kosmetycznym, o których mowa w przepisach dotyczących produktów kosmetycznych;
 • prowadzenia dokumentacji i zapisów związanych z procesem wytwarzania
 • poboru 2 próbek produktów kosmetycznych do badań laboratoryjnych w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli w zakładzie wytwarzającym produkty kosmetyczne nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto w celu sprawdzenia bezpieczeństwa produkowanych wyrobów pod względem zanieczyszczeń mikrobiologicznych pobrane zostały dwie próbki wyprodukowanych w wytwórni produktów kosmetycznych, tj. „Krem z psianki słodkogórz i esencji warzyw” oraz „Esencja z kadzidłowca, pąków brzozy, cytryńca i koniczyny”.

W oparciu o otrzymane sprawozdania z badań przeprowadzone w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrocławiu zbadane próbki w kierunku: obecności Pseudomonas aeruginosa, obecności Staphylococcus aureus, obecności Candida albicans, obecności Escherichia coli, liczby mezofilnych bakterii tlenowych oraz liczby pleśni i drożdży – ocenione zostały w ww. zakresach parametrów mikrobiologicznych jako prawidłowe. Oznakowanie ww. produktów oceniono również jako prawidłowe.

Ponadto w ramach nadzoru sprawowanego nad sposobem żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświaty w roku sprawozdawczym ocenie poddano 5 dekadowych losowo wybranych jadłospisów pobranych w 3 placówkach oświatowych, tj. w 2 (x2) stołówkach szkolnych (w tym w 1 stołówce szkolnej prowadzącej żywienie dzieci i  młodzieży w oparciu o catering) oraz w 1 stołówce przedszkolnej.  Zakwestionowano sposób żywienia dzieci i młodzieży w 2 zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego – tj. w stołówkach szkolnych, w tym w 1 z żywieniem w systemie cateringowym.

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie sposobu żywienia dzieci i młodzieży w ocenianych stołówkach szkolnych dotyczyły:

 • zbyt małej ilości warzyw podawanych w zestawach obiadowych,
 • podawania jednorodnych warzyw w posiłkach
 • braku podawania co najmniej 2 porcji mleka lub produktów mlecznych,
 • podawania na podwieczorki przetworzonych, gotowych produktów zawierających więcej niż 15g cukru w 100g.

Celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w żywieniu dzieci i młodzieży Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wobec przedsiębiorców wszczął postepowanie administracyjne – wystawiono 3 decyzje administracyjne. Obowiązki ujęte w tych decyzjach zostały w 2020r. wykonane; postępowanie wygaszono.

Ponadto celem sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności w ramach urzędowej kontroli żywności oraz monitoringu realizowany był plan poboru do badań próbek żywności.

Zgodnie z „Harmonogramem poboru próbek na rok 2020” pobrano do badań laboratoryjnych  122 próbki, w tym:

- 118 próbek żywności,

- 2 próbki materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

- 2 próbki produktów kosmetycznych;

W oparciu o otrzymane sprawozdania z badań laboratoryjnych zdyskwalifikowano – 2 pobrane próbki, tj. 1 próbkę z uwagi na stwierdzone przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydu  - glifosatu oraz 1 próbkę ze względu na wykazaną w badaniach laboratoryjnych niezgodność zawartość składników mineralnych odniesieniu do zawartości deklarowanej przez producenta, podanej na opakowaniu jednostkowym produktu -  zaniżona zawartość żelaza i magnezu.

W 2020r. nie przeprowadzano wspólnych kontroli z organami: Państwowej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności.

Natomiast w ramach zawartego Porozumienia w 1 gospodarstwie rolnym przeprowadzono wspólną kontrolę z przedstawicielem PIORiN, podczas której przedstawiciel PIS pobrał do badań laboratoryjnych 5 próbek produktów pochodzenia roślinnego – owoców borówki wysokiej, które przekazano do badań w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

W oparciu o otrzymane sprawozdanie z badań laboratoryjnych pobrane próbki owoców miękkich oceniono jako zgodne z obowiązującymi wymaganiami przepisami prawa żywnościowego.

Ponadto przedstawiciel PIORiN podczas tej kontroli pobrał próbkę owoców borówki wysokiej do badań laboratoryjnych w kierunku pozostałości środków ochrony roślin.  Przekazane w ramach współpracy i współdziałania sprawozdanie z badań nr CL.733.231.2020 z dnia 25.08.2020r. wykazało, iż w zbadanej próbce owoców nie wykryto pozostałości środków ochrony roślin.  

W 2020 roku w ramach urzędowej kontroli żywności przedstawiciele  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze pobrali również w dwóch nadzorowanych gospodarstwach rolnych 2 próbki owsa. Próbki te zostały zbadane w kierunku zawartości pestycydów – przeprowadzone badania przedmiotowych próbek zbóż nie wykazało zawartości pestycydów na poziomie równym lub wyższym od granicy oznaczenia ilościowego, wobec czego ocenione zostały  jako zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Sekcja Higieny Komunalnej

W  2020 przeprowadzono 130  kontroli stanu sanitarnego obiektów. Skontrolowane obiekty stanowią różnorodną grupę, co powoduje zróżnicowanie wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać obiekty należące do poszczególnych kategorii.

Ocena zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi

Wodociągi w przedziale produkcji 1001 – 10 000 m3/dobę –nie dotyczy

Wodociągi w przedziale produkcji 1 001 – 10 000 m3/dobę

Na    terenie  naszego powiatu    zlokalizowany  jest jeden   wodociąg   o  w/w  produkcji  wody – wodociąg Kamienna Góra. Wodociąg    zasilany  jest    wodą pochodzącą z ujęć  podziemnych zlokalizowanych w Janiszowie (4 studnie),  ponadto  część  miasta  zaopatrywana  jest  w  wodę  z  ujęcia wgłębnego  Krzeszów- Betlejem.

Z  wodociągu  Kamienna  Góra  korzysta    20916 odbiorców (miasto Kamienna Góra i wsie: Czadrów, Ptaszków, Janiszów, Błażkowa). Jakość wody podobnie jak w roku ubiegłym oceniono pozytywnie

Wodociągi w przedziale produkcji od 101 do 1000 m3/dobę

Na terenie  naszego  powiatu zlokalizowane są 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę  -  Lubawka, Krzeszówek i Chełmsko Śląskie. Wodociągi te  zasilane są wodą pochodzącą z ujęć  podziemnych . Z wodociągów tych korzysta 11681 osób. 

Jakość wody  pochodzącej z w/w wodociągów nie uległa pogorszeniu w stosunku

do 2019 roku i została oceniona na koniec  2020 r. jako dobra.

Wodociągi w przedziale produkcji < 100 m 3/dobę-

W wymienionym przedziale produkcji wody  posiadamy  wg ewidencji 9 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

Wszystkie wodociągi zlokalizowane są  na terenach wiejskich. Wodociągi w  Niedamirowie i Jarkowicach   oparte są    wyłącznie na  wodzie  powierzchniowej.

