W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG PSSE W LEŻAJSKU

Szanowni Państwo,

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’), PSSE w Leżajsku (dalej ,,Administrator’’) przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Leżajsku reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będącego jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Leżajsku, ul. Mickiewicza 71, 37-300 Leżajsk.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

a. w celu realizacji usługi polegającej na wykonaniu badań laboratoryjnych w zakresie analizy żywności, wody, kosmetyków, przedmiotów użytku, badań/ pomiarów środowiska pracy, pomiarów promieniowania (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),

b. w celu realizacji usługi polegającej na wykonaniu badań laboratoryjnych w zakresie diagnostyki medycznej (podstawa z art. 9 ust.2 lit. h RODO),

c. w celu nawiązania kontaktu z klientem dla sprawniejszej realizacji usług przetwarzamy dane kontaktowe klienta: numer telefonu, adres e-mail.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej w uzasadnionych prawnie przypadkach.

4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);

b. prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);

c. prawo  do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);

d. prawo do żądania usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);

e. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);

g. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);

h. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.

7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu wykonania badań laboratoryjnych. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji tych usług.

9. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Panem Mariuszem Sarzyńskim poprzez e-mail: psse.lezajsk@pis.gov.pl lub pod numerem telefonu 17 24 20 754

 

 Monitoring wizyjny w Urzędzie – informacja

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych (wizerunek), informujemy, że administratorem zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego Pani/Pana danych jest Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Leżajsku ul. Mickiewicza 71,  37-300 Leżajsk.

Monitoring wizyjny obejmuje budynek i stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.

Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 30 dni i po tym czasie zostaną zapisane nowymi nagraniami.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeśli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia.

Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego, w przypadku uznania, że dane osobowe w ramach tego systemu nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{"register":{"columns":[]}}