W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kole

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kole zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kole

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-26

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-11-26.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

- pochodzą z różnych źródeł,

- są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

      - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

      - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

      - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

      - nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym.

Oświadczenie deklaracji w sprawie dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia 2020-11-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole
 • Adres: ul. Toruńska 72, 62-600 Koło
 • Adres e-mail: sekretariat@psse-kolo.pl

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole znajduje się na pierwszym piętrze przy ul. Toruńskiej 72.
 • Do budynku prowadzi 1 wejście od strony parkingu wewnętrznego.
 • Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście na pierwsze piętro posiada schody wyposażone w poręcz po obu stronach.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy wejściu do budynku wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • W budynku nie ma windy.
 • Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Przy wejściu  znajduje się tablica informacyjna.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Przy drzwiach wejściowych brak dzwonka umożliwiającego przywołanie pracownika do obsługi osób niepełnosprawnych.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.02.2021 10:07 Mariusz Walczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mariusz Walczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 4.0 28.05.2021 13:47 Mariusz Walczak
Deklaracja dostępności 3.0 01.03.2021 11:16 Mariusz Walczak
Deklaracja dostępności 2.0 01.03.2021 11:14 Mariusz Walczak
Deklaracja dostępności 1.0 11.02.2021 10:07 Mariusz Walczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}