Wodociągi  w  Leszczyńcu i  Ogorzelcu  zasilane  są  wodą  mieszaną. Pozostałe korzystają z wody podziemnej. Ogólna   ilość  osób  korzystających  z tych  wodociągów – 4624

Na podstawie badań laboratoryjnych próbek wody wszystkie skontrolowane wodociągi na koniec roku 2020 roku odpowiadały wymaganiom stawianym wodzie do spożycia i w porównaniu do roku  ubiegłego   jakość wody  nie uległa pogorszeniu

Inne podmioty zaopatrujące w wodę Wg ewidencji posiadamy 6 urządzeń należących do innych podmiotów, wszystkie na terenie wiejskim, W roku  2020 roku  skontrolowano 4 obiekty. Jakość wody  na koniec 2020 r. oceniono pozytywnie

Stan sanitarny ciepłej wody w instalacjach wodociągowych wewnątrz budynków

W 2020 roku pobrano próbki wody ciepłej z instalacji wodociągowych w kierunku obecności bakterii Legionella sp. w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. ul.Korczaka1 w Kamiennej Górze, Hotelu Lubavia  w Lubawce ,Powiatowym  Centrum Zdrowia ( w ramach kontroli wewnętrznej). Przeprowadzone badania wykazały brak skażenia wody ciepłej bakteriami Legionella sp.

Postępowanie administracyjne związane z nadzorem nad jakością wody, w tym odstępstwa od wymaganej jakości wody

W 2020 r. prowadzono postępowanie wobec 2 obiektów

1.W próbce wody pobranej 22.07.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu zaopatrującego Rezydencję MDM Zadrna Chełmsku Śląskim stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, w związku z tym  wydano 30 lipca 2020 r. decyzję administracyjną  stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.  

2.W próbce wody pobranej 21.10.2020 r. w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu Leszczyniec w punkcie Szarocin –pompownia stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, w związku z tym  wydano 26 października 2020 r. decyzję administracyjną  stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.  

Zarządcy obu wodociągów  podjęli w trybie natychmiastowym działania naprawcze(czyszczenie

 i dezynfekcję sieci wodociągowej)w związku z tym odstępstwa miały charakter krótkotrwały.

Postępowanie zakończono   06.08.2020r -dotyczy rezydencji  MDM Zadrna w Chełmsku Śląskim  i 03.11.2020 r. -dotyczy wodociągu Leszczyniec.  

Pływanie kryte

Na terenie powiatu kamiennogórskiego funkcjonuje 1 pływalnia  kryta w Kamiennej Górze ul. Fabryczna 6, obiekt ten jest pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze. 

W 2020 r. zarządca obiektu  prowadził badania  w ramach kontroli wewnętrznej  zgodnie z opracowanym  harmonogramem i obowiązującymi przepisami.

W 2020 r. odnotowano 5 przypadków przekroczenia  wskaźników  mikrobiologicznych –

W 2 próbkach wody pobranej   w styczniu i lutym z wanny jacuzzi,   wykryto obecność bakterii Pseudomonas aeruginosa, w 3 próbkach wody  pobranych w lutym, październiku i listopadzie z systemu cyrkulacji wykryto ponadnormatywne wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 360Cpo 48h 

Każdorazowo po stwierdzeniu przekroczeń   zarządca obiektu   podejmował działania naprawcze- mycie i płukanie systemu filtracji, dezynfekcja filtrów, wymiana wody w systemie cyrkulacji.

W 2020 r.   nie wydano  rocznej oceny jakości wody na pływalni. 

Ustępy publiczne  

Wg ewidencji posiadamy 4 ustępy publiczne –w 2020 r. skontrolowano wszystkie obiekty-nie prowadzono postępowania  administracyjnego  

Stan sanitarno- techniczny   ustępów oceniono, jak w 2019 r. pozytywnie

Obiekty wypoczynkowe

Wg ewidencji pod   nadzorem  posiadamy  4  hotele .Wszystkie  znajdują  się  na  terenie  miast.

W  2020 roku skontrolowano 2 obiekty-Hotel Karkonosze  w Kamiennej Górze i Hotel Lubavia  Lubawce.  Stan sanitarno-techniczny ww. obiektów na koniec 2020 nie budził zastrzeżeń  i został oceniony pozytywnie.   

W  ośrodkach wczasowo-turystycznych na terenie naszego powiatu prowadzona jest głównie działalność  związana z wypoczynkiem dzieci i młodzieży,  w związku z tym kontrole obiektów w 2020 r.   prowadzone  były wspólnie z pracownikiem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży.

Ośrodek wypoczynkowy Lubczyk –23 lipca 2020 r. zakończono trwające od sierpnia 2019 r. postępowanie administracyjne dotyczące stanu technicznego obiektu.

W 2020 r. nie prowadzono postępowanie wobec ww. grupy obiektów.

Sekcja Higieny Pracy

Na nadzorowanym  terenie powiatu kamiennogórskiego w od 01.01. do 31.12.2020r. przeprowadzono 68 kontroli (w tym 16  dot. chorób zawodowych) z tego:

Wydano 31 decyzji z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego oraz 19 decyzji w zakresie chorób zawodowych ( 7 pozytywnych i 12 negatywnych).

Stwierdzono 7 chorób zawodowych powiązanych  z pracą zawodową w tym:

- 4 choroby zawodowe- pylica płuc - pylica azbestowa oraz pozostałe pylice krzemianowe, poz.3, pkt 5.

- przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane wysiłkiem głosowym trwającym co najmniej 15 lat pod postacią niedowładu mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią poz. 15 pkt 3

- przewlekłe choroby narządu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy, przewlekłe zapalenie nadkłykci kości ramiennej poz19 pkt5,

- nowotwory złośliwe  powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy uznanych za rakotwórcze u ludzi – poz.17 pkt 2

Zakład pracy  w którym pracownik nabył w/w chorobę zawodowa:

- ZWA „GAMBIT” Lubawka (jako następstwo przetwórstwa azbestu) ,Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Kamiennej Górze, Joyson Safety System Poland sp. z o.o. w Krzeszowie.

Do zakładów mających podstawowe znaczenie dla powiatu kamiennogórskiego należy zaliczyć:

  Joyson Safety systems Poland sp.zo.o. w Krzeszowie, SOPP Polska sp.zo.o. w Kamiennej Górze (3 oddziały), Dofama Thies sp.zo.o. w Kamiennej Górze, Świat Lnu sp.zo.o. w Kamiennej Górze, Efekt-System S.A. w Kamiennej Górze, Kowary-Dywan sp.zo.o.w Kamiennej Górze, „Lubatex” sp.zo.o w Lubawce, Mikołajczyk Desing sp. z o.o. w Czadrowie, PPH Jar-Stol s.c.  w Sędzisławiu i Dębrzniku,  Stolarstwo Kazimierz Głąbicki w Krzeszowie, JKSAM Zakład Przeróbczy Dolomitu w Pisarzowicach, Z& Z  „Stein”  J. Zubel w Pisarzowicach, PPH „ Stoltrak” Z.Mazepa w Pisarzowicach  oraz kopalnie odkrywkowe znajdujące się na terenie Rędzin i Ogorzelca, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp.zo.o. w Lubawce, „Gambit” Lubawka sp.z o.o. w Lubawce.

Ponadto Sekcja HP  prowadzi bieżący nadzór w zakładach pracy  na terenie powiatu, w których pracownicy narażeni są na czynniki szkodliwe dla zdrowia takie jak ; hałas, drgania, zapylenie, czynniki biologiczne (np. oczyszczalnie ścieków, zakłady unieszkodliwiania odpadów) substancje chemiczne ich mieszaniny lub procesy technologiczne  o działaniu rakotwórczym  i mutagennym w środowisku pracy.

Z wejściem w życie od 22.02.2020r. rozporządzenia Ministra Zdrowia  zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub mutagennym w środowisku pracy zmieniło się narażenie pracowników na prace związane z narażeniem na pył drewna, bez względu na rodzaj przerabianego drewna, traktuje się jako czynnik rakotwórczy oraz prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną  oznacza się obowiązkowo frakcję respirabilną powstająca w trakcie procesu technologicznego .

Sekcja Higieny Pracy prowadzi również bieżący monitoring w ramach prowadzonego nadzoru na środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi jak również monitoruje zatrucia  środkami zastępczymi. W celu sprawnego i skutecznego wykonywania zadań w zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych prowadzona jest współpraca pomiędzy organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej a organami ścigania ( Komenda Powiatowa Policji i Prokuratura  Rejonowa  w Kamiennej Górze ) na szczeblu powiatu.

Poza tym od 17.03.2020r. Sekcja Higieny pracy prowadzi bieżący monitoring w związku z pandemią SARS-CoV-2 oraz współpracuje z Sekcją Epidemiologii w tym samym zakresie. Jak również przeprowadzono szereg kontroli przedsiębiorców w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii-w kwestii zaopatrzenia pracowników w środki ochrony indywidualnej i środki dezynfekcyjne oraz zachowania zalecanych odstępów.

Ponadto  pracownicy sekcji higieny pracy  dodatkowo obsługują system EWP i SEPIS.

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

  1. Szkoły, w tym:
 1. Szkoły funkcjonujące samodzielnie

Na terenie powiatu kamiennogórskiego funkcjonuje samodzielnie 6 szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi zlokalizowanymi w 4 placówkach oraz 1 liceum ogólnokształcące.

 1. Zespoły szkół

W powiecie kamiennogórskim funkcjonują 4 zespoły szkół, w których funkcjonują 4 placówki szkół podstawowych, 2 przedszkola oraz 4 oddziały przedszkolne; 1 zespół szkół specjalnych oraz 1 zespół szkół ponadpodstawowych.

  1. Ocena pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania
 1. We wszystkich skontrolowanych placówkach sprawdzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego.
 2. Nie odnotowano pogorszenia stanu pobytu oraz warunków nauczania w skontrolowanych  placówkach oświatowych. Wszystkie placówki posiadają dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody. Otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia utrzymane są w czystości i porządku oraz dobrym stanie technicznym.
 3. Stan posiadania gabinetów opieki przedmedycznej oraz warunki zapewnienia opieki medycznej w skontrolowanych placówkach oświatowych nie uległ zmianie. Wszystkie skontrolowane placówki posiadają umowy podpisane z pielęgniarkami szkolnymi. Zakres opieki pielęgniarskiej jest zgodny z wytycznymi.
 4. Podczas kontroli w placówkach sprawdzono warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji. Wszystkie skontrolowane szkoły posiadają zaplecze sportowe (sale gimnastyczną, salę rekreacyjno-zastępczą oraz boiska szkolne). Podczas kontroli oceniono wyposażenie bloku sportowego, bramki oraz inne konstrukcje. Skontrolowano sprzęt sportowy, zaplecza sanitarne w sąsiedztwie sali gimnastycznej, a także inne pomieszczenia sportowe (np. siłownię).
  W pomieszczeniach szkolnych oraz pokojach nauczycielskich znajdują się instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz odpowiednio wyposażone apteczki. W okresie wakacyjnym w jednej ze szkół podstawowych w Kamiennej Górze rozpoczęto kompleksową przebudowę bloku sportowego. Zakończenie prac planowane jest na rok 2022. Na czas przebudowy zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na sali rekreacyjno-zastępczej, boisku, korytarzu szkolnym oraz dodatkowo poza placówką. Teren gdzie odbywają się prace budowlane jest zabezpieczony przed dostępem uczniów.
 5. Wszystkie placówki prowadzące dożywianie uczniów są kontrolowane  przez Sekcje Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Sekcję Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia, przez którą wystawiono 2 decyzje administracyjne dotyczące nieprawidłowości w jadłospisach W szkołach wydawane są: I, II śniadanie oraz obiady. Placówki nadal uczestniczą w programach „szklanka mleka” oraz „owoce w szkole” w klasach I-V.
  1. Nadzór nad gospodarką nad substancjami chemicznymi w szkołach.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związana z pandemią COVID-19 nie przeprowadzono kontroli w placówkach realizujących program nauczania przedmiotu chemii na przykładach doświadczeń z substancjami chemicznymi.

  1. Żłobki/Kluby dziecięce, Przedszkola/Inne Formy Wychowania Przedszkolnego

W okresie sprawozdawczym dokonano kontroli wszystkich przedszkoli funkcjonujących na terenie powiatu kamiennogórskiego. Podczas kontroli nie odnotowano zmiany warunków pobytu dzieci w placówkach. Skontrolowano ocenę stanu sanitarno- technicznego żłobka  oraz klubu dziecięcego w Kamiennej Górze. Wszystkie obiekty spełniają odpowiednie warunki sanitarne i techniczne.

W roku 2020 na terenie powiatu kamiennogórskiego funkcjonowały 2 placówki typu „małe przedszkola”. Sekcja HDM tutejszej stacji jest w stałym kontakcie z organem prowadzącym małe przedszkola, celem kontroli nad warunkami dzieci przebywających w tych placówkach. Pobyt dzieci w tych placówkach stanowi szansę rozwoju społecznego, szczególnie w przypadku terenów wiejskich. Stan sanitarny w placówkach  jest zachowany, podczas kontroli nie odnotowano uchybień. Nie wydano decyzji administracyjnych.

  1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym Domy Dziecka – nie dotyczy.
  2. Internaty i bursy, Zakłady z pobytem całodobowym oraz z pobytem dziennym i całodobowym – nie dotyczy.
  3. Szkoły wyższe – nie dotyczy.
  4. Wypoczynek i dzieci i młodzieży

W elektronicznej bazie danych odnotowano 5 wypoczynków w okresie ferii zimowych, w tym: 3 wypoczynki w formie wyjazdowej oraz 2 wypoczynki w miejscu zamieszkania. W okresie letnim zgłoszonych zostało łącznie 11 wypoczynków, w tym: 8 turnusów w formie wyjazdowej oraz 3 obozy pod namiotami. Podczas kontroli wypoczynków skontrolowano budynki, w których przebywała młodzież, wyposażenie pokoi oraz sal, sanitariaty, formę prowadzenia żywienia uczestników, mikroklimat pomieszczeń, teren wokół budynku oraz system I-ej pomocy. Oceniono również przygotowane przez organizatorów procedury funkcjonowania w czasie pandemii COVID-19 oraz przestrzeganie wytycznych przeciwepidemicznych GIZ, MZ oraz MEN.

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży współpracuje z innymi Sekcjami w związku z nadzorem nad warunkami zdrowotnymi, bezpieczeństwem i procesami nauczania w placówkach oświatowych oraz placówkach związanych z opieką i rekreacją dzieci i młodzieży:

- z Sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia-  podczas kontroli następuje dystrybucja materiałów dydaktycznych dotyczących programów edukacji, instruuje się również kadrę pedagogiczną oraz dzieci  i młodzież o zagrożeniach związanych z wypoczynkiem zimowym oraz letnim.

- z Sekcją Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia w zakresie nadzoru nad warunkami żywienia w placówkach oświatowych i sezonowych.

- z Sekcją Higieny Komunalnej w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego.

1.9. Wnioski

Na terenie powiatu kamiennogórskiego stan sanitarno- techniczny skontrolowanych placówek nie uległ pogorszeniu. Podczas kontroli zrealizowanych w I półroczu oceniano: budynek, klatki schodowe, wyposażenie techniczne budynku, mikroklimat pomieszczeń, sale lekcyjne, rozkład zajęć lekcyjnych, pracownie szkolne, świetlice, pomieszczenia sanitarne, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji, dożywianie uczniów, system pierwszej pomocy, teren szkoły, gromadzenie odpadów stałych, przestrzeganie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki oraz stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń szkoły. Nie zmieniły się warunki opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na terenie szkół. Wszystkie placówki posiadają zaplecze sanitarne, zaplecze sportowe (sala rekreacyjna, zastępcza, sala gimnastyczna lub/i boiska sportowe) i sale komputerowe.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią COVID-19 oraz wprowadzonymi ograniczeniami funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych kontroli. W 5 szkołach podstawowych  oraz w 2 zespołach szkół przeprowadzono kontrole stanu sanitarno-technicznego. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Ponadto przeprowadzono w placówkach kontrole tematyczne dotyczące spełnienia wskaźnika powierzchni przypadającej na ucznia w sali dydaktycznej oraz standardów dostępności do urządzeń sanitarno-higienicznych. W miesiącu sierpniu przeprowadzono kontrole przygotowania szkół do nowego roku szkolnego podczas których oceniono także przestrzeganie wytycznych przeciwepidemicznych GIS, MZ oraz MEN. Wszystkie skontrolowane placówki wprowadziły  regulaminy i wewnętrzne procedury bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem w okresie pandemii COVID-19 oraz przestrzegały tzw. „reżimu sanitarnego”.

W czasie zawieszenia funkcjonowania jednostek oświaty współpracowano zdalnie oraz przekazywano organom prowadzącym aktualne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

W okresie wrzesień–październik w 3 szkołach podstawowych oraz 2 zespołach szkół sprawdzono dostosowanie mebli do zasad ergonomii w klasach I-III. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną nie zrealizowano wszystkich kontroli zaplanowanych w tym zakresie.

Z każdym nowym rokiem szkolnym dyrektorzy placówek w miarę możliwości finansowych regularnie odnawiają pomieszczenia, w których przebywają dzieci. Zakupują pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy oraz środki do utrzymania czystych i higienicznych warunków w placówkach. We wszystkich placówkach widać zaangażowanie i sumienne wykonywanie obowiązków, co rzutuje na funkcjonowanie obiektów oraz współpracę.  Stan wszystkich skontrolowanych placówek ocenia  się jako dobry.

W elektronicznej bazie danych odnotowano 5 wypoczynków w okresie ferii zimowych oraz 11 wypoczynków w czasie wakacji. Kontrole odbyły się pod kątem oceny stanu sanitarno-technicznego wypoczynku w formie wyjazdowej, w miejscu zamieszkania oraz wypoczynki pod namiotami. Wypoczynek na terenie powiatu kamiennogórskiego przebiegał bez zakłóceń.

We współpracy z Sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia rozdano ulotki, udzielono instruktaży metodycznych, wyeksponowano materiały edukacyjne na terenie PSSE. W zakresie bezpieczeństwa żywienia  oraz stanu  sanitarno-technicznego w kontrolowanych obiektach kontrole były przeprowadzane z Sekcją Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia oraz Sekcją Higieny Komunalnej tutejszej stacji.

 

Sekcja Epidemiologii

Pod nadzorem Sekcji Epidemiologii obecnie znajdują się 93 obiekty tj. 2 placówki lecznictwa zamkniętego, 22 placówki ambulatoryjne, 52 gabinety prywatnej praktyki lekarskiej, 17 gabinetów prywatnej praktyki pielęgniarskiej oraz 1 podmiot świadczący usługi diagnostyczne. Placówki lecznictwa zamkniętego ze względu na pandemię nie zostały skontrolowane. W miesiącu sierpniu przeprowadzono tylko 2 kontrole sprawdzające w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji do wydanych wcześniej decyzji, których zalecenia zostały wykonane. Usunięto nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym i Fizjoterapii oraz oddano do użytku pomieszczenia szatni dla personelu pielęgniarskiego i pomocniczego w Pawilonie II.

W roku 2020 ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną przeprowadzono tylko 13 kontroli w podmiotach leczniczych wykonujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne i 14 kontroli  w gabinetach prywatnej praktyki lekarskiej. Stan  techniczny, funkcjonalny i  sanitarny skontrolowanych placówek nie budził zastrzeżeń.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono tylko w jednym obiekcie, w którym świadczone są usługi pielęgniarskie w zakresie profilaktyki zdrowotnej  i pomocy przedlekarskiej, były to nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego. PPIS w Kamiennej Górze wydał decyzję administracyjną zobowiązującą stronę do usunięcia nieprawidłowości w terminie do 30 września 2020 r., zalecenia wykonano.

W roku bieżącym przeprowadzono ogółem 1208 kontroli, w tym 41 kontroli w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz 1167 opracowań w ogniskach chorób zakaźnych.

    Główne działania w czasie pandemii zostały skupione na opracowywaniu zgłoszonych przypadków zakażeń  i  zachorowań na Covid-19.

Ponadto przez cały okres epidemii/pandemii informowano osoby zainteresowane o obowiązujących aktualnie ograniczeniach, nakazach i zakazach wynikających z przepisach prawnych.

Ponadto zarejestrowano i zgłoszono zachorowania na:

 

-    borelioza - 43

-    kiła - 3

-   WZW typ C -4

-   COWID-19 - 1063

-   salmonelozy - 2

-    pokąsania przez zwierzęta  - 28

 

Ponadto na terenie działalności PSSE zarejestrowano następujące zachorowania:

-  Ospa wietrzna  - 141

-  Róża - 1

-  Płonica - 1

-  Krztusiec - 1

-  Świnka  - 1

-  Biegunki o pochodzeniu bakteryjnym - 4

-  Biegunki o pochodzeniu wirusowym - 17

Sekcja Oświaty Zdrowotnej

I. Programy zdrowotne na terenie powiatu kamiennogórskiego skierowane były do dzieci przedszkolnych , uczniów szkół podstawowych,  ponadpodstawowych, ich rodziców i opiekunów, dzieci i młodzieży przebywających w placówkach wypoczynku zimowego, pacjentów placówek służby zdrowia, klientów korzystających z usług Inspekcji Sanitarnej, Starostwa Powiatowego, Urzędów Miast i Gmin  oraz do społeczności lokalnej .

W ramach realizacji programów współpracowano z : dyrektorami i kierownikami placówek opiekuńczo- wychowawczych,  kierownikami placówek służby zdrowia, Starostą Powiatu, Burmistrzami, Wójtami.

Celem programów było kształtowanie postaw prozdrowotnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych -  zwłaszcza poprawa sposobu żywienia i aktywności fizycznej, profilaktyka używania substancji psychoaktywnych, ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikających z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

II . Realizowano cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach interwencji programowych i nieprogramowych:

1.  "Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS" realizowano poprzez: zorganizowanie  szkolenia  pielęgniarek szczepiących  dla 13 osób pt. „Programy promocji zdrowia i interwencje nieprogramowe realizowane we współpracy z PSSE w roku 2020” z uwzględnieniem „Programu profilaktyki HIV/AIDS”, umieszczenie artykułu na stronie internetowej Stacji ze szkolenia, koordynowanie realizacji programu w 2 szkołach ponadpodstawowych (  dystrybucja materiałów, 2 wizytacje, ewaluacja programu-zebranie druków sprawozdawczych z 2 szkół i sporządzenie sprawozdania zbiorczego, przekazanie podziękowania-dyplomu koordynatorowi programu w 2 szkołach ponadpodstawowych)

Odbiorcami działań byli: pracownicy służby zdrowia, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, pacjenci placówek służby zdrowia, młodzież szkół ponadpodstawowych i ich rodzice.

Liczba osób objętych działaniem: 1541 osób ( w tym: 204 osób młodzieży szkół ponadpodstawowych, 1337 dorosłych) 

Liczba podmiotów realizujących zadanie: 10 placówek służby zdrowia i 2 szkoły ponadpodstawowe

2. Program „Trzymaj Formę” dotyczący zbilansowanej diety i aktywności fizycznej na zdrowie

PROGRAM ZAWIESZONY z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (pismo Głównego Inspektora Sanitarnego PZ.PZ.84.15.2020  z dnia 18 maja 2020)

W/w program realizowano  poprzez następujące przedsięwzięcia:  wystosowanie pism intencyjnych do Dyrektorów 7 szkół z prośbą o rejestrację do programu (18.09,  14.10 i 23.10. 2019 roku), wystosowanie do 4 Dyrektorów szkół pism intencyjnych (dla nowo przystępujących szkół-  24.10.2019 roku), dystrybucja materiałów do 7 szkół, ogłoszenie konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia do 10 szkół ( 06.11 i 06.12. 2019 roku),   przeprowadzenie 2 wizytacji  ( na 7 zaplanowanych wizytacji, 5 wizytacji nie odbyło się z powodu pandemii koronawirusa),  wystosowanie do 8 szkół  pism  w sprawie zawieszenia  realizacji programu w związku z pandemią koronawirusa , przekazanie szkolnym koordynatorom -12 osób- podziękowań za realizację programu w roku szkolnym 2019/20. Z powodu zawieszenia realizacji programu koordynatorzy nie sporządzili sprawozdań .

Odbiorcami działań byli : uczniowie klas V- VIII szkół podstawowych i ich rodzice.

Partnerami programu byli: Dyrektorzy szkół podstawowych

W programie zaplanowano udział 540 uczniów . Ponadto 540 rodziców.  Razem 1080 osób.

Liczba podmiotów deklarujących  realizację zadania:  8 szkół podstawowych

3. Program „Bieg po zdrowie”   (dotyczący edukacji antytytoniowej) realizowano poprzez: wystosowanie do Dyrektorów 4 szkół podstawowych pism intencyjnych w sprawie kontynuacji programu, dystrybucja materiałów do 4 szkół, przeprowadzenie 2 wizytacji ( zaplanowano 4 wizytacje- nie obyły się 2- z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2), wystosowanie pism do 4 szkół w sprawie sprawozdawczości , zebranie 4 druków sprawozdawczych od koordynatorów oraz sporządzenie sprawozdania zbiorczego, przekazanie szkolnym koordynatorom -5 osób- podziękowań za realizację programu w roku szkolnym 2019/20.

Odbiorcami programu byli: uczniowie klas IV szkół podstawowych i ich rodzice.

Partnerami programu byli:  Dyrektorzy szkół podstawowych.

W programie wzięło udział : 74 uczniów i 74 rodziców (razem 148 odbiorców).

Liczba podmiotów realizujących  zadanie: 4 szkoły podstawowe.

4. Program „Czyste powietrze wokół nas”- dotyczący przedszkolnej edukacji antytytoniowej realizowano poprzez:  wystosowanie do Dyrektorów 6 przedszkoli pism intencyjnych w sprawie kontynuacji programu, dystrybucja materiałów do 6 przedszkoli,  przeprowadzenie 6 wizytacji ( na 6 zaplanowanych wizytacji) , wystosowanie do 6 przedszkoli pism  w sprawie sprawozdawczości, zebranie 6 druków sprawozdawczych od koordynatorów oraz sporządzenie sprawozdania zbiorczego z realizacji programu, przekazanie przedszkolnym koordynatorom- 10 osób- podziękowań za realizację programu w roku szkolnym 2019/2020.

Odbiorcami programu były: dzieci 5 i 6 letnie oraz ich rodzice.

Partnerami programu byli:  Dyrektorzy Przedszkoli.

W programie wzięło udział : 229 dzieci oraz 279 rodziców (razem 508 odbiorców).

Liczba podmiotów realizujących realizujących  zadanie : 6 przedszkoli

5. Program „Ars, czyli jak dbać o miłość”  dotyczący profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych realizowano w 1 szkole ponadpodstawowej (LO w Kamiennej Górze). Głównymi przedsięwzięciami w ramach realizacji szkolnego programu edukacyjnego były : wystosowanie 1 pisma w sprawie kontynuacji programu, dystrybucja materiałów do 1 szkoły, informacja na stronie internetowej PSSE na temat „Potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów”, 1 narada z pielęgniarką ZSZiO w Kamiennej Górze w sprawie organizacji punktu informacyjnego, punkt informacyjny w ZSZiO w Kamiennej Górze dla 30 uczniów, zorganizowanie  szkolenia  pielęgniarek  dla 13 osób pt. „Programy promocji zdrowia i interwencje nieprogramowe realizowane we współpracy z PSSE w roku 2020” z uwzględnieniem programu „Ars, czyli jak dbać o miłość”,  umieszczenie artykułu na stronie internetowej Stacji ze szkolenia, wystosowanie pisma w sprawie konkursu „Szkoła wolna od używek” do 2 szkół ponadpodstawowych ( w/w konkurs został odwołany z powodu pandemii koronawirusa),  wystosowanie pisma w sprawie sprawozdawczości programu do 1 szkoły ponadpodstawowej, zebranie druku sprawozdawczego od koordynatora szkolnego  i sporządzenie sprawozdania dla WSSE we Wrocławiu, przekazanie szkolnemu koordynatorowi podziękowania za realizację programu w roku szkolnym 2019/20 . Zaplanowano 1 wizytację, która nie odbyła się z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 .

Odbiorcami programu  byli:  młodzież klas I, II i III LO w Kamiennej Górze

Partnerami programu  byli: Dyrektor  LO w Kamiennej Górze

W programie  wzięło  udział : 233 uczniów oraz 300 rodziców (razem 533 odbiorców).

Liczba podmiotów realizujących realizujących  zadanie: 1 szkoła ponadpodstawowa

6. Program „Wybierz życie- Pierwszy Krok”- dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy - głównymi przedsięwzięciami były: wystosowanie pism w sprawie kontynuacji programu do 2 szkół ponadpodstawowych, dystrybucja materiałów do 2 szkół, wystosowanie pisma w sprawie sprawozdawczości do 2 szkół ponadpodstawowych, zebranie druków sprawozdawczych od 2 koordynatorów oraz sporządzenie sprawozdania zbiorczego, przekazanie szkolnemu koordynatorowi (pielęgniarka w 2 szkołach) podziękowania za realizację programu w roku szkolnym 2019/20.  Zaplanowano 2 wizytacje : wykonano 1 , natomiast 1 wizytacja nie odbyła się z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 .

Odbiorcami programu byli: uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych.

Partnerami programu byli: Dyrektorzy  szkół ponadpodstawowych.

W programie wzięło udział : 182 uczniów i 182 rodziców (razem 364 odbiorców).

Liczba podmiotów realizujących zadanie: 2 szkoły ponadpodstawowe.

7. Program „Skąd się biorą produkty ekologiczne” dotyczący edukacji ekologicznej dzieci przedszkolnych realizowano poprzez:  wystosowanie do Dyrektorów 3 przedszkoli pism intencyjnych w sprawie inauguracji programu,  3 narady dotyczące inauguracji programu w 3 przedszkolach dla 3 Dyrektorów (PP nr1 w Kamiennej Górze, PP nr 2 w Kamiennej Górze, PP w Krzeszowie), dystrybucja materiałów do 3 przedszkoli oraz przeprowadzenie 3 instruktaży dla koordynatorów , przeprowadzenie 1 wizytacji ( na 3 zaplanowanych wizytacji, 2 wizytacje nie odbyły się z powodu pandemii koronawirusa SARS CoV-2) , wystosowanie do 3 przedszkoli pism  w sprawie sprawozdawczości, zebranie 3 druków sprawozdawczych od koordynatorów oraz sporządzenie sprawozdania zbiorczego z realizacji programu, przekazanie przedszkolnym koordynatorom- 6 osób- podziękowań za realizację programu w roku szkolnym 2019/2020.

Odbiorcami programu były: dzieci 5 i 6 letnie oraz ich rodzice.

Partnerami programu byli : Dyrektorzy Przedszkoli.

W programie wzięło udział : 142 dzieci oraz 142 rodziców (razem 284 odbiorców).

Liczba podmiotów realizujących realizujących  zadanie : 3 przedszkola

8. Interwencja nieprogramowa „Akcja zimowa”- głównymi przedsięwzięciami były: umieszczenie na stronie internetowej PSSE informacji prasowej oraz plakatu „Zasadź się na zdrowie”, ekspozycja  w holu PSSE materiałów edukacyjnych dla klientów PSSE na temat „Bezpiecznego wypoczynku w okresie zimowym” oraz min. antybiotykooporności, dystrybucja materiałów edukacyjnych oraz  instruktaże na temat szczepień dzieci 2 pracownikom (ze Żłobka Miejskiego oraz Klubiku Dziecięcego „Bratek” w Kamiennej Górze) w ramach kampanii „Oszczędź dziecku ospy”,  dystrybucja materiałów edukacyjnych do 2 szpitali oraz  2 instruktaże - uwzględniono min. profilaktykę grypy,  HIV/AIDS, zakażeń meningokokowych, profilaktykę uzależnień, profilaktykę wszawicy i inne, wystosowano pisma do 20 placówek (żłobki, przedszkola i szkoły) w sprawie przeprowadzenia działań edukacyjnych w ramach kampanii „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”, dołączono link do strony ze scenariuszami zajęć na temat profilaktyki chorób zakaźnych, zorganizowano szkolenie  w PSSE dla 13 pielęgniarek szczepiących oraz środowiska nauczania i wychowania na temat  „Programów promocji zdrowia i interwencji nieprogramowych realizowanych we współpracy z PSSE w roku 2020” z uwzględnieniem „Akcji zimowej”, umieszczono na stronie internetowej PSSE artykuł „ Szkolenie pielęgniarek szczepiących w Inspekcji  w Kamiennej Górze”, przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych do 6 przedszkoli, 13 szkół  oraz udzielono instruktaży- uwzględniono min. profilaktykę grypy,  HIV/AIDS, zakażeń meningokokowych, profilaktykę uzależnień, profilaktykę wszawicy i inne, przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych do 5 placówek wypoczynku zimowego (min. na temat profilaktyki HIV/AIDS, zakażeń meningokokowych, profilaktyki grypy, dopalaczy, szkodliwości zażywania e-papierosów,  profilaktyki wszawicy i antybiotykooporności oraz udzielono instruktaży na temat bezpiecznego wypoczynku zimowego

Odbiorcami interwencji były : dzieci i młodzież korzystające z wypoczynku na koloniach zimowych, dzieci i młodzież szkolna, ich rodzice i opiekunowie, pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych, pracownicy placówek służby zdrowia, klienci korzystający z usług PSSE, ogół społeczeństwa

Partnerami  byli: Dyrektorzy Żłobka, Przedszkoli, Szkół, Kierownicy placówek służby zdrowia, Kierownicy placówek wypoczynku zimowego,

W interwencji  wzięło udział : 2000 osób

Liczba podmiotów realizujących zadanie: 32 ( placówki wypoczynku zimowego- 4, służby zdrowia- 7, szkoły-13, przedszkola-6,żłobek-1, klubik dziecięcy-1).

 

9. Interwencja nieprogramowa „Akcja letnia” głównymi przedsięwzięciami byłyumieszczono na  stronie  internetowej PSSE   informację dotyczącą kampanii społecznej „Bezpieczne wakacje- Przepis GIS-  By mały kleszcz nie stał się dużym problemem” , wyeksponowano materiały edukacyjne w holu PSSE na temat  „Bezpieczne wakacje- Przepis GIS-  By mały kleszcz nie stał się dużym problemem”,  wyeksponowano materiały edukacyjne w holu PSSE na temat  „Bezpieczne wakacje”(min. „5 kroków do bezpieczniejszej żywności”, „Punkty konsultacyjne wykonujące anonimowo i bezpłatnie testy w kierunku HIV”, „Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin z terenu Kamiennej Góry” „Informacja dla osób udających się do krajów tropikalnych i Dalekiego Wschodu”, „Wybierasz się na wakacje-bakterie i wirusy ich nie mają”, „Uwaga kleszcze”, „Patent na bezpieczne wakacje” ulotki na temat profilaktyki dopalaczy, plakaty promujące kampanię „Jasne jak słońce”) , przeprowadzono dystrybucję materiałów oświatowych do 6 placówek wypoczynku letniego- min ulotki „Patent na bezpieczne wakacje”, na temat profilaktyki HIV/AIDS, profilaktyki palenia tytoniu, wszawicy, kleszczowego zapalenia mózgu , dopalaczy profilaktyki zakażeń koronawirusem SARS Co-V-2”, udzielono 6 instruktaży metodycznych na temat bezpiecznych wakacji dla pracowników kolonii, półkolonii, obozów

Odbiorcami interwencji były : dzieci korzystające z wypoczynku letniego na koloniach, obozach  i półkoloniach ,  klienci korzystający z usług PSSE,  ogół społeczeństwa

Partnerami  byli: kierownicy placówek wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

W interwencji  wzięło udział : 612  osób

Liczba podmiotów realizujących zadanie: 6 (  6  placówek wypoczynku letniego).

10. Interwencja nieprogramowa „Światowy Dzień Zdrowia” - obchodzony 7 kwietnia, skierowany w 2020 roku do pracowników służby zdrowia, pielęgniarek, położnych, techników, sanitariuszy, farmaceutów, lekarzy, kierowców, sprzątaczy, administratorów i innych . Interwencja realizowana poprzez: wystosowanie pism intencyjnych do 12 placówek , ekspozycja w 5 miejscach życzeń dla pracowników Stacji z kartką pt. „07 kwiecień-  Dzień pracowników służby zdrowia”,   umieszczenie Przesłania Sekretarza Generalnego ONZ  na stronie internetowej Stacji

Odbiorcami działań byli: pracownicy placówek służby zdrowia, Starostwa Powiatowego i Urzędów Miast i Gmin.

Partnerami  byli : Kierownicy placówek służby zdrowia, Starosta Powiatu, Burmistrzowie i Wójtowie.

W interwencji wzięło udział : 237 osób

Liczba podmiotów realizujących zadanie : 12 ( 7 placówek służby zdrowia, Starostwo Powiatowe, 4 Urzędy Miast i Gmin).

11. Interwencja nieprogramowa „Światowy Dzień bez Tytoniu” (31 maja)- realizowana poprzez  : ekspozycję w holu PSSE materiałów edukacyjnych wraz z hasłem i przesłaniem na „Światowy Dzień bez Tytoniu” pt. Ochrona młodzieży przed manipulacjami w branży oraz zapobieganie używania tytoniu i nikotyn”, umieszczenie na stronie internetowej Stacji artykułu pt. „Światowy Dzień bez Tytoniu”, dołączono do artykułu „Postawy Polaków wobec palenia tytoniu- wybrane wyniki badań 2019”- opracowanie GIS, wystosowanie pism intencyjnych na „Światowy Dzień bez Tytoniu” Kierownikom placówek służby zdrowia, Staroście Powiatowemu, Burmistrzom ,  Wójtom i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacji   (łącznie do 13 placówek)

Odbiorcami działań byli: pacjenci korzystający z usług placówek służby zdrowia, klienci korzystający z usług Starostwa Powiatowego, Urzędów Miast i Gmin, społeczność lokalna.

Partnerami interwencji byli: Starosta Powiatu, Wójtowie, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji

W interwencji  wzięło udział : 413 osób

Liczba podmiotów realizujących zadanie : 13 ( 7 placówek służby zdrowia, Starostwo Powiatowe, 4 Urzędy Miast i Gmin, Powiatowe Centrum Edukacji).

12. Interwencja nieprogramowa „Światowy Dzień Rzucania Palenia” (19 listopada)- realizowana poprzez: ekspozycję materiałów edukacyjnych w holu PSSE, udostępnienie materiałów oświatowych 59 osobom, umieszczenie na stronie internetowej Stacji  informacji na temat „Światowego Dnia Rzucania Palenia- 19 listopada 2020 roku”  , przekazanie  na Facebooku informacji : „ 19 listopada Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu.  Palenie tytoniu negatywnie wpływa na układ odpornościowy”

Odbiorcami działań byli: klienci korzystający ze strony internetowej i odwiedzający PSSE,  społeczność lokalna

Partnerami interwencji byli: Dyrektor PSSE

W interwencji  wzięło udział : 59 osób

Liczba podmiotów realizujących zadanie :  1 (PSSE)

13. Interwencja nieprogramowa „Światowy Dzień Seniora”- 1 października- realizowano poprzez: wystawiennictwo materiałów edukacyjnych dla klientów PSSE, umieszczenie informacji na stronie internetowej PSSE

Odbiorcami działań byli: klienci korzystający ze strony internetowej PSSE, klienci Inspekcji Sanitarnej w Kamiennej Górze

Partnerami interwencji byli: Dyrektor PSSE w Kamiennej Górze

W interwencji  wzięło udział : 400 osób

Liczba podmiotów realizujących zadanie: 1 (PSSE)

 

14. Interwencja nieprogramowa „Światowy Dzień AIDS” -realizowana poprzez:  wystawiennictwo materiałów edukacyjnych w holu PSSE (informacja nt. 1 grudnia Światowego Dnia AIDS oraz  Europejskiego Tygodnia Testowania w Kierunku HIV 20-27 listopada 2020,  punkty anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV oraz grafiki komputerowe Europejskiego Tygodnia testowania w kierunku HIV), udostępnienie materiałów oświatowych 59 osobom, umieszczenie  na Facebooku informacji: „20-27 listopada 2020. Rozpoczyna się Europejski Tydzień Testowania (ETT) w kierunku HIV” oraz udostępnienie  Punktów Konsultacyjno -Diagnostycznych, gdzie bezpłatnie  anonimowo i bez skierowania można wykonać testy na  HIV

https://aids.gov.pl/pkd/

Partnerami programu  byli: Dyrektor PSSE,

W interwencji  wzięło  udział: 59 osób

Liczba podmiotów realizujących realizujących zadanie: 1 (PSSE)

15 . Profilaktyka zażywania nowych substancji psychoaktywnych, tzw. „dopalaczy” - najciekawszymi przedsięwzięciami były: 1 szkolenie dla 13 pielęgniarek nt. „Programy promocji zdrowia i interwencje nieprogramowe realizowane we współpracy z  PSSE w Kamiennej Górze w roku 20120” z uwzględnieniem „Profilaktyki dopalaczy”, umieszczenie na stronie internetowej PSSE artykułu ze szkolenia pt. „Szkolenie pielęgniarek szczepiących w Inspekcji Sanitarnej w Kamiennej Górze”, dystrybucja materiałów oświatowych i instruktaże do 5 placówek wypoczynku zimowego (Dar Bul pod Okrajem, Gościniec Rudawski w Pisarzowicach, półkolonia  przy SP nr 1 w Kamiennej Górze, Koniewo Dębrznik, Leonardo school w Kamiennej Górze), dystrybucja materiałów oświatowych i instruktaże do 5 placówek wypoczynku letniego (Lubczyk w Lubawce , Koniewo Dębrznik - 2 razy, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza Hufiec Jeleniogórsko-Legnicki Jelenia Góra w Prywatnym Lesie w Gorzeszowie, obóz sportowy w hotelu Lubavia  w Lubawce

Odbiorcami działań byli: dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystające z wypoczynku  na koloniach zimowych i letnich,  pielęgniarki szczepiące i środowiska nauczania,  ogół społeczeństwa.

W interwencji wzięło udział:   229 osób

Liczba podmiotów realizujących zadanie: 17 (  7 placówek służby zdrowia, 5 placówek wypoczynku zimowego, 5 placówek wypoczynku letniego ).

16.Interwencja nieprogramowa „Profilaktyka palenia tytoniu, używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych” (działania związane z podtrzymywaniem rezultatu projektu KIK/68)- realizowana poprzez: zorganizowanie  szkolenia  pielęgniarek  dla 13 osób pt. „Programy promocji zdrowia i interwencje nieprogramowe realizowane we współpracy z PSSE w roku 2020” z uwzględnieniem interwencji nieprogramowej „Profilaktyka palenia tytoniu, używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych”,  umieszczenie artykułu na stronie internetowej Stacji ze szkolenia,

Odbiorcami działań byli:   pracownicy  placówek służby zdrowia, społeczność lokalna

Partnerami interwencji byli: kierownicy  placówek służby zdrowia

Liczba osób objętych działaniem : 213 osób

Liczba podmiotów realizujących zadanie : 7 placówek służby zdrowia.

17. Dodatkowo realizowane programy i interwencje nieprogramowe:

Interwencja nieprogramowa „Profilaktyka  zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2” realizowana wspólnie z innymi działami PSSE poprzez: 

 • informacje na stronie internetowej Stacji:

1. Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV- postępowanie dla podróżujących

2. Informacja dla osób powracających z regionu Azji południowo-wschodniej

3. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch

4. Komunikat dla podróżujących nr 30

5. Zalecenia dotyczące postępowania przeciwepidemicznego przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego podczas kontroli środków transportu w związku z istnieniem potencjalnego ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

6. Koronawirus (kv_400x272-rozkładówka)

7. Ważne informacje na temat postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem (plakat do aptek kolorowy)

8. Koronawirus- wykaz telefonów (kv_plakaty_2)

9. Koronawirus- aktualna sytuacja

10 Pismo w sprawie mycia i dezynfekcji  wentylacji i klimatyzacji

11. Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność-zalecane działania zapobiegające zagrożeniom epidemiologicznym

12. Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną ?

13. Ulotki zawierające wskazówki mogące ułatwić kontakt z dzieckiem w wieku przedszkolnym i z dzieckiem w wieku 10-12 lat (8 rodzajów)

14. „Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia”

15. Link do strony GIS „wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-Co-V-2 w Polsce

16. Komunikat w sprawie dezynfekcji w podmiotach leczniczych

17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2

18. Przygotowano link do kampanii „Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa ( ze strony GIS): na zakupach, w salonie urody, u fryzjera, na przystanku, w komunikacji publicznej, w urzędzie, biurze, obowiązek zasłaniania dotyczy także nosa

19. „Izolacja i kwarantanna”

20. Artykuł „Bez decyzji” ( nie ma obowiązku dla osób przebywających na kwarantannie przekazywania pracodawcy bądź ZUS decyzji Inspekcji Sanitarnej o nałożeniu kwarantanny)

21. „Zmiany w kwarantannie i izolacji”

 • informacje na powiatowej info:

1. Codzienna informacja na temat koronawirusa w powiecie kamiennogórskim

2. Co robić podczas kwarantanny?- ulotka

3. „Czerwony powiat, nowe ograniczenia”

4. GIS uruchomił automatyczne powiadomienia o nałożeniu kwarantanny

 • informacje na Facebooku :

1. Czy wiesz, że osoba skierowana przez lekarza POZ na badanie w kierunku wirusa SARS-Co-V-2 , ma obowiązek poddać się kwarantannie od dnia wystawienia skierowania do wykonania testu?

2. Zastanawiasz się, czy musisz nadal przebywać na kwarantannie? Bo Twój współdomownik ma pozytywny wynik testu, a Ty negatywny i zdjęto Ci kwarantannę w IKP

3. Jesteś w kwarantannie lub izolacji?. Musisz udać się do lekarza lub n atest w kierunku SARS-CoV-2?. Na czas dotarcia i powrotu obowiązek kwarantanny jest zawieszony.

4. Czekasz na wynik testu na koronawirusa? Sprawdź go na Internetowym Koncie Pacjenta

5. Jak ustalić rodzaj kontaktu w przypadku kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem?

6. Nabór do Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

7. Szczepimy się. Dowiedz się więcej na temat szczepionki przeciw COVID-19

 • serwis internetowy  juzwiesz24

1.  Umieszczono notatkę prasową  pt. 5 osób objętych kwarantanną

 1. dla Radia Wrocław

1. Koronawirus. Kamienna Góra. Osoby poddane kwarantannie miały wychodzić z domu.

 • wystawiennictwo materiałów oświatowych:

1. Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV- postępowanie dla podróżujących

2. Informacja dla osób powracających z regionu Azji południowo-wschodniej

3. Ważne informacje na temat postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem (plakat do aptek kolorowy)

4. Koronawirus- wykaz telefonów (kv_plakaty_2)

 • pisma intencyjne do placówek, w tym  przekazywanie materiałów oświatowych min. koronawirus wykaz telefonów (kv_plakaty_2) i inne
 • rozmowy indywidualne (w tym  całodobowe dyżury pod telefonem)

Odbiorcami działań byli: klienci Starostwa Powiatowego, Urzędów Miast i Gmin, podmiotów leczniczych, lokali użyteczności publicznej, min. w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, dzieci, młodzież i rodzice placówek nauczania i wychowania, pracownicy zakładów pracy, klienci placówek kultury i wypoczynku, lokali gastronomiczno- rozrywkowych, placówek służących obsłudze podróżnych , klienci korzystający z usług PSSE,  korzystający ze strony internetowej PSSE, powiatowej strony internetowej, użytkownicy Facebooka, słuchacze Radia Wrocław, serwisu internetowego juzwiesz24.pl , społeczność lokalna

Partnerami interwencji byli: Sztab Kryzysowy, Starosta Powiatu, Burmistrzowie, Wójtowie, Komendant Policji, kierownicy placówek służby zdrowia, Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych, kierownicy zakładów pracy, administrator powiatowej strony internetowej, redaktorzy Radia Wrocław, serwisu internetowego juzwiesz24.pl

Liczba osób objętych działaniem : 4 400 osób

Liczba podmiotów realizujących zadanie : 45 (Sztab Kryzysowy, Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin, Policja, placówki służby zdrowia, placówki oświatowo-wychowawcze, media : strona internetowa PSSE, powiatowa info, Facebook, serwis internetowy juzwiesz.24.pl, Radio Wrocław)

III. W celu zwiększenia skuteczności edukacji zdrowotnej oraz działań w zakresie promocji zdrowia ,  stosowano różnorodne, dostosowane do wieku i możliwości intelektualnych odbiorców, metody i formy pracy.

Stymulowano  i wspierano realizację programów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie korespondencji z dyrektorami szkół , przedszkoli oraz koordynatorami programów - pisma intencyjne, pisma dotyczące realizacji programów i interwencji nieprogramowych , w sprawie sprawozdawczości, narady, szkolenia, rozmowy instruktażowe,  wizytacje, dystrybucję materiałów oświatowych, organizowanie i współorganizowanie imprez .

Współpracowano również z innymi placówkami:  służby zdrowia, Powiatowym Centrum Edukacji, Starostwem Powiatowym, Urzędami Miast i Gmin.

W celu poszerzenia liczby odbiorców,   umieszczano artykuły o tematyce prozdrowotnej na stronie internetowej Stacji, Facebooku, eksponowano i wystawiano materiały edukacyjne dla klientów Stacji w holu PSSE, prowadzono poradnictwo metodyczne . Bardzo ważnym czynnikiem motywującym szkolnych i przedszkolnych koordynatorów są  coroczne podziękowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  za  współpracę w zakresie realizacji programów promocji zdrowia ( dyplomy PPIS ).

Również istotnym  czynnikiem zwiększającym edukację zdrowotną oraz działania w zakresie promocji zdrowia, była partnerska współpraca z pracownikami WSSE we Wrocławiu.

Od marca br. znacznie ograniczono działania edukacyjne w zakresie realizacji programów i interwencji nieprogramowych z powodu pandemii koronawirusa SARS CoV-2 i zamknięcia placówek .

W roku 2020 roku zaplanowano 24 wizytacje, wykonano 11.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.05.2021 11:41 Marcin Jaksoń
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marcin Jaksoń
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu za 2020 rok 1.0 13.05.2021 11:41 Marcin Jaksoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}